Edunvalvonta kunnassa

Kirkkonummen Yrittäjät ry:n tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yrittäjien ja eri sidosryhmien yhteydenpitoa, tarjota puitteet keskinäiseen kanssakäymiseen ja verkottumiseen sekä pyrkiä aktiiviseen vuoropuheluun kunnan virkamiesjohdon kanssa.

Yhdistys on aktiivisesti mukana kunnan elinkeinoasioiden kehittämisessä sekä yhdistyksen hallitus lausuu merkittävistä kaava-hankkeista kunnalle ja antaa palautetta yrittäjien näkökulmasta.

Elinkeinoasioiden kehittäminen kunnassa

Lausunnot