8.4.2020 klo 15:28
Uutinen

Yrittäjät ja kunnat tiiviissä yhteistyössä – ”tuhannet yksinyrittäjät odottavat, että haut saadaan auki ja rahat tilille”

Varsinais-Suomen Yrittäjät kannustaa alueen kuntia innovatiivisuuteen pk-yritysten tukemisessa. Tahtotilaa tukea yrityksiä kunnista löytyy.

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjesti keskiviikkona neuvottelun alueen kuntien kanssa. Mukaan oli kutsuttu kunnan- ja kaupunginjohtajat, kuntien elinkeinoväkeä sekä Yrittäjien paikallisyhdistysten puheenjohtajat.

– Hyvin monessa varsinaissuomalaisessakin pk-yrityksessä kassa tyhjenee tai on jo tyhjentynyt koronakriisin vuoksi. Tilanne on kokonaisuutena hyvin vakava. Varsinais-Suomi on ollut yksi koko maan talousvetureista. On erittäin tärkeää, että saamme estettyä syvän kriisin. Kunnilta tarvitaan nyt nopeita toimia, joilla ne varmistavat osaltaan alueensa yritysten selviytymisen, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjät painottaa, että monin paikoin kriisiytynyt kuntatalous tarvitsee elinvoimaiset yritykset kivijalakseen. Erityisesti pienen kunnan tuloissa yhdenkin yrityksen yhteisöverot voivat olla erittäin merkittävässä roolissa.

– Yritykset tuovat kuntaan verotuloja, työpaikkoja ja elinvoimaa. Nyt on käännettävä jokainen kivi yritysten auttamiseksi, jotta kunnassa on yrityksiä kriisin jälkeenkin, Hakkarainen painottaa.

Keskiviikon kuntaneuvottelussa käytiin läpi keinoja yritysten auttamiseksi sekä muodostettiin yhteistä tilannekuvaa. Myös jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä esiteltiin sekä keskusteltiin yksinyrittäjätuen valmistelun tilanteesta.

Koronan aiheuttamassa poikkeustilassa on yritysten kannalta erittäin keskeistä, että kuntien maksusuoritukset yrityksiin tulevat ajoissa, mieluiten ennakoiden. Viestinnän on oltava aktiivista.

– Jatkuvan kuntien ja yrittäjien vuoropuhelun lisäksi tarvitaan esimerkiksi kekseliäisyyttä palvelusetelien hyödyntämisessä, joustoja laskutuksessa, maksujärjestelyjä ja vastaantuloa mahdollisissa vuokrissa, Hakkarainen toteaa.

Lisäksi tarvitaan hankintojen aikaistamista ja jatkamista. Erityisesti pienhankintojen suuntaaminen vaikeuksissa oleville yrityksille olisi yrittäjäjärjestön mukaan konkreettinen ja nopea tapa tukea paikallista yrittäjyyttä.

Varsinais-Suomen Yrittäjät kannustaa kuntia lisäksi kekseliäisyyteen. Esimerkkejä kuultiin keskiviikon neuvottelussa.

– Ympäri Suomen on jo tehty oikeita asioita. Esimerkiksi Turku on reagoinut nopeasti. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan. Hyvät käytännöt on nyt syytä jakaa ja ottaa käyttöön laajasti ympäri maan, Hakkarainen katsoo.

Kunnat on valtuutettu jakamaan maan hallituksen yksinyrittäjille räätälöimä 2000 euron toimintatuki.

– Tuhannet alueemme yksinyrittäjät odottavat, että haut saadaan auki ja rahat tileille. Nyt tarvitaan ketteriä toimia ja selkeitä hakumenettelyjä. Neuvottelun perusteella monessa alueemme kunnassa odotetaan TEM:stä tarvittavia lomakkeita ja tietoja. Valmius ja tahtotila hakujen avaamiseen vaikuttaa onneksi olevan hyvä.

Varsinais-Suomen Yrittäjät kuitenkin painottaa, että nykyiset tukimallit ovat hitaita eivätkä riitä taklaamaan käsillä olevaa tilannetta.

Suomen Yrittäjien aluejärjestöt paikallisyhdistyksineen tekevät tiivistä yhteistyötä alueensa kuntien ja kaupunkien kanssa. Varsinais-Suomen Yrittäjät jatkaa sähköisiä etäkuntaneuvotteluja säännöllisesti koronakriisiin vastaamiseksi.

Lue lisää kuntayhteistyöstä osoitteessa yrittajat.fi/kunnat