26.11.2021 klo 10:12
Uutinen

Yrittäjätarinoita Espoosta: Työn tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä

Koronapandemia on muuttanut kaikkien elämää, niin palkkatyössä olevien kuin yrittäjien. Mindful Engineering Oy perustettiin 2.2.2020 eli juuri ennen koronapandemian alkua. Koska myös kauan toimineilla yrityksillä oli vaikeuksia sopeutua tilanteeseen, voi vain kuvitella, minkälaista oli aloittaa liiketoiminta pandemian keskellä. Sen tietävät tuoreet yrittäjät Hanna Kortejärvi ja Tapio Saarinen.

Yrittäjien taustaa

Hanna on koulutukseltaan farmasian tohtori. Hän on 20 vuoden ajan toiminut asiantuntijatyössä sekä tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävissä Orionilla, Helsingin yliopistolla, HUS-Apteekissa ja startup-yrityksessä. Hän luonnehtii itseään kehittäjäksi ja uudistajaksi.

Tapio puolestaan on diplomi-insinööri. Hänkin on toiminut sekä yliopistomaailmassa että yksityisellä sektorilla, esimerkiksi biotuotealan startup-yrityksessä, erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa sekä myös opetustehtävissä. Hän kertoo, että vähitellen hänen kiinnostuksensa siirtyi esineistä ja niiden toiminasta ihmisiin. Hän kiinnostui yhä enemmän siitä, missä olosuhteissa työ sujuu ja miten ihmisten viihtyminen vaikuttaa työntekoon. Hänen oma päivittäinen meditaatioharjoituksensa ja sen vaikutusten toteaminen toimi tässä yhtenä kimmokkeena.

Kouluttautuminen

Tapio on harjoittanut meditaatiota monen vuoden ajan – kiinnostus sitä kohtaan syntyi jo kouluiässä karateharrastuksen myötä. Kun hän kiinnostui yhä enemmän siitä, miten työn sisältöä ja varsinkin tekemisen tapoja voi kehittää, hän opiskeli mindfulness-ohjaajaksi sekä ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Hanna puolestaan on kouluttautunut henkisen hyvinvoinnin ohjaajaksi.

Toiminnan käynnistäminen

Alkukeväällä 2020 Hanna ja Tapio olivat valmiita hyppyyn johonkin uuteen, kun he perustivat Mindful Engineering Oy:n. Yhtiön toiminnan tavoitteena oli ja on hyvän työelämän kehittäminen. Tapion mukaan heillä oli ”hirveä draivi” lähteä kehittämään toimintaa ja löytää asiakkaita, kun korona pysäytti käytännössä kaiken uudistamistoiminnan yrityksissä. Epävarma tilanne ja pelko tulevaisuudesta ei ole suotuisa ilmapiiri toiminnan kehittämiselle.

Alku ei todellakaan ollut kuvitellun kaltainen, mutta ehkä yritystoiminnan pakollinen pysähdys auttoi kiteyttämään toiminta-ajatusta. Tapion mukaan yrityksen missiona on kasvattaa sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Välineinä käytetään esimerkiksi ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja mindfulness-harjoituksia.

”Missiona on kasvattaa sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia.”

Kohti normaalimpaa elämää

Kevään 2020 täyspysähdyksen jälkeen yhteiskunta ja työelämä ovat vähitellen normalisoituneet. Hannan mukaan nyt tilanne on heidän kannaltaan pikemminkin hyvin otollinen. Pitkän etätyöjakson jälkeen ihmiset palaavat konttoreihin, ja monessa työyhteisössä mietitään työn järjestämistä uudestaan. Miten työympäristöä ja työn tekemisen tapoja voisi parhaiten muokata niin, että ihmiset viihtyvät ja työ sujuu?

Korona-aika on osoittanut, että pelkkä etätyö ei ole ihanteellista työssä jaksamisen kannalta. Ihmiset pääsääntöisesti kaipaavat toisia ihmisiä ja sosiaalista kanssakäymistä – vaikka vain sitä pientä hetkeä ennen kokousta kun vaihdetaan kuulumisia. Etätyö ja nettikokoukset eivät luo edellytyksiä sille. Monissa yrityksissä panostetaankin nyt asiakaskokemuksen lisäksi entistä enemmän työntekijäkokemukseen. Työvoimasta on monella alalla pulaa, ja jos työyhteisö ei toimi, työntekijät äänestävät jaloillaan.

Asiakashankinta

Hannan mukaan heidän yrityksensä ei ole varsinaisesti mainostanut toimintaansa. Asiakashankinta on tehty pääasiassa olemassa olevia verkostoja hyväksi käyttäen. Tärkeä on ollut myös ns. puskaradio eli asiakkaiden suositukset. Koska Hanna on itse toiminut pitkään farmasian alalla ja terveydenhuollon piirissä, tämä on tuntunut hyvältä kohderyhmältä toiminnan käynnistämiselle. Hannan mukaan on tärkeä tunnistaa ja vahvistaa terveydenhoitopalvelujen hyviä käytänteitä. Tässä työntekijöiden ääni ei aina ole kuulunut riittävästi.

Sekä Hanna että Tapio ovat työskennelleet koko työuransa erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, mikä helpottaa luonnollisesti tämäntyyppisten työyhteisöjen haasteiden ymmärtämistä. Työyhteisön kehittämisen teemana voi olla esim. asiakaspalvelun, osaamisen tai yhteistyön kehittäminen kunkin organisaation tarpeiden pohjalta.

Käytännön esimerkki

Käytännön esimerkkinä yrityksen toiminnan kehittämisestä Hanna mainitsee Kauniaisten Apteekin, joka siirtyi hiljattain uudelle apteekkarille. Hän päätti ryhtyä kehittämään toimintaa tavoitteenaan ”lämminhenkinen asiakaspalvelu”. Tässä työssä on käytetty apuna Mindful Engineeringin palveluita. Kehittämisen lähtökohtana on kaikkien työntekijöiden havainnot omista asiakaspalvelutilanteistaan. Hannan mukaan hyvä työntekijäkokemus tuottaa hyvän asiakaskokemuksen ja kannattavan liiketoiminnan.

Tulevaisuus

Hanna ja Tapio näkevät yrityksensä tulevaisuuden valoisana. Yhteiskunta on avautumassa, ja korona-aika on lisännyt tarvetta erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämiselle niin, että toiminta on sekä tuottavaa että motivoivaa. Tämän voi kiteyttää Tapion mukaan niin, että elämä on hyvällä tolalla kun kaikki osapuolet – niin yksilöt, yhteisöt kuin ympäristökin – voivat hyvin. Tässä Mindful Engineering voi auttaa.

”Elämä on hyvällä tolalla, kun kaikki osapuolet – niin yksilöt, yhteisöt kuin ympäristökin – voivat hyvin.”

Teksti
Marianne Sundblad

Kuva
Paula Artes


Tule mukaan!

Mindful Engineering on yksi Espoon Yrittäjien yli 2000 jäsenyrityksestä. Toivotamme joukkoomme kaikki espoolaiset yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi.