25.1.2021 klo 09:39
Uutinen

Yrittäjät: Pääkaupunkiseudun yrityksistä 71 prosenttia kärsinyt koronasta

Koronapandemia on aiheuttanut ongelmia 71 prosentille pääkaupunkiseudun yrityksistä, kertoo pääkaupunkiseudulle kohdennettu Yrittäjägallup. Määrä on suurempi kuin koko maassa (65 %). Ongelmia on aiheutunut erityisesti Helsingissä toimiville yrityksille (74 %) ja kaikille päätoimialoille. Parhaiten koronasta ovat selviytyneet espoolaiset yritykset, joilla myös luottamus tulevaan on vahvinta.

Pääkaupunkiseudun yrityksistä 64 prosentilla myynti on vähentynyt koronapandemiasta johtuen. 16 prosentilla yrityksistä myynti on laskenut vähintään 50 prosenttia ja 32 prosentilla vähintään 30 prosenttia. Myynti on kasvanut 8 prosentilla yrityksistä.

Pääkaupunkiseudun yrityksistä 16 prosentilla on maksuvaikeuksia ja 13 prosenttia pohtii yrityksen alasajoa. Alueen yrityksistä konkurssiuhkaa kokee kaksinkertainen määrä (8 %) verrattuna koko maahan.

Kantar TNS toteutti pääkaupunkiseudulle kohdennetun Yrittäjägallupin Suomen Yrittäjien sekä Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1149 pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa pääkaupunkiseudulta.

Monipaikkatyön kasvulla merkittäviä vaikutuksia yrityksiin

Monipaikkatyön kasvu kärjistää useiden pääkaupunkiseudun yritysten ongelmia. Monipaikkatyö on vähentänyt myyntiä 27 prosentilla ja muuttanut liiketoimintaa 24 prosentilla yrityksistä. Kaupan yrityksistä monipaikkatyö on vähentänyt myyntiä 38 prosentilla ja kasvattanut 11 prosentilla. Selvimmin monipaikkatyö on iskenyt maan suurimpaan palveluiden keskittymään Helsinkiin.

– Korona on iskenyt erityisesti Helsingin ydinkeskustan kauppa-alueille, jotka ovat hiljentyneet. Asiakasvirrat ovat hiipuneet keskustasta turismin tyrehdyttyä ja työntekijöiden siirryttyä etätöihin. Asioimisen siirtyminen pois keskustasta ja verkkokaupan kasvu kurittavat erityisesti niitä keskustan kivijalkayrityksiä, joilla ei ole toimivaa verkkokauppaa, sanoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Pääkaupunkiseudun yrityksissä on tehty etätöitä selvästi enemmän (37 %) kuin muualla maassa (23 %). Erityisesti etätöitä on tehty yli 10 hengen yrityksissä (58 %). Etätöiden tekeminen on myös pääkaupunkiseudun yritysten tärkein tapa varautua koronan toiseen aaltoon.

Toimitilatarpeet muutoksessa pääkaupunkiseudulla

Monipaikkatyön kasvu vaikuttaa myös yritysten toimitilatarpeisiin. Pääkaupunkiseudun yrityksistä 18 prosentilla toimitilojen tarve on vähentynyt. Mitä isompi yritys, sitä useammin tilojen tarve on vähentynyt. Jopa neljänneksellä vuokratiloissa olevista yrityksistä tilatarve on vähentynyt, kun työntekijöitä on siirtynyt etätöihin.

Pääkaupunkiseudun yrityksistä 54 prosenttia toimii vuokralla, 24 prosenttia yrittäjän kotona ja 17 prosenttia yrityksen omassa kiinteistössä. Korona on aiheuttanut ongelmia erityisesti vuokratiloissa sijaitseville yrityksille (76 %:lle). Vuokralla olevista yrityksistä on hakenut vuokrahelpotusta 32 prosenttia ja saanut 23 prosenttia. Vuokrahelpotuksia on haettu erityisesti Helsingissä.

Työllisyysnäkymissä valon pilkahduksia

Pääkaupunkiseudun yrityksistä 22 prosenttia on lomauttanut ja 8 prosenttia irtisanonut työntekijöitään. Koko maassa kehitys on ollut vastaavaa. Seuraavan puolen vuoden aikana yhtä moni yritys aikoo lisätä kuin vähentääkin henkilöstöä.

– Isot yritykset – erityisesti teollisuudessa – suunnittelevat lisäävänsä työvoimaa enemmän kuin vähentävän, mikä lupaa hyvää tulevalle työllisyydelle, toteaa Pääkaupunkiseudun Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Ponnahduslautaa tulevaan lupaavat myös yritysten suunnitelmat uudistaa toimintaansa. Pääkaupunkiseudun yrityksistä 42 prosenttia pyrkii etsimään uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa.

Tukien tarve on suuri pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan yrityksille enemmän julkista tukea kuin muualla. Yrityksistä 43 prosenttia tarvitsee julkista tukea selvitäkseen. Eniten tukea tarvitsevat alle 10 työntekijää työllistävät mikrotyönantajayritykset.

Yrittäjän työttömyysturva on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Sitä tarvitsee joka viides – erityisesti yksinyrittäjät ja pienet työnantajayritykset. Myös yksinyrittäjätuen toiselle kierrokselle on suuri tarve.

– Yksinyrittäjätuen läpivienti on erittäin tärkeää erityisesti pääkaupunkiseudun yrittäjien kannalta. Jopa 62 prosenttia yksinyrittäjistä kokee tarvitsevansa tukea. Hallituksen pitää toimia nopeasti, edellyttää Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pääkaupunkiseudun yrittäjät antavat hallitukselle koronakriisin hoitamisesta kouluarvosanaksi 7,1. Oma kaupunki saa hieman paremman arvosanan – keskimäärin 7,4. Helsinki parhaana 7,5 ja Espoo 7,3 sekä Vantaa 7,0.

> Näin yrittäjät vastasivat: tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin (aineisto)


Näin kysyttiin:

– Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien, Helsingin Yrittäjien ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjien (Espoo, Vantaa, Kauniainen) toimeksiannosta.
– Kyselyyn vastasi 1149 yrittäjää ja yritysten edustajaa pääkaupunkiseudulta.
– Kyseessä ei ole jäsentutkimus, vaan rakennettu otos kuvaa edustavasti pk-yrityskenttää.
– Tutkimuksen virhemarginaali on +- 2,9 % prosenttiyksikköä.
– Tiedot kerättiin 8. – 23.12.2020.
– Tuloksia on verrattu valtakunnalliseen Yrittäjägallupiin, joka tehtiin loka-marraskuun vaihteessa.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät
p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi

toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
p. 050 411 1104, erkki.parssinen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ovat sen aluejärjestöjä. Lisätietoja: www.yrittajat.fi