26.4.2017 klo 13:54
Uutinen

Yrittäjät puoliväliriihestä: Isot päätökset jäivät puuttumaan

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen puoliväliriihipäätökset eivät riitä vauhdittamaan talouskasvua. Mukana on kuitenkin joitakin yrittäjille tärkeitä uudistuksia.

Yrittäjien mukaan olennaista olisi tehdä uudistuksia, jotka auttaisivat nopeampaan kasvuun.

– Ei ole järkevää talouspolitiikkaa vain toivoa ennustettua nopeampaa, esimerkiksi kahden prosentin talouskasvua, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Vaikka talous kasvaisikin kahden prosentin vuosivauhdilla, se ei ratkaise Suomen talouden ongelmia keskipitkällä aikavälillä. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä ja julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan.

– Jotta julkinen talous olisi kestävällä pohjalla, julkisyhteisöjen rahoitusaseman tulisi olla selkeästi ylijäämäisen ensi vuosikymmenen alussa. Puoliväliriihen päätökset eivät juurikaan edesauta tavoitteen saavuttamisessa, Kuismanen sanoo.

Merkittävät työmarkkinareformit jäivät tekemättä

Suomen Yrittäjien mukaan työmarkkinoiden toimimattomuus on Suomen kansantalouden suurin yksittäinen ongelma. Työmarkkinauudistusten puuttuminen olikin suuri pettymys.

– Hallituksen olisi pitänyt toteuttaa oma ohjelmansa eikä antaa periksi. Tällä on kova hinta kasvun ja julkisen talouden tasapainon näkökulmasta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä Jyrki Mäkynen toteaa.

– Olennaiset päätökset, kuten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen ja paikallisen sopimisen edesauttaminen, jäivät tekemättä, Kuismanen sanoo.

Hyvää on, että työn vastaanottamiseen ja yrittäjyyteen kannustetaan alentamalla päivähoitomaksuja ja toteuttamalla selvityshenkilöiden ehdotus työttömän mahdollisuudesta aloittaa yrittäjänä.

Yrittäjän sairastumisen omavastuumuutos tervetullut

Myönteinen asia on yrittäjien sairauspäivärahan omavastuun lyhentäminen yhteen päivään, vaikka yrittäjät sen itse rahoittavatkin.

– Yrittäjäjärjestö on ajanut pitkään muutosta. Se tuo yrittäjille turvaa ja on tärkeä askel eteenpäin, puheenjohtaja Jyrki Mäkynen toteaa.

Uudistus on tarkoitus rahoittaa nostamalla yrittäjien sairasvakuutusmaksua. Korotus näkyisi keskimääräisellä 23000 euron YEL-työtulolla yrittäjälle vajaan viiden euron kuukausittaisena lisämenona. Päivärahaa sairauden ajalta samalla työtulolla saa noin 54 euroa päivässä.

Uuden mahdollisuuden tarjoaminen tärkeää

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen, että hallitus huomioi yrittäjän maksukyvyttömyyteen liittyvät inhimilliset ja taloudelliset haasteet. Yrittäjät on ajanut maksukyvyttömyyslainsäädännön uudelleentarkastelua siten, että erityisesti pienempien yritysten olisi tosiasiallisesti mahdollisuus tervehdyttää elinkelpoista toimintaansa.

Uudella lain takaamalla mahdollisuudella ja alulla taataan, että yrittäjä voi vapautua veloistaan ja muista epäonnistumisen leimoista kohtuullisessa ajassa ja palata aktiiviseksi toimijaksi.

Nollatuntisopimuslinjaukset eivät saa vaikeuttaa työllistämistä

Hallitus linjasi yleisiä periaatteita niin sanotuille nollatuntisopimuksille. Niitä voi käyttää, kun se on osapuolten työsopimuksesta ilmenevän tahdon mukaista tai kun työvoiman tarve on ennakoimatonta tai epäsäännöllistä. Yrittäjäjärjestön mukaan on erittäin tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään tavalla, joka ei vaikeuta työllistämistä.

Osaamisen, innovaatioiden ja kansainvälistymisen lisärahoitus tervetullut

– On hyvä, että innovaatiojärjestelmää vahvistetaan ja koulutusta uudistetaan konkreettisesti. Korkeakoulutukseen suunnatut toimet ovat vähäisiä, varatoimitusjohtaja Antti Neimala toteaa.

Myös vientirahoituksen ja matkailun edistämisen lisäresurssit ovat kannatettavia.

– Innovaatiorahoituksessa on tehty kompromissi TEKESin ja Suomen Akatemian välillä. Painotus olisi voinut olla TEKES-lähtöisempi.

Liikenneuudistukset järkeviä

Päätös ottaa raskaan liikenteen tienkäyttömaksu (vinjetti) käyttöön hallitusohjelman mukaisesti on Yrittäjien mukaan tervetullut, kunhan se toteutetaan aikaperusteisen mallin mukaisesti.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791, jyrki.makynen@yrittajat.fi

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007, antti.neimala@yrittajat.fi

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705, mika.kuismanen@yrittajat.fi

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. Espoon Yrittäjät on Suomen Yrittäjien suurin paikallisyhdistys.