Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut > Elinkeinovapaus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Luvanvaraiset elinkeinot

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi. Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus laissa säädetylle viranomaiselle, vaikkei varsinaista lupaa tarvittaisikaan.

Eräiden liikkeiden, kuten elintarvikkeita myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa. Kiinteistön- ja asunnonvälitys ei ole enää luvanvaraista. Kiinteistönvälittäjältä edellytetään kuitenkin kiinteistönvälittäjän tutkinnon suorittamista

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm.

 • ajoneuvojen katsastustoiminta
 • alkoholin anniskelu ja myynti
 • alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat
 • apteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, lääkevalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, rohdosvalmisteiden myynti
 • arvopaperiliikkeiden ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta (valtiovarainministeriö). -
 • jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti
 • kaivokset; esiintymän hyväksikäyttöoikeus ja valtaukset
 • keinotekoisten lannoitusaineiden ja rehujen valmistus sekä siementavarain kauppa
 • lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenneluvat
 • panttilainaustoiminta
 • perintätoiminta toisen lukuun
 • postitoiminnan harjoittaminen
 • sijoitusrahastotoiminta
 • sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen, valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen ja käyttäminen, sähkön tuottaminen ja siirto muuhun kuin omaan käyttöön
 • teletoiminta
 • terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Lue lisää luvanvaraisista elinkeinoista Suomi.fi-sivustolta.

» Lue myös Yrittäjän lupa-asiat ja ilmoitukset.

 

 

 

Lupaviranomaisia

Ajoneuvohallintokeskus AKE
Finavia
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Aluehallintovirastot
Turvatekniikankeskus Tukes 
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Päivitetty 1.7.2014


Liity Yrittäjiin!