12.4.2018 klo 07:30
Uutinen

Yrittäjät: Irtisanomisen helpottaminen merkittävä reformi

Työllistämisen riski pienenee, kun henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Tämä auttaa luomaan uusia työpaikkoja. Työaikalain uudistus oli pettymys, kun paikallinen sopiminen ei etene. Näin arvioi Suomen Yrittäjät hallituksen kehysriihipäätöksiä.

Hallitus kertoi tänään, mitä se päätti julkisen talouden menoista lähivuosille. Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen talouspolitiikan iso linja on oikeansuuntainen. Finanssipolitiikan linja on edelleen suhteellisen tiukka, joskin tulevien julkisen talouden haasteisiin olisi pystyttävä vastaamaan ehdotettua rohkeammin.

– Suhdannetilanne antaisi tällä hetkellä mahdollisuuden rakenteellisiin uudistuksiin, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen rohkaisee työllistämään

Hallitus esittää, että alle 20 työntekijän yrityksissä henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan.

– Se on merkittävä työmarkkinareformi, joka lisää työllisyyttä ja auttaa seuraavaa hallitusta saavuttamaan 75 prosentin työllisyysasteen. Asia pitää viedä maaliin nopeasti ja määrätietoisesti, Pentikäinen sanoo.

– Moni pk-yritys ei ole palkannut, koska on pelännyt palkkaavansa väärin. Iso yritys on yleensä kokeneempi rekrytoija ja pystyy helpommin tarjoamaan toisia tehtäviä.

Suomen Yrittäjät kysyi asiasta pk-yrittäjiltä viime syksynä. Kolme neljästä vastaajasta kertoi, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen kannustaisi mikroyrityksiä palkkaamaan lisää työntekijöitä. Kyselyn teki TNS Kantar. Syys-lokakuussa 2017 tehtyyn Yrittäjägallupiin vastasi yli tuhat pk-yritystä.

– Tarkkaa työpaikkamäärää on mahdoton arvioida, mutta viesti on selvä: ratkaisulla on suuri työllisyysvaikutus, jos työvoimaa on saatavilla, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät on ajanut muutosta pitkään.

Yrittäjän perheenjäsenen sosiaaliturvaan pieni kohennus

Hallitus lupaa parantaa yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa.

– Tämä on hallituksen esittämässä muodossa kovin pieni uudistus. Iso ongelma jää valitettavasti edelleen korjaamatta, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät vaatii edelleen, että yrittäjän käsite tulee muuttaa työttömyysturvassa vastaamaan yrittäjän eläkelain määritelmää.

Työaikalain paikallisen sopimisen tyssääminen pettymys

Yrittäjien mukaan on erittäin valitettavaa, että hallitus ei pystynyt edistämään paikallista sopimista työaikalain uudistuksessa.

– Se olisi auttanut parantamaan työllisyyttä, kun se olisi antanut yrityksille uusia mahdollisuuksia vastata kilpailuun, palvella asiakkaita ja luoda työtä, Pentikäinen sanoo.

– Päätös on osoitus siitä, että hallitus luovutti kilpailukykysopimuksessa työmarkkinapolitiikan avaimet työmarkkinajärjestöjen johtajien taskuun. Kiky oli tässä mielessä onneton paperi, Pentikäinen sanoo.

Työaikalaki ja muu työlainsäädäntö on uudistettava nykyaikaan.

– Pitää luoda sääntely, joka huomioi tämän päivän työelämän tarpeet ja antaa yrityksille sekä työntekijöille mahdollisuuden sopia asioista kummankin edun mukaisesti, Pentikäinen vaatii.

Yrittäjät ei hyväksy minkäänlaista rakenteellista syrjintää, joka kohdistuu järjestäytymättömiin yrityksiin tai työntekijöihin.

– Kaikkien pitää olla samalla viivalla lain edessä riippumatta järjestäytymisestä. Kun lakia ei uudisteta, syrjivä meno työmarkkinoilla jatkuu, mikä on harmillista.

Sakon muuntorangaistuksen palautus ja mahdollisuus perustaa osakeyhtiö ilman osakepääomaa tärkeitä uudistuksia

Suomen Yrittäjät kiittää hallitusta normienpurun reippaasta jatkamisesta. Osakeyhtiön perustaminen ilman osakepääomaa on tärkeä uudistus. Näin kiinnostus osakeyhtiömuodon valintaan myös pienemmissä yrityksissä nousee.

Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto vaativat, että sakon muuntorangaistus palautetaan rikoslakiin. Nyt hallitus esittää sitä.

– Tämä on hyvä uutinen paitsi kauppiaille myös asiakkaille, sillä nyt näpistyksistä aiheutuneet tappiot ovat koituneet lopulta myös rehellisten asiakkaiden maksettavaksi, kun kauppiaiden on ollut pakko nostaa hintoja hävikin kattaakseen.

Valinnanvapauspilottien rahoituksen lisäys oikea päätös – yrittäjät niihin mukaan

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että sote-uudistus ja valinnanvapaus saadaan nyt eduskunnassa hyväksyttyä mahdollisimman pian. Uudistumisen halusta kertoo, että kaikki maakunnat hakivat valinnanvapauspilotteina.

– Hyvä, että pilottien rahoitus nyt tuplattiin, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät painottaa, että sote-alan pk-yrittäjät pitää ottaa nyt tiiviisti mukaan valinnanvapauspilotteihin.

– Kuten työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema selvitys toteaa, valinnanvapaus avaa yrittäjyydelle hyviä mahdollisuuksia ja ne toteutuvat parhaiten, kun maakunta käy avointa vuoropuhelua yrittäjien kanssa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.