Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers
8.3.2024 klo 06:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Paikallinen sopiminen kasvattanut eniten suosiotaan työvoimapulan helpottajana

Yritysten työvoimapula on taas hieman pahentunut, kertoo tuore Yrittäjägallup. Paikallinen sopiminen on lisännyt eniten suosiotaan työvoimapulaa helpottavana keinona.

38 prosenttia pk-yrityksistä ilmoitti helmikuun Yrittäjägallupissa, että niillä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Viime marraskuun Yrittäjägallupissa 37 prosenttia raportoi vaikeuksista.

Osaavan työvoiman löytäminen korostuu yli kymmenen työllistävissä, teollisuudessa ja rakentamisessa.

Pk-yrityksistä 28 prosenttia kertoo, että osaavan työvoiman puute on yrityksen kasvun este. Osuus on kasvanut kolme prosenttiyksikköä viime marraskuusta ja on korkeimmillaan viimeiseen pariin vuoteen. Osaavan työvoiman puute on kasvun este erityisesti yli viisi henkeä työllistävissä yrityksissä ja rakentamisen alalla.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa. 

Paikallisen sopimisen suosio kasvanut

Yrittäjien suosikkikeinot työvoimapulan helpottamiseksi sääntelymuutoksista ovat palkan sivukulujen alentaminen (53 % vastaajista), henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen (45 %), paikallisen sopimisen lisääminen (45 %), määräaikaisten sopimusten helpottaminen (41 %) ja takaisinottovelvollisuuden poistaminen (35 %). Nämä korostuvat erityisesti yli kymmenen työllistävillä ja teollisuudessa. Vähiten kannatusta saa minimipalkkojen alentaminen (5 %).

Edellisestä tutkimuksesta eniten suosiotaan on kasvattanut paikallisen sopimisen lisääminen, jonka kannatus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. Teollisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä pidetään selvästi tärkeimpänä työllisyystoimena. Sitä kannattaa 72 prosenttia.

– Yrittäjien viesti on selvä: hallitus tekee oikeita uudistuksia työvoimapulan helpottamiseksi. Moni ay-johtaja on vähätellyt paikallisen sopimisen merkitystä. Se kertoo, että liittojen kabineteissa eletään toista todellisuutta kuin yritysten arjessa. Tämä ei ole yllätys vaan se on ollut nähtävillä jo pitkään. Yrittäjä on työllistämisen kokemusasiantuntija, joten hänen näkemykselleen pitää antaa arvoa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Liitot eivät halua luopua vallastaan ja siirtää sopimista työpaikoille, jossa osataan varmasti tehdä parempia ja toimivampia sopimuksia, kun siihen saataisiin mahdollisuus. Sopimista pitää siirtää sinne, missä tiedetään parhaiten, mikä palvelee yrityksen ja työpaikan etuja. Sitä ei tiedetä Helsingin liitoissa vaan työpaikoilla, jossa eletään yrityksen arkea ja taistellaan markkinoilla, Pentikäinen jatkaa.

Paikallisen sopiminen lisääminen nostetaan myös tärkeimmäksi yrityksen omaksi keinoksi työvoimapulan helpottamiseksi. Sen mainitsee 35 prosenttia vastaajista. Muita suosittuja ovat harjoittelupaikkojen tarjoaminen (30 %), oppilaitosyhteistyön lisääminen (29 %) ja tulospalkkiojärjestelmät (20 %).

Paikallinen sopiminen korostuu yrityksen sisäisenä keinona erityisesti teollisuudessa (60 %), jossa toiseksi tärkeimmäksi nostetaan vuokratyövoiman käyttö (38 %).

– Tärkeä on myös alentaa palkan sivukuluja. Niistä suurin on eläkemaksu. Tarvitsemme eläkejärjestelmään lisää tehokkuutta ja parempia sijoitustuottoja, jotta eläkemaksua voidaan alentaa. Myös työttömyysvakuutusmaksun alentaminen on olennaista, Pentikäinen sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa.
Kysely tehtiin 7.−13.2.2024.
Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätiedot:
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944

Muita kiinnostavia aiheita