Kirkkonummen Yrittäjät - Kyrkslätts Företagare rf

Lausunnot

Kirkkonummen Yrittäjät ry toimii paikallisesti yrittäjien äänitorvena sekä edunvalvojana. Yhdistyksen hallitus lausuu kunnalle lausuntopyynnölle tulleista kaavahankkeista, sekä muista mahdollisista asioista. Merkittävissä kaavahankkeissa yhdistys antaa palautetta jo varhaisista vaiheista lähtien suoraan lautakunnille ja viranhaltijoille.

Lausunnot vuonna 2023

Tallinmäen asemakaavaehdotus (8.3.2023)

Lausunnot vuonna 2021

Kolabackenin asemakaavaehdotus (24.3.2021)

Sosiaalihuolto-ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten keskittämisestä Espoon kulkukeskukseen (15.1.2021)

Lausunnot vuonna 2020:

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineisto (8.9.2020)

Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan muutosehdotus (26.6.2020)

Tallinmäen kaavaluonnos (9.1.2020)