9.4.2020 klo 09:35
Uutinen

Yrittäjät voivat nyt hakea työmarkkinatukea koronakriisin vaikutuksiin – Uudenmaan TE-toimisto ohjeistaa yrittäjiä menettelyistä

Yrittäjät voivat nyt saada väliaikaista työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Määräaikaisen lain tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo koronatilanteessa.

– Uusi laki koskee kaikkia yrittäjiä yrityksen koosta ja yhtiömuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Lain tukimalli vastaa pitkälti Suomen Yrittäjien tekemää esitystä hallitukselle yrittäjän työttömyysturvasta, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Tukea voi hakea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja yrittäjä rekisteröityy TE-toimistoon työnhakijaksi. Jos rekisteröityminen tehdään viimeistään 15.4.2020, on yrittäjällä oikeus kriteerien täyttyessä työmarkkinatukeen takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen. Mikäli yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi 16.4.2020 alkaen, etuutta voi saada ilmoittautumishetkestä lukien. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3. – 30.6.2020.

Etuuden maksaa Kela, jolle TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudesta etuuteen. Yrittäjän tulee siten myös tehdä etuushakemus Kelaan.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä. Uuden lain mukaan mahdolliset tulot yritystoiminnasta sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät vähennä työttömyysetuutta. Ylittävät tulot vähentävät 50 senttiä jokaiselta lisäeurolta.

Edellä mainittu päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Yrittäjän on annettava TE-toimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Lisäksi tulee antaa selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta ja siitä, miten tulon vähentyminen johtuu vakavasta tartuntataudista.

Lue lisää TEM:n sivuilta >

TE-hallinnon ohjeita käytännön hakuprosessiin:

1. Ilmoittautumisessa TE-toimistoon täytettävä tavanomainen lomake

Nopein tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Oma asiointi -palveluun pääsee te-palvelut.fi-sivustolta tai menemällä suoraan osoitteeseen: asiointi.mol.fi/omaasiointi

Lakimuutoksen nopean valmistelun vuoksi TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tämän vuoksi ilmoittautumislomakkeella on vielä kysymyksiä, joihin yrittäjän on vastattava samalla tavoin kuin muusta syystä työnhakijaksi tulevien.

Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen yrittäjä saa vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan asiointiohjeet.

2. Miten toimia, kun yritystoiminta ei ole loppumassa?

TE-palveluiden verkkoasiointipalvelussa pitää ilmoittaa yritystoiminnan lopetuspäivä, vaikka työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yrittäjältä yritystoiminnan lopettamista. Päättymispäivällä ilmoitetaan, mistä alkaen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat oleellisesti vähentyneet. Päivämäärän merkitseminen vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta ja nopeuttaa työttömyysturva-asian käsittelyä.

3. Kokoaikatyön hakeminen työnhaun aikana

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä.

Jos työnhaku kuitenkin jatkuu 30.6.2020 jälkeen, on etuuden jatkumiseksi haettava 1.7.2020 alkaen kokoaikatyötä. Tässä tapauksessa etuuden saaminen edellyttää samalla työn vastaanottamista velvoitetta, mikäli TE-toimisto sitä tarjoaa.

Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä hakemaan kokoaikatyötä, vastaamalla palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, nopeutuu työttömyysetuusasian käsittely. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, jonka mukaan yrittäjällä ei olisi tukeen edellytyksiä. TE-toimistot seuraavat verkkopalvelun tietoja ja korjaavat tiedot määräaikaisesti voimassa olevaa työttömyysturvalakia vastaavaksi.

4. TE-toimiston käsittelyn seuranta

Käsittelyn etenemistä voi seurata: te-palvelut.fi > oma asiointi. Yrittäjän ilmoittauduttua vahvalla tunnistuksella, tiedoissa näkyvät toimenpiteet. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.

5. Tukihakemus Kelaan

TE-hallintoon ilmoittautumisen jälkeen työmarkkinatukea haetaan Kelan verkkopalvelussa kela.fi.Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen koronatilannetta varten, ja ilmoittaa verkkosivuillaan, kun hakemus on valmis käytettäväksi.

6. Neuvontaa hakuprosessissa

Diaesitys asioinnista: Liitteenä on diaesitys työnhakijaksi ilmoittautumisesta Oma asioinnissa askel askeleelta.

Lataa esitys >

Asiakkaaksi ilmoittautuessa Uudellamaalla saa apua myös päivystysnumerosta yritysasiakkaille: p. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15), kiirastorstaina klo 15.00 saakka.


Linkkejä hyödyllisiin sivustoihin:


Kuva: AdobeStock

Muita kiinnostavia aiheita