24.5.2023 klo 16:30
Uutinen

Yrittäjien Elinvoimabarometri: Satakunnan puoleensavetävyyden parantamiseksi tehtävä töitä – yhteistyössä!

Yrittäjien Elinvoimabarometri kertoo maakuntamme haasteista. Satakunta on maakuntamittauksena tehtävässä Elinvoimabarometrissa maakuntien kokonaistuloksien häntäpäässä, kun taas Yrittäjien Kuntabarometrissa maakunnan kokonaistulos on kuntiensa summana ollut kärkijoukoissa. Maakuntana meillä riittää siis työtä. Päätöksenteoltaan yrittäjämyönteinen Yrittäjyysmaakunta voi olla lääke haasteisiin.

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Yrittäjien Elinvoimabarometri toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. Parhaiten kokonaistuloksissa pärjäsi Uusimaa. 

– Olemme viimeiset kaksi kertaa olleet Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyn kärkijoukoissa. Alueen yrittäjät arvioivat siis omassa kunnassaan yrittäjien toimintaedellytykset hyviksi. Alueellisesti asiaa on ehkä hieman haastavampi arvioida, Satakunnan Yrittäjien Markku Kivinen pohtii kyselytulosten eroavaisuuksia.

– Toki, kuten kaikki tiedämme, niin esimerkiksi saavutettavuudessa meidän on melko haastava pärjätä kasvukeskuksille. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö senkin asian eteen täytyisi tehdä työtä, ja nimenomaan kaikkien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Kyselyssä korostuvia haasteita – saavutettavuus ja puoleensavetävyys

Satakunnan vastauksissa korostuvat erityisesti maakunnan infran haasteet. Satakunnan heikko saavutettavuus korostuu vastauksissa erityisesti lento- ja rautatieliikenteen osalta. On huomioitava, että kyselyssä ei ole kysytty asiaa meri- ja satamaliikenteen osalta, jotka taas olisivat olleet yksi Satakunnan etu.

– Uudellamaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kaikkein parhaimpana, toisena on Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi. Tämä osoittaa, että saavutettavuus voi olla hyvä myös Etelä-Suomen ulkopuolella. Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostuu luonnollisesti yrityskoon kasvaessa. Myös toimialalla on merkitystä kokemuksiin, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Satakunnan infran parantaminen vaatiikin siis rohkeita avauksia ja yhteistä tahtotilaa. Sitä on löydyttävä, jotta maakunnan vetovoima paranee ja saamme tänne uusia yrityksiä ja asukkaita, Markku Kivinen jatkaa.

– Puoleensavetävyydessä on mahdollisesti nähtävissä alueen poliittisen päätöksenteon historia. Nykypäivän melko avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa ei ole kuitenkaan ehkä saatu vielä tehtyä riittävän näkyväksi, jotta historian kaiut voitaisiin sivuuttaa. Yhtenä ratkaisuna imagon parantamiselle voi pitää Yrittäjyysmaakunta-brändiä, johon alueemme toimijoita on jo sitoutunut. Yrittäjyysmaakuntaa viedäänkin nyt vahvasti eteenpäin ja tehdään sitä näkyväksi, Markku Kivinen avaa haasteita ja miettii ratkaisuja. 

Maakuntien päätöksen tekoa ei tunneta valtakunnallisesti – Satakunnassa yksi onnistuneista tekijöistä

Elinvoimabarometri osoittaa, että valtakunnallisesti maakuntaliittojen päätöksentekoa tunnetaan melko heikosti. Satakunnassa oltiin tässä asiassa kuitenkin keskiarvoa edellä. 

– Maakuntaliittojen päätöksenteko ei ole yrittäjille tietenkään ihan niin läheistä kuin oman paikkakunnan päätöksenteko. On kuitenkin tärkeää, että maakuntaliittojen tekemä työ tunnistetaan, sillä maakuntaliitto on veturina monessa yhteistyössä eteenpäin vietävissä asioissa. Oli hienoa huomata, että Satakunnassa maakuntaliiton tekemää työtä on onnistuttu tekemään näkyväksi. Päätöksenteosta ja muusta vaikuttamistyöstä on tärkeää viestiä näkyvästi, myös niistä positiivista asioista, Markku Kivinen muistuttaa. 

Suomen Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi:  

1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. 

2. Pitää luoda johtamisrakenteet tukemaan hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta. 

3. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille. 

4. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille. 

5. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi.  

6. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.  

7. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon. 

8. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle. 

4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Satakunnasta vastaajia oli 331. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023.  

Satakunnasta Kunnallisjohdon seminaarissa on mukana 75 osallistujaa, niin kuntapäättäjiä virka- ja luottamushenkilöinä, yrittäjiä ja yrittäjäjärjestön aktiiveja. Näin hieno osallistujamäärä on osoitus, että yhteistä tahtotilaa asioiden parantamiseen löytyy. 

Lisätiedot:

Alueelliset tulokset: 
Markku Kivinen
 | toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät | 050 377 8006

Valtakunnalliset tulokset:
Mikael Pentikäinen | 
toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät | 040 504 1944
Tanja Matikainen | kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät | 040 086 6648