29.6.2018 klo 11:47
Uutinen

Yrittäjien terveiset hallituksen budjettiriiheen: Perheenjäsenten työttömyysturva pitää saada kuntoon

Suomen Yrittäjät esittää lakimuutosta, jotta yrittäjien ei-omistavat perheenjäsenet katsottaisiin työttömyysturvassa työntekijöiksi. Nykyinen laki on johtanut kohtuuttomiin tilanteisiin, jossa yrittäjän perheenjäsen on jäänyt ilman työttömyysturvaa, vaikka on maksanut työttömyysturvamaksuja.

– Ykköstavoitteemme on se, että hallitus korjaisi yrittäjäperheen ei-omistavan perheenjäsenen työttömyysturvaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kehysriihessä tehtiin pieni korjaus, mutta se ei ratkaise pääongelmaa eli sitä, että perheyrityksessä työskentelevä, samassa taloudessa asuva, mutta ei-omistava perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi eikä työntekijäksi.

– Moni maksaa työttömyysturvamaksujaan turhaan, Pentikäinen toteaa.

Työttömäksi jäänyt yrittäjän vaimo Tiina Starcke kertoi taannoin omasta kohtalostaan yrittajat.fi:ssä, lue juttu täältä. Starcke teki osa-aikaisen työsopimuksen miehensä firmaan. Työttömyyskassa luokitteli hänet täysipäiväiseksi yrittäjäksi ja Starcke menetti osittaisen, sovitellun ansiosidonnaisen päivärahan.

Ongelma yli 20 000 yrittäjän perheenjäsenelle

– Työttömyysturvan ongelma on merkittävä ja koskee yli 20000 yrittäjän perheenjäsentä. Yrittäjät odottavat, että hallitus korjaa tämän selkeän epäkohdan. Kun se korjataan, se kannustaa yrittäjiä tarjoamaan työtä perheenjäsenilleen, mikä on hyvä asia, Mikael Pentikäinen painottaa.

Suomen Yrittäjien arvion mukaan korjaus ei lisäisi valtion- tai työttömyysturvajärjestelmän kustannuksia. Vaikutus voisi olla jopa positiivinen.

Nykylain mukainen tilanne on epäreilu: jotta yrittäjän perheenjäsen voitaisiin katsoa työttömäksi ja oikeutetuksi työttömyyskorvauksiin, hänen työskentelynsä tulisi päättyä työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien pykälien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko yritystoiminta pitäisi lopettaa. Vaatimus on kohtuuton.

Yrittäjästatus työttömyysturvassa tarkoittaa myös sitä, että ilman työtä olevalla henkilöllä ei ole myöskään oikeutta työttömien työllistämistä edistäviin palveluihin.

Mitä muita esityksiä Yrittäjiltä budjettiriiheen?

Suomen Yrittäjät on lähettänyt hallitukselle monisivuisen muistion, jossa ovat Yrittäjien esitykset maan hallituksen budjettiriiheen, joka on kesälomien jälkeen.

– Ehdotamme myös poikkihallinnollista selvitystä yrittäjän uuden alun ongelmista, kulttuuri- ja liikuntaseteliä toiminimiyrittäjille. Esitämme myös pk-yrityksille rahoitusneuvontaa, rahoitusta perusasteen varassa olevien koulutukseen ja hankintaneuvontaan, Pentikäinen listaa.

Suomen Yrittäjät esittää myös innovaatiosetelin vakinaistamista. Kasvuhakuisille pk-yrityksille myönnettävä innovaatioseteli (500€ + alv) on osoittautunut hyväksi tavaksi edistää yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Budjettiriiheen lähettämissään terveisissä SY esittää myös toimia sote-uudistuksen onnistumisen varmistamiseen. Tärkeää on myös turvata Business Finlandin kasvuohjelmien rahoituksen sekä omistajavaihdoshankkeen jatkuminen.

Mikael Pentikäisen mukaan julkisen talouden haasteiden vuoksi pitäisi jatkaa rakenneuudistuksia ja tehdä lievästi kiristävä budjetti. Merkittäville menolisäyksille tai verokevennyksille ei hänen mukaansa ole tilaa.

– Julkinen talous on hyvästä kasvusta huolimatta edelleen alijäämäinen eli otamme lisää velkaa. Vaalibudjettia ei pidä lähteä tekemään. Säästöjä voi hakea esimerkiksi yritystuista tai julkista hallintoa tiivistämällä, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien kaikki esitykset budjettiriiheen löydät täältä.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi