10.8.2020 klo 14:25
Uutinen

Yrittäjät kannustaa hakemaan kustannustukea – Näihin tuen ehtoihin toivotaan muutoksia

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja toivoo muutoksia muun muassa ehtoon, joka koskee yritysten oman pääoman osuutta.

Kustannustukea voi hakea elokuun loppuun asti. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kannustaa selvittämään oman yrityksen kohdalla, onko tukea mahdollista saada. Selvitystyötä voi tehdä Valtiokonttorin sivuilta löytyvällä laskurilla.

– Kannustamme kaikkia niitä yrityksiä, joiden kriteerit täyttyvät, hakemaan kustannustukea.

Valtiokonttorin viestinnästä kerrotaan, että kustannustuen hakeminen ei ole piristynyt elokuun alussa verrattuna heinäkuun tilanteeseen. Elokuun 10. päivään mennessä hakemuksia oli tullut Valtiokonttoriin 7575 kappaletta. Niistä on hylätty 74 prosenttia. Kustannustukea on maksettu lähes 55 miljoonaa euroa.

Pentikäisen mukaan moni yritys ei ole hakenut kustannustukea muun muassa siksi, että kesäkuu oli taloudellisesti odotettua parempi. Syitä on myös muita.

– Lomakausien takia osa yrityksistä ei ole ehtinyt vielä hakea tukea. Moni jää myös tuen ulkopuolelle, koska kriteerit ovat niin tiukat.

Nykyisessä kustannustukimallissa aikaisemmin mahdollisesti saatu ELY- tai Business Finland -tuki vaikuttaa merkittävästi myönnettävän kustannustuen määrään. Pentikäinen toivoo, että vaikutusta vähennetään.

– Kustannustuen yksi ongelma on liian korkea yhteensovitusprosentti. Se on nykyisellään 70, kun sen pitäisi olla mieluummin 30 prosenttia.

”Rahaa kannattaa jättää toisen aallon varalle”

Pentikäinen pitää todennäköisenä, että kustannustukeen varatusta 300 miljoonasta eurosta jää rahaa käyttämättä.

– Kun rahaa jää käyttämättä, sitä kannattaa varata toisen aallon varalle. Silloin rahaa on valmiina yritysten tukemiseen.

Ongelmaksi kustannustuen hakemisessa on noussut myös kiinteiden kustannusten ilmoittaminen. Pentikäisen mukaan vakuutuskulut pitäisi huomioida kiinteinä kustannuksina.

– Eräs ongelma kustannustuen ehdoissa on osakepääomavaatimus. Osassa hakemuksista vaatimuksena on, että yrityksen osakepääomasta on puolet jäljellä. Se on liian kova vaatimus joidenkin yritysten kohdalla. Lisäksi pitäisi hyväksyä pienempikin liikevaihdon pudotus kuin 30 prosenttia.

Kustannustukea koskevan lain mukaan kustannustukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31. päivänä joulukuuta 2019 EU:n valtiontukisääntelyn tarkoittamissa taloudellisissa vaikeuksissa. Valtiokonttorin mukaan vaikeuksissa olevan yrityksen kriteerit määräytyvät muun muassa yrityksen koon ja iän mukaan. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan. Toisaalta alle 3-vuotiaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kyseistä kriteeriä ei sovelleta.

Kuva: Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi