13.8.2020 klo 15:02
Uutinen

Yrittäjägallup: Yritysten tilanne parantunut selvästi, etätöitä aiotaan jatkaa laajalti pysyvästi

Koronaviruksen aiheuttama kriisi yrityksissä lieveni selvästi kesän aikana, mutta yrittäjät pelkäävät toista aaltoa, kertoo tuore Yrittäjägallup. – On ensiarvoisen tärkeää saada suojaus, testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti ja kattavasti, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi. – Yksityiset yritykset pitää valjastaa laajalti testioperaatioon.

Yritysten tilanne on parantunut kesän aikana laajalla rintamalla. Tämä näkyy hyvin Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemän kyselyn tuloksissa eri näkökulmista. Nyt 65 prosenttia yrityksistä kertoo kärsineensä koronakriisistä, kun toukokuussa näin vastasi 73 ja huhtikuussa 76 prosenttia yrityksistä.

– Syksy on kuitenkin isojen pilvien peitossa. Pelätään toista aaltoa, Mikael Pentikäinen sanoo.

Olennaista on saada testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti ja kattavasti. Se edellyttää yksityisten yritysten laajaa hyödyntämistä.

– Näyttää, että yrityksiä hyljeksitään ideologisista syistä. Se on järjetöntä ja anteeksiantamatonta.

Entistä useampi yrittäjä on varma siitä, että yritys selviytyy koronakriisistä. Huhtikuun alussa 45 prosenttia oli varma selviytymisestä, nyt osuus on 60 prosenttia.

Konkurssiuhkaa kokee yrittäjistä viisi prosenttia ja toiminnan lopettamista pohtii yhdeksän prosenttia yrittäjistä. Vielä huhtikuussa konkurssiuhka oli kymmenellä prosentilla ja lopettamista pohti kaksitoista prosenttia.

Yrittäjät on seurannut Yrittäjägallupilla yritysten tilannetta maaliskuusta alkaen. Koronakriisin vaikutuksia tutkittiin nyt viidennen kerran.

Tuen tarve vähentynyt

39 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa suoraa tukea. Kriisin alkuvaiheissa näin vastasi 48 prosenttia.

– Jos toinen aalto tulee, tarvitaan korjattuja tukitoimia. Nyt haussa oleva kustannustuki ei ole onnistunut. Rima on laitettu liian korkealle. Kustannustuen kriteerit pitää uudistaa, jos tukimuoto tarvitaan uudelleen, Pentikäinen arvioi.

– Myös yksinyrittäjätukea pitää jatkaa, jos tulee toinen aalto.

Etätöitä tehty yli puolessa yrityksistä – työtyytyväisyys lisääntynyt

59 prosentissa yrityksistä on tehty koronakriisin aikana etätöitä.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on gallupin mukaan tehnyt noin 300 000–350 000 henkilöä.

– Se on noin neljännes yksityisen sektorin työvoimasta, joten määrä on merkittävä, Pentikäinen huomauttaa.

Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa (68 %). Alueelliset erot etätyön tekemisessä ovat isot: Pääkaupunkiseudulla etätöitä tehtiin 76 prosentissa yrityksistä, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa 51 prosentissa yrityksistä.

Etätöitä on määrä jatkaa laajalti myös kesän jälkeen. 49 prosenttia vastaajista kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä heidän yrityksissään.

– On kiinnostavaa, että työtyytyväisyys on etätyön myötä selvästi enemmän lisääntynyt kuin vähentynyt, Pentikäinen kommentoi.

30 prosenttia aikoo ottaa monipaikkaisen työn pysyvästi käyttöön

Koronakriisi näyttää lisäävän pysyvällä tavalla monipaikkaista työskentelyä. Sitä aiotaan jatkaa pysyvästi 30 prosentissa yrityksistä.

– Yrittäjägallup osoittaa, että korona muuttaa pysyvästi työelämää. Monipaikkainen työ lisääntyy merkittävästi. Lähes 100 000 yritystä aikoo lisätä sitä pysyvästi, Pentikäinen sanoo.

– Tämä on radikaali muutos työelämässä ja vaikuttaa paljon – niin toimistotilojen tarpeeseen, työn itsenäisyyteen kuin yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipaikkatyö kasvaa erityisesti palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1034 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
  • Tiedot kerättiin 30.7.–10.8.2020.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin täällä >

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät,
p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Espoon Yrittäjät on Suomen Yrittäjien suurin paikallisyhdistys.

Lisätietoa: www.yrittajat.fi