25.10.2021
Markku Kivinen

Ravintoloiden tuska jatkuu – miten päästä kriisistä kasvuun?

Satakunnassa koronatilanne nousi uudelleen leviämisvaiheeseen nopeasti. Tämä tarkoitti uuden epävarmuuden aikaa ravintoloille, joille koronatuska on näkynyt koko epidemian rajoituksina ja sulkuaikoina. Nyt rajoitukset astuivat taas nopeasti voimaan ja niiden myötä aukiolo- ja tarjoiluaikojen muutoskulut jäivät ravintolayrittäjien maksettavaksi. Ravintoloissa ei päivän varoituksella voida muuttaa työvuoroja. Siitä aiheutuvat kulut jäävät yrittäjän kuluksi, samoin menetetyt myynnit jäävät yrittäjien tappioiksi.  Vain pieni osa tartunnoista on tullut ravintoloista. Nyt olisi aika vapauttaa ravintolat rajoituksista, niin kauan kun yrittäjät vielä jaksavat jatkuvan epävarmuuden parissa yrittää.

Epidemia on vaikuttanut myös alan työvoiman saamiseen negatiivisesti. Epävarmuus ja sulkujaksot aiheuttivat alan työvoiman siirtymisen muille toimialoille. Kannattavuuden lisäksi alaa rasittaakin tällä hetkellä myös osaavan työvoiman saatavuus.  

Alan kannattavuuteen vaikuttaa myös erilaiset julkisen hallinnon säätämät valvontamaksut, joiden rasitusta olisi syytä keventää eikä lisätä. Näitä valvontamaksuja ovat esimerkiksi tupakan myyntilupamaksu, joka nousi muutama vuosi sitten 500 euroon myyntipistettä kohden. Maksu on vuosittainen. Usein tupakan myynti on ravintoloille asiakkaiden toivoma tuote, jota myydään vähän, mutta pois jätettäessä asiakaspalaute on suuri. Uutena maksuna on pandemian keskellä eduskunnan päättämä ravintoloiden ja päivittäistavarakauppojen valvontamaksu elintarvikkeiden valvonnasta vastaavalle kunnalliselle viranomaiselle. Tämä maksu astuu voimaan tulevan vuoden alusta. Ravintolat maksavat jo nyt tehtävistä tarkastuksista. Ensi vuoden alusta ravintolat joutuvat maksamaan uuden vuosimaksun sen lisäksi, että ne maksavat jo itse tarkastuksista. Uuden maksun ajoittaminen korona-aikaan oli kohtuuton ja mauton.

Koronan vaikutuksesta yritysten taseet ovat tyhjentyneet, eikä yrityksillä ole varaa kehittää ja investoida toimintaan. Kuntien ja kaupunkien keskustojen elinvoima ja tyhjentyneet toimitilat ovat myös iso haaste tulevaisuudelle. Mikäli ravitsemusalan kurittaminen jatkuu edelleen, haaste kasvaa entisestään. Keskustojen elinvoima tulee tulevaisuudessa olemaan elämys-, nautinto- ja palveluvoittoista, mikä myös tukee erikoiskaupan tilannetta.

Prizztech ja Satakunnan Yrittäjät ovat yhdessä aloittaneet ESR-hankkeen, jossa panostetaan palveluyritysten kouluttautumiseen ja uusien kehitysideoiden tuottamiseen. Tavoitteena on saada palveluyritykset kriisistä kasvuun.

Markku Kivinen
Markku Kivinen