18.3.2021 klo 16:21
Uutinen

Yrittäjä, lue ohjeet työmarkkinatuen hakemiseen! – Tukeen oikeuttavia ehtoja on kaksi, joista toisen täytyy täyttyä

Yrittäjän oikeutta työmarkkinatuen saamiseen koronaepidemiasta johtuen on jatkettu.

Määräaikaista työmarkkinatukea on jatkettu yrittäjille kesäkuun 2021 loppuun.

Koronakriisistä johtuvat väliaikainen lakimuutos koskee kaikkia yrittäjiä yrityksen koosta, yhtiömuodos-ta ja työllistävyydestä riippumatta. Normaalitilanteessa yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyystur-vaa vain, jos lopettaa yritystoiminnan.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea koronaepidemian vuoksi:

1. Jos hänen päätoiminen yritystoimintansa on koronaepidemian vuoksi päättynyt (Päätoimisen yritys-toiminnan päättymisellä tarkoitetaan joko toiminnan kokonaan päättymistä tai sivutoimiseksi muuttumista.)

TAI

2. siitä saatavat kuukausitulot ovat laskeneet alle 1089,67 euroon.

Edun saamiseksi siis riittää, että toinen ehdoista täyttyy.

Näin haet työmarkkinatukea

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja anna selvitys:päätoimisen työskentelyn päättymisestä

TAI

tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.

TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta ja antaa arvion tuloistaan työmarkkinatuen rinnalla.Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Ohjeita ja tietoa työttömyysturvasta löydät TE-palveluiden sivulta.

Miten työttömyyskorvaus jatkuu?

Yrittäjät on saanut kysymyksiä liittyen työttömyyskorvauksen jatkumiseen määräajan jatkuessa. Omaa asiakkuuttaan ja tilannetietoja kannattaa seurata Oma asiointi -palvelussa. TE-palvelut ovat myös yhteydessä asiakkaisiinsa etuuden jatkosta.

Työttömäksi ilmoittaudutaan https://www.te-palvelut.fi/-sivustolla tai menemällä suoraan osoitteeseen: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa www.kela.fi.

Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtaisesti yrittäjän oma ilmoitus tulojen vähenemisestä koronaepidemian vuoksi riittää. Yrityksen tai yrittäjän tuloina ei ole tarkoitus ilmoittaa liikevaihtoa, vaan yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden saatava tulo. Yrittäjän ilmoittaa omat tulonsa kahdesti:

1. Ilmoittautuessaan TE-toimistoon ja hakiessaan etuutta laskeneen tulon perusteella.

2. Hakiessaan etuutta ja ilmoittaessaan Kelaan arvion tuloistaan etuuden rinnalla. Molemmissa tapauk-sissa esityksen mukaan yrittäjän oma ilmoitus tuloista riittää. Esityksessä ei edellytetä tulojen perustu-van mihinkään tiettyyn yritystoiminnan tunnuslukuun, joten asia jää täysin yrittäjän omaan harkintaan.

Puolison tulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen. Puolison tuloilla on vaikutusta toimeentulotukeen, mut-ta nämä ovat kaksi eri tukea. Lue lisää toimeentulotuesta tästä. Yrittäjällä on ollut oikeus työttömyysturvaan myös aiemmin, mutta nyt voimaan tulleen lain myötä yri-tystoimintaa ei tarvitse päättää saadakseen tukea. Muutos on väliaikainen ja laki on voimassa 30.6.2021 asti.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi