2.11.2017 klo 11:18
Uutinen

Yksin- ja mikroyrittäjän hyvinvointi lisää yrityksen tulosta ja kasvumahdollisuuksia

Helsingin Yrittäjissä alkoi elokuussa 2017 HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hanke. Tulevan kahden vuoden aikana hankkeessa kehitetään ja tuetaan kokonaisvaltaisesti yrittäjien hyvinvointia ja sitä kautta edistetään kestävää yritystoimintaa ja yritysten kasvua. Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Helsingin Yrittäjät.

– Yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen toiminnan ja menestymisen kivijalka. Pienessä yrityksessä yhteys on selvä: kun yrittäjä voi hyvin, yritys voi hyvin ja kun yritys voi hyvin, yrittäjä voi hyvin, toteaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala uuden kehittämishankkeen taustoista.

Yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointia kuormittavat samat asiat kuin muitakin yrittäjiä, mutta heillä on vähemmän tukea työyhteisön, työterveyshuollon ja verkostoitumismahdollisuuksien puuttuessa. Yksinyrittäjyys on kasvava ja yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö, joka koskee kaikenikäisiä, mutta erityisen merkittävä se on yli 50-vuotiaiden tapana työllistyä sekä naisyrittäjille mm. palvelu- ja hoiva-aloilla. Hyvinvointi on laaja kokonaisuus, jossa yhtä tärkeää on fyysinen, henkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen näkökulma. Näillä on myös keskinäisvaikutuksia, sillä tiedetään, että liikunta parantaa mielen hyvinvointia tai että vertaistuki auttaa monien yritystoiminnan karikoiden ylittämisessä.

Tutkimusten mukaan panostukset työhyvinvointiin voidaan saada takaisin jopa kuusinkertaisina parantuneen tuottavuuden, laadun, kilpailukyvyn ja maineen sekä kannattavuuden ansiosta. Yrittäjälle hyvä työhyvinvointi merkitsee myös motivaation, sitoutuneisuuden, voimavarojen, innovatiivisuuden ja työhalujen lisääntymistä. Välittöminä talousvaikutuksina ovat sairaus- ja tapaturmakulujen väheneminen ja tehokkaan työajan lisääntyminen.

HYMY-hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen toimijoita, joiden sydämellä on yrittäjien hyvinvoinnin kehittäminen ja tuoda heidän monipuoliset palvelunsa helpommin yrittäjien löydettäviksi. Hanke tarjoaa yrittäjille tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnin aihepiireistä erilaisten tilaisuuksien ja verkkoviestinnän keinoin. Toimintamuotoja ovat myös yrittäjien hyvinvointitarpeiden kartoittaminen, vertaisverkostojen ja hyvinvointikummien toiminnan aloittaminen sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden soveltuvuuden testaaminen ja arviointi.

– Yksinyrittäjän vauhdikkaassa arkipäivässä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen unohtuu helposti kiireisempien asioiden alle. Esimerkiksi riittävä liikunta ja uni sekä toimiva vertaisverkosto ovat kuitenkin välttämättömiä asioita, joita ilman yrittäjä ei voi rakentaa ja kasvattaa yritystään pitkällä tähtäimellä. Pyrimme tuomaan esille oman hyvinvoinnin huoltamisen tärkeyttä osana yritystoimintaa ja estämään yrittäjien uupumista, toteaa hankevastaava Ritva Rajander-Juusti.

Hankkeen maksuttomat tapahtumat ja koulutukset ovat avoimia kaikille pääkaupunkiseudulla toimiville yksin- ja mikroyrittäjille. Tapahtumat ja tietopankin löydät hankkeen kotisivuilta.

Lisätietoja:
Helsingin Yrittäjät
hankevastaava Ritva Rajander-Juusti
ritva.rajander-juusti @ yrittajat.fi
p. 044 305 1067
www.yrittajat.fi/hymy
Twitter: @HYMY-hanke

HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hanke kehittää yrittäjän kokonaishyvinvointia mahdollistaen kestävän yritystoiminnan ja kasvun. Tämän ESR-hankkeen toteuttaa Helsingin Yrittäjät 2017-2019.