16.6.2020 klo 06:59
Uutinen

Yritysten tilannekuva #3: Konkurssiuhka toistaiseksi torjuttu

Lappilaisyrittäjien arviot koronakriisistä selviytymisestä ovat merkittävästi muuttuneet maalis- ja huhtikuun tilanteista. Liiketoiminnan arvioi palautuvan kriisiä edeltävälle tasolle jo kuusi kymmenestä yrittäjästä ja arviot toiminnan loppumisesta ovat vähentyneet merkittävästi.

Lapin Yrittäjät toteutti kolmannen Koronakriisin tilannekuva Lapissa -kyselyn noin kolmen kuukauden poikkeusolosuhteiden jälkeen. Kyselyllä selvitetään yritysten tilannetta akuutin kriisin aikana ja arvioita liiketoiminnan tilasta kriisin jälkeen. Kyselyyn vastasi noin 350 mikro- ja pk-yrittäjää Lapista aikavälillä 9.-11.6.2020.

Vastaajajoukosta 86 % on mikroyrityksiä, joista noin 40 % on yksinyrittäjiä. Alle 50 työntekijää työllistävien yritysten osuus on 98 %. Toimialoista palvelusektoria edusti 63 % vastaajista, kaupanalaa 19%, rakentamista 9 %, teollisuutta 4% ja kuljetusalaa 5% vastaajista.

Tukitoimet ja rajoitusten purku näkyvät tilannekuvassa

Kolmen kuukauden poikkeusolojen jälkeen muutos tilannekuvassa on selvä – kriisin alkuvaiheessa kahdella kymmenestä yrityksestä liiketoiminta loppui kokonaan ja nyt samassa tilanteessa olevia on enää 10 % yrityksistä.

Noin kolmannes yrityksistä arvioi liiketoiminnan palautuvan kannattavalle tasolle syksyyn mennessä, lähes kaksi kolmesta ensi talven ja kevään aikana. Ainoastaan 4 % ei usko oman liiketoimintansa toipuvan kannattavaksi kriisiajan jälkeen. Työnantajayrityksistä hieman vajaa puolet ilmoitti koko henkilöstönsä olevan tällä hetkellä töissä.

Liiketoimintasa kokonaan loppumista kriisin jälkeen arvioivien määrä on tippunut huhtikuun alun tilanteen seitsemästä prosentista kahteen prosenttiin.

-Koronakriisin vaikutusten pehmentämiseksi toteutetut ja valmistelussa olevat tukitoimet sekä toimenpiteet yhteiskunnan asteittaisesta avaamisesta näyttävät vaikuttaneen toiveikkuuden lisääntymiseen yrittäjien keskuudessa, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo arvioi.

-Koronakriisin shokkivaiheessa ennakoitu konkurssiaalto ei näytä tämän hetkisen tilannekuvan perusteella toteutuvan. On kuitenkin ennenaikaista vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska epidemia on edelleen olemassa ja tilanne voi syksyllä taas muuttua. Olemme hyvin riippuvaisia globaalin talouden elpymisestä ja toisaalta monen yrittäjän maksujärjestelyjen erääntyminen syksyllä voi vaikuttaa kokonaistilanteeseen, Salo arvioi.

Poikkeusaikaa käytetty kehittämiseen

Kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan kriisin myötä toteutetuista kehittämistoimista.

Moni yrittäjä oli käyttänyt kevään kriisiajan verkkokaupan kehittämiseen ja uusien tuotteiden luomiseen. Yritykset olivat myös hyödyntäneet mahdollisuutta käyttää aikaa oman kohderyhmän tarkempaan määrittelemiseen ja markkinoinnin parempaan kohdentamiseen.

-Mikäli yritysten taloudelliset toimintaedellytykset palautuvat suunnitellusti, voivat kriisin seuraukset Lapissa näkyä digitaalisten palvelujen lisääntymisenä, palveluvalikoiman monipuolistumisena ja hyvin asiakaslähtöisinä tuotteina, kehittämistoimenpiteitä analysoinut Lapin hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus pohtii.

Täältä löydät kaikki kyselyn tulokset.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät ry, p. 040 039 2139

Muita kiinnostavia aiheita