Yrityksen ostaminen – vaihe 6

Yrityksen kehittäminen

Kun jatkaja on ottanut yrityksen haltuunsa, on aika aloittaa toiminnan kehittäminen.

Yrityksen ostamisen vaiheet

Kuvitusgrafiikkaa, OmistajaKS-hanke

Neuvotteluvaiheessa sekä mahdollisesti yrityskaupan jälkeen, jos myyjä on mukana siirtymävaiheessa, ostajan kannattaa kysyä rohkeasti luopujalta mitä hän kehittäisi yrityksessä. Yrityksen myyjällä on varmasti ideoita ja ajatuksia (piilossa olevaa potentiaalia), joita hän ei ole uskaltanut, jaksanut tai osannut lähteä hyödyntämään. Hyödynnä siis kaikki yhteinen aika ja kysy rohkeasti myyjältä hänen kehittämisideoistaan!

Haltuunottoon on hyvä varata aikaa, ja tutustua rauhassa yrityksen kulttuuriin, henkilöstöön, asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin. Haltuunotto voi vielä aikaa, yrityksen koosta riippuen joistakin kuukausista jopa vuoteen.

Alle on koottu kehittämisen osa-alueita ja niihin liittyviä palveluntarjoajia.

Johtaminen, henkilöstö ja talous

Kasvu ja kansainvälistyminen

Yrittäjän osaamisen kehittäminen

Oppisopimuskoulutus yrittäjälle

  • koulutus on maksutonta, valtio rahoittaa yrittäjälle mahdollisuuden!
  • koulutuksen tavoite määritellään yrittäjän kehittymistarpeiden lähtökohdista
  • tavoitteena voi olla ammatillisen tutkinnon osa tai koko tutkinto tai vaikka jokin pienempi osakokonaisuus
  • tavoite voi olla yrittäjyyden kehittäminen ja/tai yrittäjän substanssiosaamisen vahvistaminen
  • jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
  • osaamisen kehittäminen tapahtuu pääosin yrittäjän omassa yritystoiminnassa ja koulutuspäivät sovitetaan sujuvasti yrittäjän arkeen
  • työpaikkaohjaaja = mentori (toinen yrittäjä = useimmiten luopuva yrittäjä tai muu soveltuva henkilö) toimii yrittäjän sparraajana ja ”valmentajana” oppisopimuskoulutuksen aikana, mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta
  • yrittäjäopiskelijalle voidaan maksaa koulutuspäivistä opintososiaalisia etuja

(Lähde: Heli Skantz, Poke)