Yrityksen ostaminen – vaihe 3

Rahoitus

Yleensä yrityksen ostamiseen tarvitaan ulkopuolista rahoittajaa.

Rahoittajat, kuten pankit ja Finnvera, tarkastelevat rahoitettavan kohteen sekä ostajan tilannetta aina tapauskohtaisesti. Ostettavan yrityksen ikä, kannattavuus ja toimiala ovat luonnollisesti tärkeitä mittareita rahoitusta haettaessa. Ostettavan yrityksen tulevaisuuden näkymillä ja kehityspotentiaalilla on myös merkitystä. Huolellinen liiketoimintasuunnitelma on myös signaali rahoittajalle, että olet huomioinut kaiken olennaisen. Rahoitusta suunniteltaessa ja hakiessa asiantuntija-avun hyödyntäminen sujuvoittaa hakuprosessia.

Rahoittajien logiikkaa

Rahoittaja tarkastelee ostajan aiempaa yrittäjä- ja toimialaosaamista, jota voi osittain täydentää myyjän tuki. Oleellista kuitenkin on ostajan sopivuus yrittäjäksi ja jatkajaksi. Hyvä liiketoimintasuunnitelma parantaa mahdollisuuksia positiiviseen rahoituspäätökseen.

Rahoittajalle positiivisia tekijöitä

 • ostajan yrittäjyys- ja johtamiskokemus
 • ostettavan ja ostajayrityksen ikä, kannattavuus ja toimiala
 • myyjän osallistuminen kauppaan (rahoitus ja siirtymäkausi)
  • myyjän sitoutuminen rahoittajalle hyvä merkki
 • myyjä voi antaa maksuaikaa -> pienempi rahoitustarve tai antaa osan kauppahintaa vakuudeksi
 • rahoitusrakenne
 • asiantuntijan käyttäminen hakemuksen teossa

Rahoittajalle negatiivisia tekijöitä

 • toimialan kova kilpailutilanne
 • liian korkea arvostus = hinta
 • kiire rahoituspäätöstä hakiessa

(Lähde: Suomen Yrityskaupat, Keski-Suomen OP)

Hyvin valmisteltu rahoitushakemus on edellytys myönteiselle rahoituspäätökselle

Kun yrityksen ostaminen on suunnitelmissa, tai viimeistään kun kiinnostava ostokohde on löytynyt ja kauppaan tarvitaan rahoitusta, on hyvä lähteä keskustelemaan mahdollisten rahoittajien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rahoittajalta saat ohjeita siihen, mitä kaikkea asioita ja dokumentteja tarvitaan rahoitushakemuksen tueksi. On hyvä muistaa, että rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä useita viikkoja, jopa kuukausia. Tämän vuoksi kannattaa lähteä hyvissä ajoin liikkeelle.

Rahoitushakemuksessa tarvitaan kattavasti tietoa ostettavasta kohteesta, mutta myös ostajasta. Usein tarvitaan selvitystä maksukyvystä, mahdollisten lisävakuuksien järjestämisestä, ostajan kapasiteetista ja kyvystä jatkaa ostettavaa yritystä ja tulevaisuuteen tähtäävä liiketoimintasuunnitelma. Rahoitushakemuksen valmistelussa on hyvä käyttää asiantuntijaa. He osaavat koota kaiken sen tiedon ja dokumentaation, mitä rahoittajat joka tapauksessa tarvitsevat.

Yksittäisen yrityskaupan rahoituksessa ovat usein mukana sekä pankki että Finnvera. Näihin molempiin kannattaa olla yhteydessä heti, kun potentiaalinen ostokohde ja neuvottelut ovat näköpiirissä.
Perinteisen pankkirahoituksen lisäksi kannattaa selvittää mahdollisuudet muihin rahoitus- ja tukimuotoihin. Erityisesti startup- ja kasvuvaiheessa olevat yritykset kiinnostavat pääoma- ja enkelisijoittajia sekä muita yksityisiä sijoittajia.