Kunnan rooli omistajanvaihdoksissa

Mitä kunta voi tehdä yrityskauppojen onnistumiseksi?

Kunnan veto- ja pitovoimalla on suuri merkitys siihen, mihin uudet yrittäjät sijoittuvat ja siten myös merkitystä myynnissä olevien yritysten houkuttelevuuteen.

Kunnan rooli yrityskaupoissa ja omistajanvaihdoksissa on moninainen. Voidaan todeta, että mitä pienempi kunta on kyseessä, sen tärkeämpi sen rooli usein on. Usein myytävä yritys on toimialansa ainoa palveluntarjoaja kunnassa. Sen vuoksi on tärkeää, että kunta ja yritys hakevat yhteistyössä jatkajaa luopuvalle yrittäjälle, jotta palvelu ja elinkeino säilyy kunnassa edelleen. Mikäli yritys lopettaa toimintansa, loppuu samalla toimiva elinkeino ja kuntalaiset joutuvat hakemaan palvelua jatkossa muualta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti kunnan elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen asuinkuntana (tutustu esimerkiksi Seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen).

Jatkajaa yritykselle joudutaan yhä useammin hakemaan kunnan ulkopuolelta. Tällöin mukana seuraa yrittäjän lisäksi myös perhe. Tämä edellyttää, että yrityksen lisäksi markkinoidaan myös perheen sijoittumista tukevia palveluita. Kunnan veto- ja pitovoimatekijät on tuotava näkyvästi esille yrityksen myyntiprosessissa. Lisäksi on tärkeää, että kunnalta löytyy vaivattomasti neuvonta- ja tukipalvelut, joista jatkava yrittäjä saa tarvitsemansa avun.

Myytävän yrityksen ja kunnan yhteistyön muotoja voivat olla esim. yhteinen markkinointi markkinointivideoiden ja monikanavaisen viestinnän avulla, yksilöity hakukampanja tai sosiaalisen median yhteiset julkaisut.

Miten kunta voi tukea yrityksen myyntiä ja jatkajan löytymistä:

  • Myytävän yrityksen ja kunnan yhteistyön muotoja voivat olla esim. yhteinen markkinointi markkinointivideoiden ja monikanavaisen viestinnän avulla, yksilöity hakukampanja tai sosiaalisen median yhteiset julkaisut.
    • Kunta voi tukea yrityksen myyntiä ja jatkajan löytymistä esimerkiksi tekemällä yrityksen kanssa yhteisen videon, jossa esitellään myytävän yrityksen lisäksi kunnan palveluja, kulkuyhteyksiä, perheen kotiutumiseen ja sijoittumiseen liittyviä palveluja, kuten koulumahdollisuuksia ja päivittäispalveluita, kunnan asuntotilannetta ja ylipäätään tuomalla helposti saataville palveluita, joita kuntaan muuttava perhe tarvitsee.
  • Ilmoittamalla aktiivisesti kunnan www-sivuilla alueella myynnissä olevista yrityksistä.

Automaatiota kotisivuille

Tutustu esimerkiksi Yrityspörssin rss-syötteeseen, jonka avulla tuot helposti myytävänä olevat yritykset kunnan kotisivuille (esimerkissä haku on rajattu Keski-Suomen alueelle).

  • Viestimällä omissa some-kanavissa myytävänä olevista yrityksistä (tutustu Pieneen someoppaaseen).
  • Kokoamalla näkyvästi esille (esim. kunnan verkkosivuille) uudelle yrittäjälle kunnan tarjoamat palvelut ja yhteystiedot.
  • Tekemällä aktiivista yhteistyötä alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa omistajanvaihdosasioissa.
  • Järjestämällä omistajanvaihdosklinikoita ja yritysmarkkinoita alueellaan itse tai yhteistyössä esim. yrittäjäjärjestön tai kehittämisyhtiön kanssa.

Omistajanvaihdosklinikat

Omistajanvaihdosklinikka on hyvä tapa tuoda paikkakunnan yrittäjien saataville kerralla kattava tarjonta asiantuntijapalveluita. Tämä konsepti sopii kuntien yritysneuvonnan, kehittämisyhtiöiden tai yrittäjäjärjestöjen palveluvalikoimaan.

Omistajanvaihdosklinikka on tehokas ja edullinen tapa tuoda paikkakunnalle yhden päivän ajaksi yrittäjien saataville kaikki omistajanvaihdokseen ja yrityskauppaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Tarkoitukseen sopivaan paikkaan kootaan asiantuntijoita, kuten lakipalveluita, ov-asiantuntijoita, taloushallinnon ammattilaisia, yritysvälittäjiä ja konsultteja. Jokaisella asiantuntijalla on oma tila, jossa hän voi tavata yrittäjää kahden kesken.

Yrittäjä voi varata ajan haluamilleen asiantuntijoille ja saa päivän aikana mahdollisuuden keskustella oman yrityksensä tai meneillään olevan ostoneuvottelun tilanteesta tarkemmin luottamuksellisesti. Ennakkoon tehtävä ajanvaraus tapahtuu kätevimmin tähän tarkoitukseen soveltuvan tapahtumasovelluksen kautta (esim. Lyyti-järjestelmä tai vastaava).

Vaikka ov-klinikka on osallistujille maksuton, asiantuntijat ovat yleensä halukkaita tulemaan mukaan ov-klinikalle, koska he saavat tätä kautta mahdollisuuden asiakashankintaan. Yrittäjät kokevat tämän mielekkäänä vaihtoehtona, koska sopivan ajan voi valita itse ja keskustelut käydään suljettujen ovien takana ilman muuta yleisöä.

  • Hyödyntämällä digitaalisia rekrytointikanavia

Digitaaliset rekrytointityökalut

OmistajaKS-hanke toteutti yhteistyössä Jobillan kanssa pilottikampanjan, jossa etsittiin yrityksen ostajia sosiaalisessa mediassa. Kampanja sai yli 70 000 näyttökertaa kahdessa viikossa. Kampanjan jälkeen vastaajiin otettiin yhteyttä puhelimitse, kartoitettiin nykytilanne ja aikataulu sekä tarkennettiin potentiaalisen ostajan toiveita mm. toimialaan, sijaintiin sekä yrityksen kokoluokkaan liittyen. Vastaajia ohjattiin, tilanteen mukaan, ottamaan yhteyttä yritysten myyjiin, rahoittajiin ja muihin toimijoihin, jotka voivat auttaa pohdinnoissa.

Digitaalinen rekrytointikampanja on kustannustehokas tapa saada näkyvyyttä niin kunnille kuin myytäville yrittäjille. Kampanjaa voi levittää sosiaalisen median kanavissa ja kunta (tai kunnat, mikäli kampanja toteutetaan yhteistyössä) voivat saada näkyvyyttä omille verkkosivustoilleen, sekä mahdollisuuden tavoittaa alueesta kiinnostuneita yrittäjiä, yrityksestä kiinnostuneita tai vaikka paluumuutosta haaveilevia.

Yritysmarkkinat

Yritysmarkkinat on toimiva ja tehokas tapa nostaa myytävät yritykset ostajien tietoisuuteen ja saada myyjät ja ostajat kohtaamaan toisensa. Yritysmarkkinat on konsepti, jossa ostajat ja myyjät kohtaavat. Tapahtuman järjestelyissä voi käyttää apuna tarkoitukseen sopivia sovelluksia tai palveluita (esim. Business Maker). Yritysmarkkinat voidaan järjestää suljettuna tai avoimena tilaisuutena ja osallistua voi halutessaan anonyyminä.

Myytävät yritykset ilmoittautuvat tilaisuuteen ja toimittavat lyhyen esittelytekstin/materiaalin ennakkoon sähköisesti. Halukkaat ostajat ilmoittautuvat myös tilaisuuteen ja tietyin ehdoin pääsevät tutustumaan myytäviin kohteisiin. Varsinaisen Yritysmarkkinatapahtuman aikana myytävät kohteet ja kiinnostuneet ostajat esittäytyvät ja tämän jälkeen voivat käydä kahdenkeskisiä keskusteluja ja sopia mahdollisista jatkoneuvotteluista.

Yritysmarkkinatapahtuma voidaan järjestää myös verkossa, jolloin tapaamiset ja keskustelut tapahtuvat verkon välityksellä. Yritysmarkkinatilaisuudet ovat usein suljettuja ja osallistujat sitoutuvat vaitioloon tilaisuuden sisällöstä ja muista osallistujista.

TE-live

Myynnissä olevat yritykset voivat esittäytyä TE-Live-lähetyksissä yksin tai esimerkiksi kunnan yrityskehittäjän kanssa.

Yritysseteli

Yrityspalveluseteli täydentää julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, ja kunnat/kaupungit voivat sen avulla aktivoida yrittäjiä esim. omistajanvaihdoksiin. Keski-Suomen omistajanvaihdosasiantuntijat on koottu yhdelle sivustolle, josta yrittäjä tai yritysneuvonta löytää helposti asiantuntijoita mm. arvonmäärityksen, kauppasopimusten tai ostettavan yrityksen kehittämisen tueksi.

Oppilaitosyhteistyö

Muistakaa hyödyntää oman alueen oppilaitosten yrittäjyyspalvelut ja -valmennukset.