Näin YEL-työtulon tarkistukseen tulee suhtautua
Kuva: Getty Images
15.8.2023 klo 11:39
Uutinen

YEL-työtulojen tarkistukset alkavat pian toden teolla – Ota nämä asiat huomioon

YEL-työtulojen laaja tarkistusprosessi alkaa syys-lokakuussa. Asiantuntija kertoo, mitä tämä tarkoittaa.

Uudistuneen YEL-lain mukaiset YEL-työtulon tarkistukset käynnistyvät laajalla mittakaavalla tulevana syksynä.

Yrittajat.fi kysyi työtulojen tarkistusprosessin etenemistä Työeläkeyhtiö Elosta. Yhtiön viestinnästä kerrotaan, että ennen kesälomia lähestyttiin noin 2 000 yrittäjää, mutta syys-lokakuussa työtuloja aletaan tarkistaa täydellä painolla.

– Tähän mennessä tulleiden palautteiden määrä on varsin vähäinen, mutta antaa kuitenkin osviittaa siitä, että prosessimme toimii kaikin puolin hyvin, Päivi Sikkilä Elon vakuutuspalveluista kertoo.

Sikkilän mukaan yrittäjiä askarruttavat työtulon määräytymisen perusteet ja se, mille tasolle työtulo tulisi asettaa.

Elo ottaa asiakkaisiinsa yhteyttä paperisella kirjeellä ja sähköpostitse. Tämän jälkeen yrittäjällä on mahdollisuus reagoida ehdotukseen kahden viikon sisällä.

Yrittäjän kanta huomioidaan

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén muistuttaa YEL-työtulon määräytymisperusteista.

– Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa, jonka mittarina on yhtä pätevälle ulkopuoliselle samasta työstä maksettava palkka. Jos työtulo on ollut lain edellyttämällä tasolla ennen lain muuttumista, ei siihen tarkastuksessa tule muutosta, jos työpanos tai sen arvo ei ole muuttunut.

Eläkeyhtiöt käyttävät tarkistuksissa apunaan alan sisäisesti rakentamaa työtulosuosituksen laskentapalvelua. Kyseinen laskuri on kuitenkin vain apuväline, jolla eläkelaitos arvioi YEL-työtuloa toimialan keskimääräisten liikevaihto- ja palkkatietojen perusteella.

– Laskurin lopputulos ei ole yrittäjän eläkelain mukainen YEL-työtulo, vaan antaa lähtökohdan keskustelulle. Sen lisäksi eläkeyhtiön tulee YEL-työtuloa vahvistaessaan huomioida myös kaikki yrittäjän työpanoksestaan ja sen arvosta kertovat seikat, Yrittäjien Hellstén painottaa.

Näin paljon työtuloa saa korottaa

Yrittäjän kannattaa käydä tarkasti läpi eläkeyhtiön tarkistama työtulo. Jos yrittäjän työpanoksen arvo ei yrittäjän näkemyksen mukaan vastaa korotuksen jälkeistä lopputulosta, hän voi esittää omat näkemyksensä työpanoksen arvosta, näkemystään tukevat seikat ja yritystoiminnan tunnusluvut. Eläkeyhtiön on lopullista päätöstä tehdessään huomioitava kaikki sen saama selvitys yrittäjän työpanoksen arvosta, ja arvioitava sen merkitys työtulon määrittämisessä.

Eläkeyhtiöltä tulleen, YEL-suosituksen sisältämän yhteydenoton jälkeen yrittäjällä on kaksi viikkoa aikaa reagoida.

Jos yrittäjä ei reagoi, eläkeyhtiö voi vahvistaa yrittäjälle uuden suosituksen mukaisen YEL-työtulon. Se astuu voimaan työtuloehdotuksen lähettämistä seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien.

YEL-työtuloa voidaan korottaa ensimmäisellä ja toisella tarkistuskerralla enintään 4 000 euroa. Tämän verran eläkeyhtiö voi enintään korottaa työtuloa ilman yrittäjän suostumusta, jos korottamatta jättämiselle ei ole perusteita.

YEL-työtulon 4 000 euron korotus merkitsee vakuutusmaksussa noin 80 euron korotusta YEL-vakuutuksen kuukausimaksuun.

Osallistu YEL-koulutukseen

YEL-vakuutus on paitsi yrittäjän eläketurvan, myös kaiken muun yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Suomen Yrittäjien järjestämässä koulutuksessa käydään läpi perusasioita YEL-vakuutuksesta ja eläketurvasta. Koulutuksessa selvitetään muun muassa, miten vakuutustasoon voi vaikuttaa, ja kuinka se vaikuttaa erilaisiin etuuksiin.

Koulutus on tarkoitettu niin yksinyrittäjille kuin työllistäville yrittäjille, joita aihepiiri kiinnostaa. Ilmoittaudu koulutukseen tästä!

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen