19.5.2020 klo 09:30
Uutinen

Yrittäjät eri puolilla Suomea kiittävät kuntia koronatiedottamisesta mutta moittivat kilpailutuksia

Tiedotus ja yhteistyö ok, kilpailutuksissa ja joustoissa rutkasti parantamisen varaa. Näin voi tiivistää tulokset, kun yli 4200 yrittäjää eri puolilta Suomea kertoi kokemuksistaan kuntien koronatoimista Suomen Yrittäjien kyselyssä.

Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä yrityksen ja kotikunnan suhteesta laajassa Yrittäjän kuntabarometri -kyselyssä. Kysely avattiin ennen koronakriisin puhkeamista, mutta kriisin iskettyä kyselyyn lisättiin kysymyksiä kriisistä. Koronakysymyksiin ehdittiin saada 4268 vastausta. Kaikki kuntabarometrin tulokset julkistetaan 9.6.

Noin kolmannes vastaajista kertoi yrityksen olevan kunnan asiakas – usein esimerkiksi vuokralainen.

–Yli puolet heistä kertoo, että kunta on informoinut yrityksiä koronakriisissä ja ollut valmis käymään keskusteluja järjestelyistä ja niiden aiheuttamista seurauksista. Tämä on hyvä kuulla ja kertoo tiiviistä yhteistyöstä, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

–Mutta kehitettävääkin on, selvästikään kaikkialla ei ole vielä oivallettu yrittäjien ja kuntien kohtalonyhteyttä. Kuntien lähtönopeus kriisin hoitamisessa on myös vaihdellut, hän jatkaa.

Joustavuudessa olisi parannettavaa koronakriisin aikana

Sen sijaan joustavuudessa olisi parannettavaa: Vain viidennes kertoi kunnan antaneen maksuaikaa tai muuta joustoa yritykselle.

–Kolmella kunnalla neljästä oli alijäämäinen tilinpäätös. Ymmärrämme, että iso osa kunnista lähti tähän vuoteen vaikeassa taloustilanteessa, mutta yksikään kunta ei ole taloudeltaan vahva eikä itsenäinen ilman yrityksiään ja siksi kaikki keinot yrityksien selviytymiseen kannattaa ottaa käyttöön, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan kunnat ansaitsevat kiitoksen siitä, että ne ottivat nopeasti vastuun yksinyrittäjätuen jakamisesta koronakriisissä.

–Kokonaan uuden tukimuodon jakaminen ilman valmiita järjestelmiä oli haastava tehtävä, mutta onnistui muutaman viikon vaihteluvälillä, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan jatkossakin on kiinnitettävä huomiota tuen jakamisessa yrittäjien oikeudenmukaiseen kohteluun eri kunnissa. Päätösten perusteet eivät voi poiketa kuntakohtaisesti.

Pienhankinnoilla voisi auttaa yrityksiä selviytymään ja maksamaan edelleen veroja kuntaan

Lähes 1600 vastaajan yritys tekee kauppaa kunnan kanssa. Näistä alle puolet (43 %) kertoi kunnan ja yrittäjien pohtineen yhdessä, miten kunnan erilaisissa hankintatarpeissa voitaisiin auttaa yrityksiä.

Kyselyn perusteella kunnilla olisi selkeästi parantamisen varaa siinä, että ne voisivat suunnata tai kilpailuttaa pienhankintoja sellaisten toimijoiden kesken, jotka kärsivät koronakriisistä eniten. Nyt tällaiseen kertoo törmänneensä vain 23 prosenttia kuntien kanssa kauppaa tekevistä yrityksistä.

Myös hankintoja voisi aikaistaa reippaasti nykyistä enemmän.

Niistä yrityksistä, jotka tuottavat palveluita kunnalle (612 vastaajaa) 36 prosenttia kertoo kunnan jatkaneen palveluostojaan normaaliin tapaan tai jopa lisännyt niitä. Toisaalta puolet vastaajista kertoo kunnan vähentäneen tai keskeyttäneen palveluostojaan.

Koko Yrittäjien kuntabarometri julki 9.6, vastaajia ennätykselliset yli 10 000

Koko Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn valtakunnalliset tulokset julkistetaan 9.6. Siihen vastasi yli 10 000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Määrä kasvoi vuonna 2018 tehdystä vastaavasta kyselystä yli 4000 vastaajalla. Kesäkuussa julkistetaan myös eri kuntakokosarjoissa parhaiten menestyneet kunnat.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791, jyrki.makynen @ yrittajat.fi varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

Uutisemme koronaviruksesta päivittyvät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivulle:

Muita kiinnostavia aiheita