Monet yritysklinikalle osallistuneet yrittäjät ovat kokeneet tapaamisen hyödylliseksi ja ideoita antavaksi. Moni on saanut uskoa ja vahvistusta omalle tekemiselleen.
5.4.2024 klo 14:05
Uutinen

Yritysklinikka auttaa yrittäjää

Pirkanmaan Yrityskummien juttusarjassa kerrotaan yrityskummien toiminnasta ja vinkataan, kuinka kummit voivat auttaa yrittäjää. Tällä kertaa kerrotaan yritysklinikasta.

Tietääkseni yritysklinikka on pirkanmaalainen keksintö ja käyttöönotettu toimintatapa 2000-luvun alkuvuosina. Toki sitä nykyään ymmärretään ja osataan käyttää muuallakin Suomessa.

Miten klinikalle pääsee?

Klinikalle pääsee täyttämällä tämän lomakkeen, jonka jälkeen Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtaja ottaa yhteyttä. Hänen kanssaan voi keskustella alustavasti mihin asioihin apua tai tukea yrittäjä kokee tarvitsevansa. Kun sopiva tapaamisajankohta on löytynyt, toiminnanjohtaja lähettää kummeille kutsun ja pyytää halukkaita ilmoittautumaan. Yleisin yrittäjän ja kummien kohtaamispaikka on Technopolis Yliopistonrinne. Toki tavattu on muuallakin ja tarvittaessa jopa etänä.

Klinikkaan osallistuminen ei maksa yrittäjälle mitään. Kummit ovat vapaaehtoisia toimijoita, eivätkä he saa siis osallistumisestaan korvausta. Motivaatio kumpuaa auttamisen halusta.

Ketkä osallistuvat klinikalle?

Yrityksen edustajan (edustajien) lisäksi klinikalle tulevat sinne valitut yrityskummit. Klinikoille ilmoittautuu kummeina sellaisia henkilöitä, jotka kokevat pystyvänsä mahdollisesti auttamaan yrittäjää kutsussa mainittujen seikkojen eteenpäin viemisessä. Yksinyrittäjät ovat tervetulleita, mutta jos firmassa on useampia päättäjiä tai omistajia, niin usein kannattaa ottaa myös joku heistä mukaan klinikalle. Usein keskustelu on silloin monitahoisempaa.

Klinikalla

Noin kahden tunnin mittaisella klinikalla toiminnanjohtaja avaa palaverin ja kertoo lyhyesti kummitoiminnasta, sen jälkeen allekirjoitetaan salassapitosopimus, joka takaa, ettei yrittäjän kertomia asioita levitellä muiden tietoon.

Kummeja on paikalla yleensä kolme, ja he kertovat lyhyesti itsestään ja niistä mahdollisista kokemuksistaan ja osaamisalueistaan, jotka juuri sillä kertaa mukaan kutsutulle yrittäjälle saattaisivat olla hyödyllisiä.

Sen jälkeen alkaa avoin luottamuksellinen keskustelu, jossa yrittäjän ongelmakenttää pyritään purkamaan ja täsmentämään keinoja, kuinka päästäisiin eteenpäin. Kummiryhmä kuuntelee ja tekee lisäkysymyksiä mahdollisista yhteistyökumppaneista, yrittäjän verkostoista, suunnitelmista jne. Aika usein saattaa yrittäjä jo klinikalla ”valaistua”, että itse asiassa jokin toinen seikka kaipaakin pikaisempia toimenpiteitä kuin kutsussa kuvattu ongelma.

Klinikan jälkeen

Jotkut yrittäjät kokevat klinikkaan osallistumisen hyödylliseksi, ideoita antavaksi ja uskoa omaan tekemiseen vahvistavaksi. Mutta myös monet haluavat itselleen tämän palaverin jälkeen oman yrityskummin, siitä voi keskustella ja sopia toiminnanjohtajan kanssa. Oman yrityskummin ottaminen kannattaa, sillä selvitysten mukaan kummin kanssa työskennelleet yrittäjät ovat keskimäärin onnistuneet kasvattamaan liikevaihtioaan ja parantamaan kannattavuuttaan.

Usein kummivalinta kohdistuu johonkin klinikalla tavattuun, jonka kanssa kommunikointi on tuntunut helpolta ja hyödylliseltä, mutta toki kummiksi voidaan valita joku toinenkin, joskus jopa kaksi kummia. Yrityskummien rooliin ei kuulu olla kaikkitietäviä guruja, vaan he osaavat pyytää toisiltaan apua, jos ongelman ratkaisu sitä vaatii. Esimerkkinä voidaan mainita kummille outo maantieteellinen markkina-alue, joka saattaa olla toisen kummin vanha kotikenttä.


Pirkanmaan Yrityskummit tarjoavat pirkanmaalaisille pk-yrityksille kuuntelevaa mentoritukea ja asiantuntijaverkoston apua. Yrityskummien tekemä työ on luottamuksellista ja yrittäjälle veloituksetonta. Yrityskummit ovat liike-elämän kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia tai elinkeinoelämän asiantuntijoita, jotka antavat osaamistaan ja aikaansa yrityksien kehittämiseen. Yrityskummi on hyvä ratkaisu, kun yrittäjä tarvitsee vierelleen kuuntelevaa korvaa ja rohkaisevaa kokemustietoa yrityksen kehittämiseen, yrittäjyyden arkeen ja erilaisiin haasteisiin. Pyyteetön ja luottamuksellinen kummipalvelu täydentää erinomaisesti muita saatavilla olevia julkisia ja yksityisiä yritysten kehittämispalveluja. Tutustu kummien palveluihin täällä.

Teksti: Yrityskummi Jukka Isotalo
Kuva: Pixabay