Johtaja Janne Makkula. Kuva: Johanna Erjonsalo
4.9.2023 klo 11:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Lähes 40 prosentilla vaikeuksia löytää työvoimaa – joka kahdeksalla ulkomaista työvoimaa

Työvoimapula ei hellitä. Edelleen 39 prosenttia yrityksistä kertoo, että niillä on vaikeuksia löytää uutta työvoimaa, osoittaa Yrittäjägallup. Kyselyyn vastanneet yrittäjät ja yritysten edustajat esittävät ratkaisuiksi erityisesti paikallisen sopimisen lisäämistä ja työttömyysturvan lyhentämistä. Nyt joka kahdeksannella yrityksellä on ulkomaista työvoimaa. Valtaosa arvioi, että yrityksessä olisi riittävästi kielitaitoa palkkaamiseen.

Viisi henkilöä tai enemmän työllistävistä yrityksistä noin 67 prosentilla on hankaluuksia löytää työvoimaa. Ongelma on suurin teollisuudessa ja rakentamisessa, jossa yli puolella yrityksistä on vaikeuksia löytää työvoimaa.

Tilanne on yhtä paha eri puolilla Suomea, mutta vähiten vaikeuksia on Uudellamaalla. Viime mittaus tehtiin maaliskuussa 2023, milloin myös 39 prosenttia pk-yritysten edustajista raportoi työvoimapulasta.

Lisäksi edelleen joka neljännellä (26 %) yrityksellä työvoimapula on kasvun este.

”Työvoimapula rajoittaa jopa 80 000 yrityksen kasvua Suomessa. Valtava kasvun potentiaali jää käyttämättä. Siksi tarvitsemme muutoksia työmarkkinoille ja sosiaaliturvajärjestelmään. Myös yritysten omilla toimilla kuten harjoittelupaikkojen tarjoamisella on tärkeä merkitys”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Lääkkeinä sivukulujen karsiminen ja työpaikkasopimisen lisääminen

Kyselyyn vastanneet yrittäjät esittävät useita tehokkaita keinoja vähentää työvoimapulaa sekä uudistamalla sääntelyä että tekemällä yrityksen sisäisiä toimenpiteitä.

Tärkeimmäksi keinoksi nostetaan palkan sivukulujen alentaminen (48 %). Muita tärkeitä keinoja ovat paikallisen sopimisen lisääminen (39 %), henkilöperusteinen irtisanomisen helpottaminen (38 %) ja määräaikaisten sopimusten helpottaminen (37 %).

Yli kymmenen työllistävillä tärkeimpiä työvoimapulan ratkaisutoimia ovat sivukulujen alentaminen (63 %), paikallisen sopimisen lisääminen (59 %), henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen (59 %), takaisinottovelvoitteen poisto (55 %) ja määräaikaisten sopimusten helpottaminen (54 %).

”Yrittäjät esittävät juuri niitä keinoja, joita hallitusohjelma sisältää. On erinomaista, että hallitus on lähtenyt sääntelymuutosten valmistelussa ripeästi liikkeelle”, Makkula sanoo.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen (29 %), paikallisen sopimisen lisääminen (27 %) ja oppilaitosyhteistyön lisääminen (27 %) saavat eniten mainintoja yrityksen omista keinoista helpottaa työvoimapulaa.

Vain joka kahdeksannella on ulkomaista työvoimaa

Vain joka kahdeksannella yrityksellä (12 %) on ulkomaista työvoimaa. Osuus kasvaa voimakkaasti yrityksen henkilömäärän kasvaessa. Eri toimialoista osuus on suurin teollisuudessa (31 %).

”Työperäinen maahanmuutto ei ole ratkaisu kaikkien yritysten työvoimapulaan. Ulkomaisen työntekijän rekrytointi on erityisesti pienelle yritykselle raskas prosessi”, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä muistuttaa.

Yrityksistä 10 prosenttia ilmoittaa, että yrityksellä on aikeita hankkia ulkomaista työvoimaa, mikä on vähemmän kuin vertailukyselyssä 2021. Vastaajista 77 prosenttia ei aio hankkia ulkomaista työvoimaa. Silti 54 prosenttia yrityksistä kertoo, että ulkomaisen työvoiman palkkausta tulisi helpottaa.

”Kun työvoimaa tarvitaan heti, yrityksessä ei ole aikaa odottaa työntekijän oleskelulupaa useaa kuukautta. Oleskelulupaprosesseja on nopeutettava ja yksinkertaistettava,” Mäkelä sanoo.

“Erityisesti ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta olisi syytä luopua. Vaikka sopiva ulkomaalainen työntekijä olisi löytynyt, palkkaaminen voi tyssätä siihen”, Mäkelä sanoo.

Valtaosa (71 %) arvioi, että yrityksessä on riittävästi kielitaitoa ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Ero pääkaupunkiseudun (84 %) ja Pohjois- ja Itä-Suomen (65 %) on merkittävä.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Yrittäjägallupiin vastasi 1207 pk-yrityksen edustajaa 9.–16.8.2023 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,8 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi ja asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 040 7760 560, albert.makela@yrittajat.fi.

Muita kiinnostavia aiheita