Yrittäjä – Näin säästät sähköä – 10 ratkaisua

1. Siirrä kulutusta halvoille tunneille

Jos yritys pystyy hyödyntämään edullista yösähköä, tähän mahdollisuuteen kannattaa ehdottomasti nyt tarttua. Spot-hintojen ennusteita voi kartoittaa muutama päivää etukäteen Nord Poolin verkkosivuilta. Jos yritys pystyy seuraamaan ennustetta ja sen mukaan siirtämään kulutusta halvoille päiville tai tunneille, se kannattaa.

2. Kilpailuta sähkösopimus

Sähkösopimuksia kannattaa edelleen vertailla ja kilpailuttaa, sillä myyjien välillä on hintaeroja. Lisäksi yritykset voivat edelleen saada neuvoteltua alennuksia sähkösopimuksiin, koska yritykset ovat usein tärkeitä ja haluttuja asiakkaita sähköyhtiöille.

3. Varaa lämpöä

Mahdollisuuksia lämmön varaamiseen yrityksen tiloissa kannattaa selvittää. Tämä liittyy myös ajalliseen sähkönkulutuksen säätelyyn. Lämmön varausta hyödyntämällä lämmitystä voi pyrkiä pitämään päällä esimerkiksi vain halpojen yösähkön tuntien aikana.

Suomessa on yleisesti ottaen monia muita maita paremmat mahdollisuudet hyödyntää rakennusten hyviä lämmöneristyksiä. Varsinkin, jos kiinteistössä on sähkölämmitys, kannattaa lämmittäminen keskittää yöaikaan. Pörssisähkö on usein kalleinta aamulla kello 8–11 aikaan sekä illalla kello 19–21 aikaan, jolloin lämmitys kannattaa mahdollisuuksien mukaan kytkeä pois päältä.

4. Optimoi kulutus, käytä sähkölaitteiden automatisointia

Kotitalouksia kehotetaan jättämään vajaat pyykki- ja tiskikoneelliset pesemättä, ylimääräiset saunakerrat välistä ja paljut lämmittämättä. Yrityksissä optimointiin voi pyrkiä esimerkiksi ei-pakollisia kylmäkaappeja sammuttamalla.

Jos yrityksessä ei ole automatisoitu esimerkiksi valaistusta, siihen kannattaa edelleen investoida. Automatisoitua valaistusta kannattaa säätää siten, että se ei syty jokaisesta pienestä heilahduksesta ja siten, että valot sammuvat riittävän nopeasti, kun tilassa ei ole ketään. Myös muiden sähkölaitteiden kohdalla kannattaa pitää huolta, että automaattiset virransäästöasetukset ovat kunnossa. Esimerkiksi tietokoneet ja näytöt voi asettaa siirtymään lepotilaan aiempaa nopeammin.

5. Hyödynnä sähkönkuormanohjaus

Jotkut sähkönjakeluyhtiöt tarjoavat ilmaisena palveluna sähkönkuormanohjausta eli sähkömittarin kautta tehtävää lämmityksen ja lämminvesivaraajien ohjausta. Sähkönkuormanohjausta kannattaa hyödyntää, vaikka olisi kiinteähintainenkin sopimus, sillä suorien säästöjen lisäksi siitä hyötyvät kaikki suomalaiset sähkönkuluttajat.

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Veni energia
Sähkö- ja energiapalvelut

Sähkönhankintapalvelut

6. Hyödynnä pienikin säästömahdollisuus

Pienetkin säästötoimet voivat vaikuttaa markkinahintoihin. Jos osakin pk-yrityksistä ottaa optimointikeinoja käyttöön, se voi laskea kaikkien suomalaisten sähkön hintaa. Tällä hetkellä markkinahinnat ovat erittäin herkkiä kysynnälle.

7. Suosi päästötöntä tuotantoa

Tällä hetkellä kannattaa myös suosia päästöttömään sähköntuotantoon perustuvia sähkösopimuksia. Vaihto sellaiseen kannattaa, vaikka hinta olisi sama kuin nykyisessä fossiilisiin energiamuotoihin painottuvassa sopimuksessa. Pidemmällä aikavälillä päästötön energiantuotanto on paremmin suojassa mm. venäläisen maakaasun aiheuttamilta hinnanmuutoksilta.

8. Rupea yhteistyöhön naapurin kanssa

Selvitä, onko naapuriyrityksellä kiinnostusta jakaa tiloja, kylmälaitteita tai muuta vastaavaa. Tällöin energiaa säästyisi ja kaikki hyötyvät.

9. Muiden etu on myös oma etu

Ja oma etu muiden. Sähkön säästäminen ja kulutuksessa joustaminen voi joissakin tapauksissa tuntua toimien toteuttajasta lyhyellä aikavälillä taloudellisesti merkityksettömältä tai jopa haitalliselta. Sähkömarkkinoiden luonteen vuoksi toimet ovat silti hyödyllisiä muiden sähkönkuluttajien lisäksi myös markkinalle itselleen, ja sitä kautta pidemmällä aikavälillä myös säästö- ja joustotoimien toteuttajille.

10. Säästä, vaikka sopimus olisi kiinteähintainen

Tästä hyötyy koko yhteiskunta ja pitkässä juoksussa myös säästäjä itse. Joustamaton sähkön kysyntä on yksi osa sähkömarkkinoilla vallitsevaa ongelmaa. Mitä joustavampaa kysyntä on, sitä epätodennäköisempiä ovat meneillään olevan kaltaiset erittäin vaikeat tilanteet ja valtavat hintojen vaihtelut.

Lisätietoja Suomen Yrittäjissä: