Puheenjohtajan palsta
27.2.2024
Hannu K. Mattila, Työllistämisen uusi tuleminen

Työllistämisen uusi tuleminen

Suomessa TE-palvelut ja työkkärit lakkaavat olemasta vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 alussa aloittavat uudet työllisyysalueet. Tämä uudistus on välttämätön yritysten työntekijävajeen ja toisaalta suuren työttömyysasteen, eli yhdessä kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Kuntakokeilusta vauhtia

Tampereen seudulla on ollut käynnissä ns. kuntakokeilu yli 12 vuotta, jonka on myös määrä päättyä tämän vuoden lopussa 2024. Kuntakokeiluista saadut opit ja toimintatavat ovat pohjana työllisyysaluieden suunnittelulle. Kuitenkin työllisyysalueiden toiminta tulee olemaan myös jotain muuta. Esimerkiksi alueen laajuus on suurempi kuin yksi kunta/kaupunki. Tampereen työllisyysalue koostuu Tampereesta ja 15 ympäristökunnasta, tämä alue onkin maamme toiseksi suurin. Toinen keskeinen perusajatus on asiakaskeskeinen palvelu, joka tarkoittaa työllistettävien lisäksi työnantajia. Yksinkertaisesti kullekin asiakkaalle on nimetty oma yhteyshenkilö, joka tuntee työntekijästä halutun työtehtävän lisäksi hakijan kyvykkyydet. Toisaalta työnantaja-asiakasta oma yhteyshenkilö palvelee tarjoten kuhunkin avoinna olevaan työtehtävään sopivaa palvelua.

Digi-alustaratkaisu

Iso uudistus tulee olemaan työllisyysalueen ylläpitämä alustaratkaisu, joka mahdollista eri työllistämistoimijoiden, koulutustoimijoiden, kolmannen sektorin sekä muiden työllistämistäedistävien tahojen liittymisen digitaalisesti työntekemisen ja -tarjoamisen resursseihin. Erilaiset applikaatiot, työntekijöiden ja -antajien ”tinderit” nivoutuvat saumattomasti työllisyysalueen palveluihin. Näiden applikaatioden ympärille on mahdollista kehittää mm. kevytyrittäjyyttä sekä keikkatyötä.

Kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa

Kaiken tämän uudistuksen pohjana tulee myös olemaan aito vuoropuhelu yrittäjien kanssa; mitä pullonkauloja työllistämisessä on ja mitkä voisivat olla ne ideat, joilla näitä ratkotaan. Erityinen kehittämisaika on tämä 2024 vuosi, ennen kuin työllisyysalueet starttaavat täysillä. Työllisyysalueen piloteiksi kutsutaankin erikokoisia yrityksiä, jotka voivat toimia jo etukäteen mukana tässä uudessa palvelussa ja tuoda omat kehitysideat mukaan.

Lisätietoja Tampereen työllisyysalueesta

Hannu K. Mattila
Hannu K. Mattila