Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Etelä-Savon Yrittäjien blogi
26.4.2024
Nina Rasola

Vain vastuullinen yritys voi kasvaa

Vastuullisuus ei ole enää vain ohimenevä trendi tai pelkkä markkinointistrategia, vaan se on muuttunut olennaiseksi tekijäksi menestyvässä yritystoiminnassa. Miksi vastuullisuus on niin tärkeää ja miten se voi tuoda yrityksille merkittävää kilpailuetua?

Ympäristönhuoltoala on vain yksi esimerkki siitä, miten yritykset voivat toimia vastuullisesti. Monilla aloilla, kuten kuljetusalalla, ympäristövastuu on keskeisessä asemassa monin tavoin.

Mutta miksi vastuullisuus on niin tärkeää yrityksille?

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa yritystoiminnassa. Vastuullisuus kattaa monia osa-alueita, kuten ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Se merkitsee sitoutumista kestävään kehitykseen, eettiseen toimintaan ja huolenpitoon sidosryhmistä. Ympäristövastuu, kestävä kehitys ja vihreä siirtymä tähtäävät ympäristövaikutusten hallintaan sekä taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Nämä käsitteet liittyvät toisiinsa monin eri tavoin, ja yritykset voivat luoda arvoa sekä yhteiskunnalle että itselleen toteuttamalla vastuullista toimintaa.

Toiseksi, vastuullisuus vaikuttaa merkittävästi liiketoimintamahdollisuuksiin. Kuluttajien kasvava tietoisuus ja kiinnostus vastuullisuutta kohtaan luo kysyntää vastuullisille tuotteille ja palveluille. Yritykset, jotka vastaavat tähän kysyntään, voivat kasvattaa markkinaosuuttaan ja liikevaihtoaan. Rahoittajat kiinnittävät myös entistä enemmän huomiota yritysten vastuullisuuteen ja ESG-tekijöihin, mikä voi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin. Lisäksi vastuullisuus voi avata uusia innovaatiomahdollisuuksia ja markkinoita, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Kolmanneksi, vastuullisessa yrityksessä on ilo olla töissä. Vastuulliset yritykset tarjoavat usein parempia työolosuhteita, koulutusmahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia työntekijöilleen. Ne korostavat avoimuutta, rehellisyyttä ja työntekijöiden hyvinvointia osana yrityskulttuuriaan, mikä luo positiivisen ja motivoivan työympäristön. Työntekijät kokevat ylpeyttä työskennellessään yrityksessä, joka toimii vastuullisesti ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että vastuullisuus toimii älykkäänä liiketoimintastrategiana, joka luo kestävää kilpailuetua yritykselle ja edistää niin yrityksen kuin laajemmin yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia. Jokainen meistä voi edistää vastuullista toimintaa omassa työssään.

Nina Rasola

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja,

yrittäjä ja toimitusjohtaja RL-palvelut Oy

Muita kiinnostavia aiheita

Nina Rasola