29.5.2018 klo 10:02
Uutinen

Yrittäjiä ei pitäisi sakottaa ensimmäisenä vuonna tietosuoja-asetusongelmista

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että yrityksiä ei sakotettaisi tietosuojarikkomuksista ensimmäisenä vuonna, vaan valvontaviranomainen keskittyisi yritysten neuvontaan ja tukemiseen. Vastaavia vetoomuksia ovat tehneet myös muut pk-yritysjärjestöt EU:n alueella.

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan perjantaina 25.5. Suomen Yrittäjien mukaan on hyvä, että kansalaisten henkilötietojen suoja turvataan EU:n tietosuoja-asetuksella ja lain noudattaminen on tärkeää.

– Mutta olisi kohtuutonta odottaa, että pk-yritysten toiminta olisi heti soveltamishetkestä lähtien täysin asetuksen mukainen, sillä viralliset ohjeistukset ovat valmistuneet vasta ihan viime hetkillä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Useat eurooppalaiset yrittäjäjärjestöt, mukaan lukien Suomen Yrittäjien kattojärjestö UEAPME, ovat pyytäneet Euroopan komissiota suosittelemaan jäsenvaltioille, että asetuksen soveltamisen ensimmäisenä vuonna pääpaino olisi neuvonnassa ja ohjauksessa.

Yrityksille tietosuoja-asetus on laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Pk-yrittäjät ovat tehneet paljon työtä ymmärtääkseen, kuinka heidän tulisi ottaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset osaksi liiketoimintaansa.

– Silti tietosuoja-asetuksen tulkinnasta ei voi saada vielä riittävää oikeudellista varmuutta, koska tietosuoja-asetusta koskeva tulkinta saattaa vaihdella eri jäsenvaltioissa, asiantuntija Petri Holopainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Samoin EU:n tietosuojavaltuutetuista koostuvan tietosuojatyöryhmän tulkintoja on saatu myöhään, eikä kaikkea tietoa ole vielä saatavilla suomeksi.

– Siksi esitämme, että valvontaviranomainen ei antaisi sakkoja ensimmäisenä vuonna, vaan opastaisi ja ohjaisi, jos yritys epäonnistuu tietosuoja-asetuksen noudattamisessa, Holopainen sanoo.

Suomen Yrittäjät on ohjeistanut ja neuvonut yrittäjiä tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. Järjestö laati maksuttoman Yrittäjän tietosuojaoppaan. Lisäksi jäsenyrityksille on tehty mallipohjia tietosuojaa koskeviin asiakirjoihin kolmella eri kielellä. Yrittäjäjärjestö on myös järjestänyt koulutusta yrittäjille ja antaa jäsenyrittäjilleen puhelinneuvontaa.

Lue Yrittäjän tietosuojaopas