2.9.2020 klo 13:44
Uutinen

Yrittäjä antaa aidosti kiinnostavia töitä opiskelijoille – Koulutussopimus on hyvä tapa oppia

Visuaalisen alan yrittäjän Marja Hautalan mukaan opiskelijat oppivat parhaiten aidoista asiakastilanteista.

Espoolaisessa verkkosivu- ja visuaalisen suunnittelun toimisto Muuks Creativessa on ollut koulutussopimuksella yhteensä viisi opiskelijaa. Opiskelijat ovat tulleet ammatillisista oppilaitoksista, pääasiassa Omniasta, mutta myös Hyriasta ja Stadin AO:sta. Toinen yrittäjistä, graafikko Marja Hautala on toiminut työpaikkaohjaajana.

– Opiskelijat tuovat yritykseen ulkopuolista, nuorten näkökulmaa ja hauskaa sosiaalista elämää, Hautala kertoo.

Työelämässä oppiminen antaa mahdollisuuden nähdä, mitä oikeassa työelämässä tehdään. Hän antaa opiskelijoille tehtäviä, joista he ovat kiinnostuneita esimerkiksi animaation tai kuvituksen tekeminen.

– Opiskelijat ovat nähneet, mitä asiakasprosessissa tapahtuu, päässeet asiakastapaamisiin ja oppineet, minkä laatuista työtä asiakkaat odottavat, Hautala toteaa.

Opiskelijoiden ohjaus on antoisaa

Hautala on tyytyväinen oppilaitosyhteistyöhön, sillä opettajat ovat aktiivisia ja energisiä. Koulutussopimusprosessi on helppo, eikä hän näe siinä juurikaan kehitettävää.

– Harjoittelujakson pituuden olisi hyvä olla vähintään kolme kuukautta. Toivoisin myös, että opiskelijoita valmisteltaisiin paremmin opintojen jälkeiseen työnhakuun, Hautala toteaa.

Opiskelijoiden ohjauksesta saa paljon.

– Opiskelijat ovat olleet hyviä tyyppejä ja se ohjauksessa onkin ollut kivaa. Olemme eräänlainen pieni perhe: huolehdin nuoria saamaan hyvän alun uralleen, Marja Hautala kertoo.

Koulutussopimus on motivoiva tapa oppia

Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry:n hallituksen puheenjohtaja Maija Aaltola kertoo, että koulutussopimuksessa opiskelija saa tehdä aitoja työtehtäviä työpaikalla ja kuulua työyhteisöön.

– Monelle opiskelijalle on iso asia, että hän saa olla opiskelija, eikä palkallinen työntekijä. Kyseessä on hyvin motivoiva tapa oppia, Aaltola kertoo.

Selvitystyössä korostuivat selkeys ja joustavuus

Maija Aaltola toimii Omnian rehtorina. Osana ammatillisen koulutuksen reformin valmistelua Aaltola ja Suomen Yrittäjien silloinen työmarkkinajohtaja Rauno Vanhanen toimivat vuonna 2016 koulutussopimusta koskevina selvityshenkilöinä opetusministeriölle.

– Esitimme selvityksessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen byrokratian selkeyttämistä ja työelämään siirtymisen kynnyksen madaltamista. Otimme kantaa myös oppisopimuskoulutukseen, sillä halusimme yhtenäistää prosesseja joustavuuden lisäämiseksi, Maija Aaltola kertoo.

Tämänhetkinen lainsäädäntö perustuu siihen, että oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, kun taas koulutussopimusopiskelijalle ei voi maksaa palkkaa.

Hyvät kokemukset kantavat hedelmää

Työelämässä opiskelu sopii Maija Aaltolan mukaan hyvin ammatilliseen koulutukseen, jossa tutkinnot muodostuvat työelämän tehtäväkokonaisuuksista. Ammattitaitovaatimuksissa yhdistyvät käytäntö ja teoria.

– Onnistuneen työelämäjakson kannalta tärkeintä on, että opiskeltavaksi suunnitellaan niitä asioita, joita kyseisellä työpaikalla on luontevasti mahdollisuus oppia, Aaltola kertoo.

Hyvät kokemukset opiskelijoiden ohjaamisesta kantavat hedelmää.

– Työpaikkaohjaajan ei odoteta olevan opettaja, vaan enemmänkin työhön perehdytystä antava työkaveri. Osaamisen kerryttyä, positiiviset vaikutukset näkyvät usein laajemminkin työyhteisössä, Aaltola vinkkaa.

Työelämässä oppiminen kuuluu jokaiselle ammatilliselle opiskelijalle.

– Sen kautta kertyy tärkeää työkokemusta ja löytyvät yksilölliset työllistymispolut, Aaltola painottaa.

Maija Aaltola näkee työelämässä oppimisessa myös kehitettävää.

– Haluaisin edelleen selkeyttää oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen rajapintoja ja poistaa opiskelijan työllistymisen esteitä. Työsopimuksen solmiminen ei saisi estää koulutussopimuksen solmimista eikä oppisopimukseen siirtyminen saisi vaikuttaa opiskelijastatukseen, Aaltola kertoo.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta täältä.

Anne Öhman

anne.ohman(at)yrittajat.fi

Tule mukaan Ammatillinen koulutus yhdistää -verkkoseminaariin 6.10.

Lisää koulutussopimuksesta ja sen eroista oppisopimukseen verrattuna täällä