Kilpailutettu työterveyshuolto

Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään varten. Kilpailutuksen tuloksena on valittu kaksi palveluntarjoajaa, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuollon palveluista jäsenyrityksille. Sopimuskumppanit ovat Terveystalo Oyj ja Täsmä Työterveys Oy.

Työterveyshuolto tukee niin yrittäjää kuin työntekijöitäkin ylläpitämään omaa terveyttään, jaksamistaan ja työkykyään. Työnantajayrittäjän on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työsopimussuhteiselle työntekijälle. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa.

Yrittäjä voi hankkia työterveyshuollon palvelut myös itselleen. Yksinyrittäjä voi tehdä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen. Työnantajayrittäjä puolestaan voi liittyä yrityksen työterveyshuoltosopimukseen, joka sisältää työntekijöiden työterveyshuollon, tai hankkia työterveyshuollon yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen kautta.


Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto

Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään varten. Tavoitteena on helpottaa jäsenyritysten työterveyshuoltopalveluiden hankintaa sekä varmistaa, että palveluilla on asianmukainen hinta-laatusuhde.

Kilpailutuksen tuloksena Helsingin Yrittäjät on valinnut kaksi palveluntarjoajaa, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuoltopalveluista jäsenyrityksille. Sopimuskumppanit ovat Terveystalo Oyj ja Täsmä Työterveys Oy. Jäsenyrittäjät voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen ja solmia työterveyshuollosta sopimuksen itselleen ja/tai työntekijöilleen haluamansa laajuisena ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.


Työterveyshuoltopalvelujen kattavuus

Yrittäjäjärjestön jäsen voi ottaa itselleen ja/tai työntekijöilleen puitesopimusta hyödyntäen työterveyshuollon, joka kattaa

1. Ennaltaehkäisevän (työnantajayrityksille lakisääteisen) työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I). Se sisältää mm.
 • työpaikkaselvityksen
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman
 • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
 • terveystarkastukset
 • työyhteisön toimivuuden edistämisen
 • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan ylläpidon
 • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
 • laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan
 • työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärin konsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.
2. Halutessaan yrittäjä voi lisätä sopimukseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Se sisältää
 • työterveyslääkärin, terveydenhoitajan, työfysioterapeutin tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman yleislääkäritasoisen hoidon erikseen sovittavine laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen
 • sairaanhoitona toteutettavan fysioterapian.

Työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon voi sisällyttää myös erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

3. Lisäksi yrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (Kelan korvausluokka O). Tällaisia ovat esimerkiksi fysioterapeutin hieronta.

Työterveyshuollosta korvauksia

Kela korvaa osan sekä yrittäjän että työntekijän työterveyshuollon kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Korvaukset ovat 50-60 prosenttia, kun työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty. Jäljelle jäävän osuuden yrittäjä voi vähentää tietyin edellytyksin verotuksessa.

Työterveyshuollon sisältö voidaan jakaa kahteen ryhmään, jossa lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kelan korvausluokka I) sisältää mm. työpaikkaselvityksen ja vuosittaiset yhteydenotot, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, terveystarkastukset sekä työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärin konsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Yrittäjä voi halutessaan lisätä työterveyshuoltosopimukseen myös yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II), joka voi sisältää myös sairaanhoidon erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Muistakin palveluista voidaan sopia, mutta niitä Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (Kelan korvausluokka O).


Lisätietoa puitesopimuksesta

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät