25.1.2023 klo 13:05
Uutinen

Kun etsit yrityksellesi jatkajaa, muista ainakin nämä

Usein yrityksen toiminnan jatkaja löytyy läheltä ja siirtymä on saumaton, mutta joskus paras jatkajaehdokas voi löytyä oman kuplan ulkopuolelta. Omistajanvaihdosten parissa työskentelevä asiantuntijamme pohtii, mistä yrityksen jatkaja parhaiten löytyy.

Mestari-kisälli-järjestelmällä on taatusti monia hyviä puolia. Yrittäjän ikääntyessä usein jatkaja löytyy omasta henkilökunnasta tai perheestä. Näin yrityksen toimintatavat, osaaminen ja usein myös arvot siirtyvät saumattomasti seuraavalle tekijälle. 

Myös yrityksen kotipaikkakunnalla muutos on helppo hyväksyä, kun tutut tekijät pysyvät edelleen ruorissa. Yritystoiminnan jatkuminen on paikkakunnan elinvoiman ja palvelurakenteen kannaltakin merkittävää. Entä jos jatkajaa ei löydy lähipiiristä tai edes paikkakunnalta?

Tutkimusten mukaan toimivan yrityksen ostaminen on huomattavasti varmempi keino aloittaa yritystoiminta kuin uuden oman yrityksen perustaminen alusta alkaen. 

Esimerkiksi Yrityspörssin sivustolla kerrotaan, että yli 80 % Finnveran rahoittamista yrityskaupoista on jatkanut toimintaansa viisi vuotta yrityskaupan jälkeen. Tilastokeskus taas kertoo, että perustettavista uusista yrityksistä viiden toimintavuoden jälkeen vain 50 % jatkaa toimintaansa. 

Yritystoimintaa ei kannata päästää tilaan, jossa se joudutaan lopettamaan, koska jatkajaa ei löydy. Lapissa merkittävä määrä yrittäjistä lähestyy tilannetta, jossa ratkaisuja tulee tehdä yrityksen jatkumon kannalta. Sekä myyjän että ostajan tulee ymmärtää ja tuntea perusasiat, jotka vaikuttavat yrityksen myyntikuntoon, kauppamalleihin tai vaikkapa uuden yrittäjän rahoituksen saantiin.

Yrittäjälle on tarjolla useita reittejä, joista jatkajaa voidaan hakea. Yrittäjäyhdistyksen jäsenet, eri asiantuntijat, tilitoimistot ja omat verkostot ovat hyviä kanavia. Lisäksi on olemassa kohtuullisen edullisia välitys- ja kauppafoorumeita, joista voi etsiä jatkajaa. Yrityskauppaan erikoistuneet välittäjät hakevat uutta toimijaa toimeksiannon perusteella, joten yrittäjän kannattaa panostaa toimeksiantoon.

Yrittäjä, muista nämä:

  1. Aloita omistajanvaihdosprosessi ajoissa – jopa viisi vuotta ennen aiottua yrityksestä luopumista.
  2. Kerro aikeistasi rohkeasti: ota yhteyttä esimerkiksi omistajanvaihdosneuvojiin tai yrityskauppavälittäjiin.
  3. Anna mahdollisuus yrityksen jatkajalle myös alueesi ulkopuolelta.

Alueen ulkopuolelta tuleva toimija voidaan kokea uhkana. Ajatuksissa saattaa olla pelko yritystoiminnan ja työpaikkojen siirtymisestä jollekin toiselle paikkakunnalle. Pelko voi jossakin tapauksessa olla aiheellinenkin, mutta pääsääntöisesti yritystoiminta jatkuu entisellään uuden yrittäjän johdolla. 

Lapissa väestö ikääntyy vauhdilla, ja sen vuoksi voi olla yhä vaikeampaa löytää yritykselle jatkaja. On hyvä muistaa, että uusien toimijoiden tulo alueelle on yleensä positiivinen asia.  

Ratkaisu yrityksen jatkajan löytymiselle on loppujen lopuksi yksinkertainen: omistajanvaihdokseen tulee ryhtyä riittävän ajoissa. Muista että jos kukaan ei tiedä, että yrityksesi tarvitsee jatkajan, on jatkajaa vaikea löytää.

Seppo Selmgren
omistajanvaihdoskoordinaattori, Lapin Yrittäjät

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Lapin ov-koordinaattorihankkeessa.