20.12.2017 klo 10:02
Uutinen

Yrittäjät kokeilee uutta tapaa työterveyspalveluiden hankkimiseen

Kainuun Yrittäjät on solminut puitesopimuksen kolmen työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Yrittäjät voivat halutessaan hakeutua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.
– Yhteishankinnalla haluamme varmistaa, että palvelut ovat helposti saatavissa, laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyrittäjiemme tarpeita, Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen perustelee.

Järjestä työterveyshuolto yksinkertaisemmin

Puitesopimus helpottaa sekä yksittäistä yrittäjää että työterveysyritystä. Yhteisesti hankitut työterveyshuoltopalvelut vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottavat palveluiden järjestämistä. Uudistus tuo helpotusta erityisesti yksinyrittäjille. Uudistuksella pyritäänkin kannustamaan yksinyrittäjiä hoitamaan työterveyshuoltonsa palvelut ajan tasalle.

Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon ja halutessaan yrittäjä voi lisätä puitesopimukseen ennaltaehkäisevän (lakisääteisen) työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sisältää muun muassa työpaikkaselvityksen, kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman, tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen, terveystarkastukset sekä työyhteisön toimivuuden edistämisen. Lisäksi sopimus sisältää sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan yhteistyössä yrittäjän kanssa.

Halutessaan yrittäjä voi lisätä puitesopimukseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon, joka sisältää työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työfysioterapeutin tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman hoidon laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen. Ja halutessaan erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Lisäksi jäsenyrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi työfysioterapeutin hieronta.

Kilpailutetut palveluntarjoajat

Kainuussa on kolme puitesopimuskumppania:

– Suomen Terveystalo Oy, Kajaani
– Kalevalan Työterveys Oy, Kuhmo
– Vuokatin Työterveys Oy, Sotkamo

Lue lisää puitesopimukseen liittymisestä>>

Kainuun Yrittäjät toteuttivat puitesopimuksen kilpailutuksen yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX/TTT-Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos.

Lisätietoja:

Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät ry, p. 044 728 7100, anu.tervonen@yrittajat.fi
Kristina Rajala, Työterveyslaitos, TyhyverkostoX -hanke, p. 043 8242 520, kristina.rajala@ttl.fi
Riikka Turunen, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, TyhyverkostoX -hanke, p. 050 466 5696, riikka.turunen@kansanterveys.info