Yrityksen ostaminen – vaihe 5

Yrityksen haltuunotto

Tiedottaminen yrityskaupoista.

Yrityksen ostamisen vaiheet

Kuvitusgrafiikkaa, OmistajaKS-hanke

Kun yrityskauppa on tehty, myyjän ja ostajan on huolehdittava työntekijöiden, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien tiedottamisesta. Työntekijöille on kerrottava, miksi kauppa on tehty, tuleeko muutoksia ja miten omistajanvaihdos vaikuttaa töiden jatkuvuuteen. Ostajan on hyvä esittäytyä työntekijöille pikimmiten ja kerrottava hänen roolistaan jatkossa. Suositeltavaa on, että ostaja tutustuu työntekijöihin ja keskustelee säännöllisesti heidän kanssaan haltuunottovaiheessa. Omistajanvaihdos on työntekijöille suuri muutos, joka herättää paljon tunteita ja kysymyksiä.

Myyjän ja ostajan on hyvä esittäytyä tärkeimmille asiakkaille henkilökohtaisesti, ja viestiä toiminnan jatkuvuudesta. Yrityksen myyjän on valmistauduttava auttamaan ostajaa henkilösuhteiden rakentamisessa. Asiakas on kiinnostunut toimitusvarmuudesta, laadusta sekä mahdollisista muutoksista. Älä siis unohda asiakkaita, vaan huolehdi, että he saavat tiedon nopeasti.

Muita sidosryhmiä, kuten tilitoimistoa, pankkeja, vakuutusyhtiöitä sekä tavarantoimittajia on myös informoitava yrityskaupoista. Mitä nopeammin tieto muutoksesta menee sidosryhmille, sitä sujuvammin yritystoiminta jatkuu. Jos myyjä on listannut jo myyntiin valmistautuessa kaikki sidosryhmät ja palveluntarjoajat, onnistuu sidosryhmien tiedottaminen heti kaupanteon jälkeen.

Onnistuneelle haltuunotolle on kuvaavaa suunnitelmallisuus, jämäkkä johtaminen ja tilanteen mukainen reagointi esiin tulevissa yllättävissäkin tilanteissa. Viestintä on tärkeässä roolissa. Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kokeman epävarmuuden vähentämiseen on syytä panostaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

OV-Foorumi, Yritysten omistajanvaihdosilmiö

Myyjän rooli omistajanvaihdoksen jälkeen

Kauppakirjassa on yleensä sovittu, onko myyjä mukana toiminnassa vielä jonkun aikaa “konsulttina” ja neuvonantajana. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta käytännön syistä usein hyvä vaihtoehto erityisesti hiljaisen tiedon siirtymistä ajatellen. On hyvä sopia kirjallisesti, kuinka kauan myyjä on mukana ja mitä tehtäviä hänelle kuuluu tai missä roolissa hän toimii.

Mikroyrityksen myyjä voi monella tavalla osallistua liiketoiminnan uudistamiseen omistajanvaihdoksen jälkeen. Usein myyjillä on hyvinkin selkeä oma ajatus yrityksensä liiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Vastaavasti lähes poikkeuksetta ostajat ovat kiinnostuneita myyjien näkemyksistä tässä asiassa.

OV-Foorumi, Yritysten omistajanvaihdosilmiö

Joillakin toimialoilla yritystoiminta edellyttää vastuuhenkilöön sidottuja lupia. Nämä ja mm. kaupparekisteri– ja viranomaisilmoitukset on syytä hoitaa kuntoon heti kaupanteon ja omistuksen siirtymisen jälkeen.