Yrittäjä, ota nämä asiat huomioon kun sovit työajoista
Yrittäjien asiantuntija kertoo, mitä on syytä ottaa huomioon, kun yrityksessä pohditaan yövuoroihin siirtymistä. Kuva: Getty Images

Yrittäjä, suunnitteletko sähkön säästöä siirtämällä tuotantoa yövuoroon? Ota nämä asiat huomioon

Yrittäjien asiantuntija kertoo, millainen oikeus yrittäjällä on ottaa käyttöön yövuoroja.

Kerroimme äskettäin oululaisen Mammuttihirren ratkaisusta siirtää talotehtaan tuotanto yövuoroihin. Taustalla on halu pienentää sähkölaskua energiavaltaisella alalla. Uutisesta kiinnostui myös talousmedia Bloomberg, joka kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Yrityksissä pohditaan nyt kuumeisesti konsteja sähkön säästämiseen. Yhtenä vaihtoehtona on työaikojen muuttaminen ainakin osin yövuoroihin niillä aloilla, joilla se on mahdollista ja järkevää.

Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg korostaa henkilöstön kuulemisen tärkeyttä yrityksissä.

– Energian hinta ja tämänhetkisestä tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat toimialasta riippuen varmasti kysymyksiä, joita tällä monissa yrityksissä pohditaan. Tärkeintä olisi, että yrityksissä voidaan myös yhdessä henkilöstön kanssa pohtia vaihtoehtoja ja löytää juuri omaan tarpeeseen sopivat ratkaisut. Yrityksissä tilanne tunnetaan parhaiten ja siksi on tärkeää, että paikallisesti sopien pyritään löytämään ratkaisuja, joilla työpaikoista pystytään pitämään kiinni sekä turvaamaan yrityksen tilanne nyt ja tulevaisuudessa.

Työajoista sopiminen ja niiden tarkoituksenmukainen järjestely on Rytkösen mukaan hyvä esimerkki siitä, miten työpaikkatasolla voidaan löytää ratkaisuja haastavassa tilanteessa.

Huomioi nämä asiat työajoista sovittaessa

1. Työnantajalla laajat oikeudet sopimusten puitteissa

Työaikalaissa on määritelty tilanteet, joissa säännöllistä yötyötä saadaan teettää. Tämän pohjalta työnantajalla on lähtökohtaisesti hyvin pitkälti oikeus työaikalain sekä noudatettavan työehtosopimuksen puitteissa määrittää, miten työtä tehdään.

– Tämä koskee myös sitä, milloin työtä tehdään, eli työntekijän työaikaa, Rytkönen-Sandberg selvittää.

2. Neuvottelut mahdollisesti erikseen jokaisen työntekijän kanssa

Rajoittavana tekijä päivätyöstä yötyöhön siirtymiseen voi olla se, että työntekijän työsopimuksessa on nimenomaisesti sovittu työntekijän työajasta siltä osin, milloin työtä tehdään. Jos työsopimuksessa on määritelty, että työtä tehdään pelkästään päivätyönä, esimerkiksi klo 8-18, työnantajan on lähtökohtaisesti käytävä neuvottelut työajan muuttamisesta jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

3. Huomioi muutokset työhyvinvointiin

Rytkönen-Sandbergin mukaan yrityksessä on syytä huomioida noudatettavan työehtosopimuksen määräykset esimerkiksi mahdollisten yötyöstä maksettavien palkanlisien osalta.

– Suositeltavaa on, että jos tällaista muutosta harkitaan, siihen liittyvät suunnitelmat ja työaikojen muuttaminen käydään työpaikalla läpi yhdessä työntekijöiden kanssa ja kaikki osapuolet ymmärtävät, miksi muutoksia tehdään ja miten ne toteutetaan. Samalla on syytä pohtia myös mahdollisten muutosten vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin ja -terveyteen. Uskon, että näin myös työpaikoilla toimitaan.

Pauli Reinikainen