13.1.2023 klo 09:30
Uutinen

Yrityksissä vahvaa kasvuhakuisuutta ja samaan aikaan odotuksissa maltillisuutta

TIIVISTYS: DIAT TÄSTÄ

  • Vastaajista 57 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 %, kun viime vuonna vastaava luku oli 54 %. Vastaajista 24 % ennakoi liikevaihtonsa painuvan miinukselle. Euromääräiset liikevaihdon kasvuodotukset ovat positiiviset.
  • Kasvua haetaan ensisijaisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamisella (61 %) sekä monipuolisilla kehittämistoimenpiteillä.
  • Kasvua rajoittavat eniten yrittäjän oma jaksaminen (44 %) ja osaavan työvoima löytäminen (34 %).
  • Vastaajista 62 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 32 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoden 2023 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuussa 2022 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 300 yrittäjää. Vastaajista 41 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2021 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuodelle 2023.

Yrityksissä on vahvaa kasvuhakuisuutta

Maakunnan yrityksistä 70 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä, edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 64 %.

Alueen yrityksissä näkyy edelleen koronavuosien vaikutukset. Liikevaihto-odotukset ovat entisestään maltillisemmat ja niissä näkyy edelleen tilanteen epävarmuus. Vastaajista 76 % odottaa positiivista liikevaihdon muutosta ja 24 % liikevaihdon supistumista. Euroissa vastaajien yhteenlaskettu arvio liikevaihdon muutoksesta vuodelle 2023 on keskiarvona noin 60.000 euroa/vastaaja, kun edellisessä kyselyssä odotukset olivat n. 40 000 euroa/vastaaja.

Kasvun esteissä näkyvät erityisesti jaksaminen ja osaavan työvoiman löytäminen

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen nousi keskeisimmäksi kasvun esteeksi, tämän mainitsi 44 % vastaajista, edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 50 %. Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este, tässä kyselyssä sen mainitsi 34 % vastaajista. Seuraavaksi tärkein kasvun rajoite oli kilpailutilanne (27 %). Uusina vaihtoehtoina valikkoon lisättiin inflaatio ja komponentti/raaka-ainepula. Inflaation mainitsi kasvun rajoitteena 24 % vastaajista ja komponentti/raaka-ainepulan vain 8 % vastaajista.

Pk-yrityksissä pidetään kiinni osaavista työntekijöistä

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta työntekijämäärien kehitys näyttää vakaalta. Kaikista vastaajista 62 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 6 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoden 2023 aikana, 32 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Tämä tarkoittaa keskimäärin yhden uuden työntekijän palkkaamista vastaajaa kohti.

Yksittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markkinointialan tehtäviin. Muina aloina mainittiin tuotannon, asiakaspalvelun ja asennuksen tehtävät.

Vastaajista 70 % ilmoittaa, ettei ole tarvetta palkata ulkomaista työvoimaa. Vastaajista 16 % ilmoittaa, että ulkomaisen työvoiman koulutustarpeet muodostavat esteen rekrytoinnille.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
Järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148