18.3.2019 klo 13:36
Uutinen

Yrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa Tampereen kaupungin palveluiden hankintaan

Tampereen kaupungilla on viime syksystä asti ollut tarjolla mahdollisuus vaikuttaa kunnan palveluiden kilpailuttamiseen. Tätä mahdollisuutta kutsutaan palvelualoitteeksi. Palvelualoitteen käyttöönotosta päätettiin Tampereen kaupunginvaltuustossa vuosi sitten keväällä, ja se on käytössä valtuustokauden 2017-2021 loppuun saakka.

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

– Palvelualoite tulee tehdä kirjallisesti. Olennaisinta palvelualoitteessa on selvitys siitä, mitä palvelua aloite koskee ja miten aloitteen tekijän ehdottama palvelun järjestämistapa olisi kokonaistaloudellisesti edullisempi kuin kaupungin oma palvelu tai toiminto tällä hetkellä, hankintapäällikkö Tanja Welin Tampereen kaupungilta sanoo.

Aloitteet tehdään ja käsitellään Tampereen kaupungin nettisivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti. Tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset julkaistaan niin ikään kaupungin verkkosivuilla.

Uudet innovaatiot tervetulleita

Palvelualoite voidaan tehdä kaikista kaupungin palveluista ja toiminnoista lukuun ottamatta lakisääteisiä viranomaistehtäviä tai toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö kuten konserniyhtiö.

– Kaupunki näkee palvelualoitteen mahdollisuutena tuottavuuden parantamiseen, yrittäjyyden tukemiseen ja erityisesti tuottavuutta parantavien innovaatioiden syntymiseen. Kuopiossa palvelualoitejärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2016 alkaen ja siellä aloitteita on tehty esimerkiksi oppilaanohjauspalveluiden ja arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden kilpailuttamiseen liittyen, Welin mainitsee.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tilanne on jälleen auki.

– Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat palvelualoitteet oli aiemmin rajattu järjestelmän ulkopuolelle, koska niiden järjestämisvastuun odotettiin siirtyvän kaupungilta maakunnalle. Nyt kun sote- ja maakuntauudistus meni jäihin, en näe estettä myöskään niitä koskeville palvelualoitteille. Vaalien jälkeen sitten näemme, tuleeko sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen jonkinlaisia rajoittavia tekijöitä, mikä estäisi niitä koskevien palvelualoitteiden mahdollisen toteuttamisen, Welin huomauttaa.

Myös yrittäjä on kuntalainen

Toistaiseksi kaupungin nettisivuilta ei löydy ainuttakaan palvelualoitetta, joten sijaa innovaatioille on.

– Kannustankin kaikkia tamperelaisia yrittäjiä pohtimaan, mitkä kunnan toimialaan kuuluvista palveluista voisi kilpailuttaa niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat. Myös yrittäjä on kuntalainen, ja siksi oikeutettu aloitteen tekemiseen, vaikkapa oman yrityksensä toimialaan liittyen. Parhaimmillaanhan hyväksytty palvelualoite tuo tarjoamisen mahdollisuuksia yrittäjälle itselleen ja muille vastaaville toimijoille, elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen Pirkanmaan Yrittäjistä sanoo.

Mikäli palvelualoite hyväksytään, asianomainen lautakunta päättää palvelualoitteessa mainitun palvelun kilpailuttamisesta. Toki palvelualoitteen edellyttämistä muutoksista tai vaikutuksista riippuen päätösvaltaa voivat käyttää myös kaupungin viranhaltijat tai muut toimielimet, viime kädessä jopa valtuusto. Kilpailutukseen voivat aloitteen tehneen yrityksen lisäksi osallistua muutkin vastaavaa palvelua tarjoavat yritykset.