11.9.2020 klo 07:13
Uutinen

Yrittäjän perhevarallisuussuunnittelu!

Perhevarallisuussuunnittelun tarkoitus on hyvin yksiselitteinen; sillä varaudutaan elämän poikkeustilanteisiin kuten vakavaan loukkaantumiseen, kuolemaan tai avioeroon. Myös sukupolvenvaihdos voi olla suunnittelun tähtäimessä. Tavoitteena on joka tapauksessa aina varmistaa suunnittelijan tahdon toteutuminen kaikissa elämäntilanteissa, ja yleensä pyritään myös minimoimaan verot ja varautumaan niiden maksamiseen. Yrittäjän toimiessa suunnittelijana fokus on myös aina yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

Suunnittelun avainasemassa on nykytilanteen ymmärtäminen ja toiveiden kartoittaminen. Nykytilan ymmärryksellä tarkoitan sitä, että suunnittelijan täytyy pystyä tiedostamaan miten asiat lainsäädännön mukaan järjestyvät, mikäli mitään toimia ei tehdä. Vasta ymmärrettyään nykytilan suunnittelija voi verrata sitä toiveidensa mukaiseen lopputulokseen, ja vertailun lopputuloksena meillä on selvillä tarpeet. Tämän jälkeen siirrytään suunnittelun konkreettiseen vaiheeseen, eli varmistetaan halutun lopputuloksen saavuttaminen erilaisilla juridisilla dokumenteilla. Yleisimmät laadittavat dokumentit ovat testamentti, avioehtosopimus sekä edunvalvontavaltuutus.

Perhevarallisuussuunnittelu on tehtävä aina henkilökohtaisesti, eli mitään kaikille sopivia pakettiratkaisuja ei ole olemassa. Kokemukseni mukaan suunnittelua tarvitsee ihan jokainen, varallisuusasemaan katsomatta. Yrittäjän tilanteessa huomioon on tietysti otettava yritystoiminnan erityispiirteet. Yritys vaatii aktiivista hoitoa, jolloin poikkeustilanteessa, esimerkiksi yrittäjän loukkaantuessa vakavasti, valmiiksi mietittyjen toimivien ratkaisujen merkitys korostuu.

Mikäli aihe herättää mielenkiintoa, tule kuulemaan lisää perjantaina 18. syyskuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan Lunch&Learn -tilaisuuteen. Kerron tilaisuudessa lisää perhevarallisuussuunnittelusta ja konkreettisten esimerkkien avulla tuon esille sen yleisimmät suodenkuopat sekä mahdollisuudet.

Tervetuloa!

Hanna-Leena Rissanen