Sulkemiskorvauksen haku alkaa 22. maaliskuuta.
14.3.2022 klo 07:00
Uutinen

Yrittäjä, oletko oikeutettu korona-ajan sulkemiskorvaukseen? – Haku alkaa ensi viikolla

Valtiokonttori on varmistanut sulkemiskorvauksen ja kustannustuen kuudennen kierroksen hakujen alkamispäivämäärät.

Sulkemiskorvauksen haku alkaa tiistaina 22. maaliskuuta. Haku on auki 20. huhtikuuta saakka.

Kustannustuen kuudennen kierroksen haku alkaa puolestaan 26. huhtikuuta.

Alta voit lukea perustietoa sulkemiskorvauksesta ja kustannustuesta. Lisätietoa saat muun muassa Suomen Yrittäjien ja Valtiokonttorin järjestämistä tietoiskuista.

Sulkemiskorvausta koskeva maksuton ja kaikille avoin tietoisku järjestettiin maanantaina 14. maaliskuuta. Valtiokonttorin ja Suomen Yrittäjien järjestämän tietoiskun tallenteen voit katsoa tästä.

Kustannustuesta järjestetään vastaava tietoisku 6. huhtikuuta kello 9.30−10.30. Voit ilmoittautua mukaan tästä.

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvauksen tukikausi on 21.12.2021.−28.2.2022.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat suljettiin kokonaan tai osin tai joiden järjestämä yleisötilaisuus kiellettiin pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei ole laissa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Kustannustuki

Kustannustuen kuudennen kierroksen tukikausi on 1.12.2021−28.2.2022.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille sekä eräille muille satunnaisesti valittujen toimialojen yrityksille, jotka ovat joutuneet kärsimään lievemmistä rajoitustoimista. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Kustannustuen haussa vertailukautena ovat kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta puolestaan marraskuu 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti on 25 prosenttia.

Edit 14.3.2022 klo 18.00: Juttuun päivitetty sulkemiskorvausta käsitelleen tietoiskun tallenne

Toimitus
Toimitus