13.3.2019 klo 09:55
Uutinen

Yritykset aiempaa tyytyväisempiä Helsinkiin – liikenne ja tietyöt saavat kritiikkiä

Helsingin julkinen liikenne, laajat markkinat ja saavutettavuus ovat kaupungin vahvuuksia yritysten näkökulmasta. Kaupungilta toivotaan kuitenkin lisää viestintää yrityksille kohdennetuista palveluista ja enemmän yhteistyömahdollisuuksia sekä tietöiden ja liikenteen sujuvoittamista. Tulokset selviävät laajasta tuhannen yrityksen puhelinhaastattelututkimuksesta, jonka Taloustutkimus Oy on toteuttanut Helsingin kaupungin toimeksiannosta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta ja yritysystävällisyydestä. Tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa yritysten laajentumis- ja rekrytointiaikeista sekä soveltuvan työvoiman löytymisen haasteista.Yritysten arvosanat kaupungille parantuneetTulokset osoittavat, että yritykset ovat aiempaa tyytyväisempiä Helsinkiin.

– Vaikka kehitys tapahtuu jossain määrin hitaasti ja tehtävää on vielä paljon, tulosten paraneminen vahvistaa meidän tehneen oikeansuuntaisia muutoksia. Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla maailman toimivin kaupunki myös yrityksille, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kyselyssä yritykset nostivat muun muassa kovan kilpailutilanteen ja byrokratian yritystoiminnan haasteiksi. Korkea kustannus- ja hintataso oli selkein yksittäinen tekijä, joka vähensi yritysten halukkuutta suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Lisäksi liikenteeseen liittyvät syyt mainittiin suositteluhalukkuutta vähentävinä asioina yli 30 prosentissa vastauksista.Kaupungin palveluihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä, mutta palveluista ja toiminnasta toivottiin lisää tietoa.

– Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota yritysten esille nostamiin ongelmiin ja jatkamme vahvuuksien kehittämistä”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Suuret yritykset tyytyväisimpiä Helsinkiin

Suuret yritykset antoivat tutkimuksessa selkeästi myönteisimmät arviot kaupungin elinkeinopolitiikasta ja Helsingistä sijaintipaikkana. Rahoitus- ja vakuutus-, ICT-, matkailu- ja luovien alojen yritykset olivat tyytyväisimpiä, kun taas ympäristöliiketoiminta- ja logistiikka-alan yritykset suhtautuivat Helsinkiin kriittisesti.

– Kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä yrityksestä haluaa tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa, minkä näemme vahvana merkkinä yhä laajemman yritysyhteistyön tarpeellisuudesta, Rinkineva toteaa.

Haastatellut myös uskovat, että kaupunki voi toimenpiteillään vaikuttaa yritysten menestymiseen.

Lähes joka toisella yrityksellä vaikeuksia löytää soveltuvaa työvoimaa

Yritysten rekrytointinäkymät ovat edelleen erittäin myönteiset: kaksi kolmesta vastaajasta arvioi yrityksensä rekrytoivan uusia työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Lähes joka toinen haastateltu yritys kuitenkin raportoi vaikeuksista löytää soveltuvaa työvoimaa kuluneen vuoden aikana. Erityisesti haasteet koskivat rakennus- ja logistiikka-alan yrityksiä.

Taustatietoa

Taloustutkimus Oy:n toteuttaman Helsingin kaupungin yritystutkimuksen haastattelut toteutettiin ajanjaksolla 22.11.2018–4.1.2019. Kaupungin yrityshaastattelututkimus on laajin saatavilla oleva tietopohja helsinkiläisten yritysten edustajien näkemyksistä ja asiakaskokemuksista. Haastattelut toteutettiin ns. harkintaotannalla. Haastatteluihin osallistui yhteensä tuhat yritystä.

Lähde: Helsingin kaupunki

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy, (c) City of Helsinki