Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen on yksi hyvä vaihtoehto, jos haluat ryhtyä yrittäjäksi. Ostamalla jo toiminnassa olevan yrityksen saat monta asiaa valmiina, eikä sinun tarvitse huolehtia esimerkiksi kaikista perustamisvaiheista.

Yrityksen ostaminen on monella tavalla kätevä tapa ryhtyä yrittäjäksi, sillä valmiin yrityksen mukana tulee usein esimerkiksi sopivia tuotantolaitteitta, tunnettuutta ja asiakaskuntaa. Yritysostot ovat hyödyllisiä myös kansantalouden ja työllisyyden kannalta. Kun esimerkiksi ikääntyvä yrittäjä luopuu liiketoiminnastaan, jatkava uusi yrittäjä voi turvata työpaikat sekä osaamisen ja asiakassuhteiden säilymisen.

Vuoden 2021 Pk-yritysbarometrin mukaan noin 85 000 yritystä on vaihtamassa omistajaa Suomessa seuraavan viiden vuoden kuluessa. Noin joka kolmannessa Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä on suunnitteilla omistajanvaihdos lähivuosina.

Saat tietoa yrityksen ostamisesta oman alueesi kehitysyhtiöltä ja uusyrityskeskuksesta. Rahoituksen suhteen saat tietoa esimerkiksi Finnverasta, pankeilta tai lukuisista kauppapaikoista ja palveluista.

Jos harkitset yrityksen ostamista, sinun kannattaa olla yhteydessä omalla paikkakunnallasi tai sen lähellä toimivaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöön. Aluejärjestöissä toimii omistajanvaihdoskoordinaattoreita, jotka osaavat vinkata myytävänä olevista yrityksistä.

Myytävänä olevia yrityksiä löydät myös eri palveluista. Yksi näistä on Yrityspörssi.fi. Muita kauppapaikkoja ovat esimerkiksi Yrityskaupat.net ja Firmakauppa.fi. Lisäksi verkosta löytyy hakukoneiden avulla useita muita kauppa- ja välityspaikkoja sekä maksuttomia ja maksullisia palveluja.

Voit tutkia edellä mainittuja kauppa- ja välityspaikkoja ja selvittää, tarvittaisiinko omalla paikkakunnallasi jollekin yritykselle jatkajaa.

Sinun kannattaa kertoa avoimesti aikeistasi esimerkiksi tuttavapiirissäsi, sillä mahdollisuuksia saattaa aueta yllättävänkin läheltä. Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan 60 prosentissa yrityskaupoista ostaja ja myyjä tuntevat toisensa ennakolta, ja peräti 80 prosentissa tapauksisista he toimivat samalla tai naapuripaikkakunnalla.

Voit myös itse olla suoraan yhteydessä sinua kiinnostavaan yritykseen, jossa omistajanvaihdos saattaa olla ajankohtainen asia.

Se on hinta, jolla myyjä on valmis luopumaan, jonka ostaja on valmis maksamaan ja rahoittaja valmis rahoittamaan. Hyvin moni asia vaikuttaa ostettavan yrityksen hintaan. On syytä kiinnittää erityistä huomiota, että lopullinen hinta voi poiketa yrityksen verotuksellisesta käyvästä arvosta, millä on usein veroseuraamuksia. Löydät hakukoneiden avulla verkosta arviointia helpottavia laskureita ja konsultointia tarjoavia palveluja.

Ostettavan yrityksen arvon määrittäminen on aina tapauskohtaista, ja siihen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Yrityksen arvo on aina ostajakohtainen, koska ostaja tekee yrityksen tulevaisuuden ja sen arvon. Verotuksessa yrityksen käypä arvo määritetään substanssi- ja tuottoarvomenetelmien avulla. Yrityksen arvon määrittämisessä on järkevää tukeutua ammattilaisen apuun, mutta on hyvä, jos perehdyt itsekin asiaan kunnolla.

Siirry alaspäin sivulle lukemaan lisää arvon määrityksestä

Sukupolvenvaihdos on omistajanvaihdoksen alalaji ja toteutustapa ja siten vaihtoehto ryhtyä yrittäjäksi. Kun yritykselle löytyy jatkaja lähipiiristä, voittajia on usein monta: sukupolvenvaihdos on hyödyksi niin luopujalle, aloittajalle kuin itse yrityksellekin. Paras lopputulos syntyy hyvällä suunnittelulla ja avoimella puhumisella.

Siirry alaspäin sivulla lukemaan lisää sukupolvenvaihdoksesta

Karkeasti ottaen on kaksi tapaa tehdä yrityskauppa:

  • myymällä liiketoiminta,
  • myymällä osakkeet tai yhtiöosuudet.

Valittu tapa voi vaikuttaa siihen, kuka on myyjänä, millaiset vastuut siirtyvät ostajalle ja millaisia veroseuraamuksia kaupalla on.

Verotus yrityskaupoissa, omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa

Verot myyntivoitosta maksaa se, jonka omaisuus on myyty. Toiminimen kauppa on aina liiketoimintakauppa, jolloin myyjänä on yrittäjä itse. Muissa yritysmuodoissa myyjänä voi olla joko yhtiö tai yrittäjä itse riippuen kauppatavasta ja omistajarakenteesta. Tällöin myös veroseuraamukset voivat kohdistua joko yhtiölle tai yrittäjälle itselleen.

Ostajan tulee miettiä, onko tarkoituksenmukaisempaa ostaa yrityksen liiketoiminta vai yhtiön osakkeet tai yhtiöosuudet. Valittu tapa on merkityksellinen kaupassa siirtyvien vastuiden ja veroseuraamusten kannalta, eikä siten ole aina yhdentekevää kumpi toteutustavoista valitaan.

Millaista asiantuntija-apua on tarjolla?

Kaikkeen oman yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää tietoa löydät maksutta tietoa esimerkiksi yrityksen perustamista käsittelevästä oppaastamme, Suomen Uusyrityskeskusten sivuilta, valtion erityisrahoitusyhtiöstä Finnverasta ja Suomi.fi-sivustolta

Omin päin tehdyt yrityskaupat ovat riski, ja siksi sinun kannattaa vakavasti harkita alan asiantuntijoiden avun hyödyntämistä. Ammattilaisen käyttäminen varmistaa yrityskaupan onnistumisen ilman jälkipyykkejä ja on kaikkien osapuolten – ostajan, myyjän ja rahoittajan – eduksi.

Yrityskauppaa suunnittelevan on kuitenkin hyvä varmistaa, että käytettävällä asiantuntijalla on kokemusta nimenomaan omistajavaihdoksista ja resursseja viedä yrityskauppa onnistuneesti läpi. Perheen sisällä tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin tarvitaan usein erilaista osaamista kuin myytäessä yritystä ulkopuoliselle. On hyvä tarkistaa, kumpaa erikoisalaa asiantuntija enemmän edustaa.

Miten rahoitan yrityskaupan?

Vain harva yrityskauppa syntyy niin, että ostaja maksaa koko kauppasumman omista varoistaan. Lähes aina yritysostoon tarvitaan lainarahaa. Sinun kannattaa kysyä rahoitusmahdollisuuksia pankeista ja Finnverasta. Muista pyytää rahoitustarjouksia useammasta kuin yhdestä pankista.

Lisätietoja:


Arvon määritys

Koska kahta samanlaista yritystä tai ostajaa ei ole, ei ole kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan.

Yrityksen arvoon vaikuttavat yritys itse, sitä ympäröivä maailma, ostaja ja lukemattomat kaikkiin näihin liittyvät tekijät. Ostaja ratkaisee omalla toiminnallaan yrityksen tulevat tuotot, ja siksi yrityksen arvo on aina ostajakohtainen. Arvon määrittämisen avuksi on silti myös yleispäteviä välineitä.

Verotuksessa lähtökohtaisesti substanssiarvo on yrityksen minimiarvo. Sen saa laskettua vähentämällä yrityksen varoista velat. Substanssiarvo tarkoittaa siis lyhyesti yrityksessä olevaa omaa, velattoman varallisuuden määrää. Jos substanssiarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin tuottoarvo, verotuksessa yhtiön käypä arvo on substanssiarvo.

Käytännön yrityskauppatilanne on kuitenkin hiukan monimutkaisempi. Taseessa näkyvät omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia arvoja. Tähänkin voidaan tarvita oikaisuja, joten ensin täytyy selvittää myytävien omaisuuserien eli tilojen, tavaroiden, laitteiden ja sijoitusten käyvät arvot eli markkina-arvot.

Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa, esimerkiksi sitä, millä hinnalla riippumaton osapuoli ostaa riippumattomassa markkinatilanteessa 10 vuotta sitten hankitun kassakoneen. Tavallisesti vanhan hyödykkeen arvo on pienempi kuin upouuden, mutta se voi olla myös suurempi. Esimerkiksi kiinteistöt voivat olla taseessa 50 000 euroa, mutta niiden käypä arvo voikin olla 500 000 euroa. Jos näin on, käyvien arvojen yhteenlaskettu summa voi ylittää koko kirjapidossa näkyvän taseen loppusumman. Substanssin arvioimisessa kannattaa siis nähdä vaivaa.

Toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää yleensä substanssiarvon. Tällöin lähtökohta kauppaneuvotteluihin on melko selkeä. Ostaja on valmis ostamaan tulevaisuuden tuotot ja saa kaupassa siihen tarvittavan yrityksen omaisuuden. Jos kuitenkin substanssiarvo ylittää tuottoarvon, voidaan olla vaikeammassa tilanteessa. Varsinkin, jos yrityksessä ei ole mitään ylimääräistä, jota voitaisiin kaupassa jättää pois. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen hinta on niin korkea, että kauppaa ei kyetä tekemään. Tässä ammattiapu on erityisen tarpeen.

Verotuksessa tuottoarvo määritellään aikaisempien vuosien tulosten perusteella. Jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, yrityksen käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo.

Yrityskaupassa yritykselle lasketaan kuitenkin yleensä tulevaisuuden tuottoarvoa. Se ei tarkoita samaa kuin yrityksen verotuksellisen käyvän arvon määrittämisessä käytettävä tuottoarvo.

Tulevaisuuden tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tuottaa lähivuosina uuden omistajan vetämänä. Tähän tarvitaan realistinen tulosennuste, jossa tulevat tuotot lasketaan yhteen esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta. Saatu summa on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna.

Se, kuinka pitkältä ajalta tuotot lasketaan yhteen ja minkä suuruisia ne ovat, riippuu muun muassa itse yrityksestä, toimialasta ja saatavilla olevan rahoituksen ehdoista. Ostaja ostaa tulevaisuutta, joten yrityskaupassa arvo pitää määritellä tulevaisuuden tuottojen perusteella. Niiden arvioinnin pohjana voi käyttää menneiden vuosien tuloslaskelmia. Jotta näistä saa mahdollisimman oikean tuloksen, tuloslaskelmiin täytyy tehdä korjauksia eli niin sanottuja oikaisuja, jotka voivat parantaa tai huonontaa tulosta. Tässä asiantuntija-apu on pääsääntöisesti tarpeen.

Yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja Finnvera. Ilman näitäkauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Pelkästään omilla rahoilla ei yrityksiä osta juuri kukaan.

Ostajan on kyettävä maksamaan yrityskauppaa varten ottamansa laina takaisin 2–6 vuoden sisällä korkoineen. Siksi puhutaan yrityskaupan takaisinmaksuajasta.

Jos yrityksen hinta on niin korkea, että lainan takaisinmaksu veisi esimerkiksi kahdeksan vuotta, rahoitusta on erittäin vaikea saada eikä kauppa näin ollen toteudu. Säännölle löytyy toki poikkeuksia. Valtaosassa kaupoista on 2–4 vuoden takaisinmaksuaika, ja merkittävästi vähemmän on 5–6 vuoden takaisinmaksuaikoja.

Yrityskaupan yhteydessä arvoa määritettäessä tuloslaskelmassa painotetaan tavallisimmin oikaistua käyttökatetta. Tällöin muun muassa poistoja ei huomioida laskelmassa. Kauppatavasta riippuen myös muut tulosta kuvaavat luvut voivat tulla kysymykseen. Yrityskauppaan perehtynyt asiantuntija ei tyypillisesti anna yrityksen arvoksi vain yhtä lukua vaan arvohaarukan ja selvityksiä arvoon vaikuttavista seikoista.


Sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos on tilanne, jossa yrityksen omistus, johtaminen tai molemmat siirtyvät perheen tai lähisuvun sisällä. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrittäjä on jäämässä eläkkeelle ja haluaa työlleen ja saavutuksilleen jatkajan.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella on monia hyötyjä: liiketoiminta jatkuu, työpaikat ja asiakkuudet säilyvät, verohuojennukset voivat olla mahdollisia ja uusi yrittäjä tuntee yrityksen jo ennalta – usein yritys on hänelle tunnetasollakin valmiiksi tärkeä.

Sukupolvenvaihdos voi tapahtua nopeasti, mutta yleensä paras lopputulos syntyy, kun muutosta on suunniteltu ja siihen on valmistauduttu hyvissä ajoin. Usein sukupolvenvaihdos kestää vuosia. Jos muutosvaiheeseen varaa aikaa, jatkaja voi esimerkiksi opiskella toimialaa tai perehtyä uusiin tehtäviinsä työskentelemällä aluksi luopuvan yrittäjän rinnalla.

Yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvät usein vahvatkin tunteet eri tavalla kuin tavalliseen yrityskauppaan – ovathan kyseessä myös perhe- ja sukulaissuhteet, ja luopuja on saattanut rakentaa yrityksen tyhjästä. Siksi avoin keskustelu ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Sukupolvenvaihdos poikkeaa tavallisesta yrityskaupasta monissa verotuksellisissa ja oikeudellisissa asioissa, joista saa ja kannattaa hankkia tietoa julkisista palveluista (esimerkiksi Uusyrityskeskus, Suomi.fi, Verohallinto) ja yksityisistä palveluista (esimerkiksi pankit, laki- ja konsulttitoimistot). 

Sukupolvenvaihdokseen liittyvissä asioissa tietoja saa myös Perheyritysten liitolta.

Huolehdi ainakin näistä:

  • Aloita sukupolvenvaihdos ajoissa
  • Huomioi sukulaiset, keskustele ja viesti avoimesti
  • Pidä huolta luopujan tulevaisuudesta
  • Suunnittele ja aikatauluta eri vaiheet
  • Ota selvää verohyödyistä ja oikeudellisista asioista
  • Ratkaise tulevat tehtävät ja roolit, pelisäännöt selviksi
  • Ota yritys haltuusi – ”minä vastaan!”

Yrityskaupan muistilista

Suunnittelemassa yrityskauppaa? Tässä muistilista asioiden hoitamiseksi!

Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa ei onnistu lainkaan tai yritys vain lopetetaan eikä sitä edes yritetä myydä.

Ainoa keino nopeuttaa prosessia ja varmistaa kauppa on sijoittaa kauppaprosessiin sekä rahaa, aikaa että asiantuntijatyötä. Ennen myyntiin laittamista monessa yrityksessä olisi paljon sellaista tehtävää, joka nopeuttaa ja varmistaa itse kauppaa, mutta vie oman aikansa.

Ostajana kannattaa muistaa, että unelmafirma ei välttämättä satu kohdalle juuri silloin, kun sellaisen haluaisi ostaa. Tämänkin tavoitteen takia on nähtävä vaivaa.

Asiantuntija-avun hyödyntäminen säästää aikaa ja vaivaa, vähentää riskejä ja helpottaa päätöksentekoa jo siinä vaiheessa, kun yrityskaupasta vasta haaveillaan. Yleensä ensimmäiset keskustelut asiantuntijan kanssa ovat vieläpä maksuttomia.

Asiantuntija kykenee heti kertomaan, mikä olisi järkevin polku edetä vai kannattaako suunnitelmaa lykätä tai haudata se kokonaan. Samalla saa tietää, mitä apua olisi tarjolla, tarvitaanko sitä ja mitä se maksaa. Asiantuntijakustannukset ovat vain joitakin prosentteja koko yrityskaupan arvosta, joten hyötysuhde on iso.

Kokoa kaikki yritystä koskevat voimassa olevat sopimukset, asiapaperit, pohjapiirustukset, tilinpäätökset ja muut kolmelta viimeiseltä vuodelta yhteen mappiin, jos ne sinne mahtuvat. Yritystä ei voi myydä eikä sitä kannata ostaa, jos paperit eivät ole kunnossa.

Siinä missä myyjän kannattaa tarkistaa ostajan taustat, ostajan kannattaa tarkistaa myytävän yritykset kaikki tärkeimmät asiapaperit. Kauppaprosessissa ei kannata edetä yhtään pidemmälle, jos pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta. Myyjän taas on syytä tietää, että aukot tiedoissa lisäävät ostajan riskiä ja vähentävät tämän halua ostaa yritys tai maksaa siitä pyydetty hinta.

Rahoittajan luona kannattaa käydä kysymässä mielipidettä, löytyisikö ajatellulle kauppahihnalle rahoitusta ja millaisin ehdoin. Yrityskaupan rahoittaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi samanhintaisen asuntokaupan. Ennen tärkeiden tietojen luovutusta on syytä vaatia ostajaa allekirjoittamaan kunnollinen salassapitosopimus, jolla vähennetään vihamielisen yritysvakoilun riskiä.

Ota selvää, mitä sinun tapauksessasi tarkoittaisi liiketoimintakauppa tai osakekauppa, mitä etuja, ongelmia, kustannuksia, veroja niihin liittyy ja miten kaupan rahoitus eri vaihtoehdoissa onnistuisi.

Teetä realistinen arvonmääritys, jossa on huomioitu, millainen ostaja luultavammin yrityksen ostaisi ja miten hän kaupan rahoittaisi. Epärealistisilla strategioilla ja arvonmäärityksillä voi helposti pilata koko kaupan mahdollisuuden.

Myyjän kannattaa muistaa, että ostajalla on yleensä aina vaihtoehtoja – ainakin olla ostamatta yritystä. Myyjällä sen sijaan on vain yksi kauppatavara. Jotta sen saisi myytyä, on toimittava viisaasti. Ostajia on harvoin jonoksi asti, ja epärealistisin vaatimuksin aloiteltu myynti saattaa pilata myyntikohteen maineen pysyvästi.

Ostaja taas voi pilata keskusteluyhteyden myyjään tinkaamalla hintapyynnöstä ilman hyviä perusteluja. Ammattilaisten tekemät arvonmääritykset ovat perusteltuja laskelmia, eivät summittaisia arvauksia.

Kauppakirjan pituus ei ole itseisarvo, mutta pääsääntöisesti jos sivuja on vähemmän kuin kuusi (tai harvalla rivinvälillä jopa pitemmästäkin), siitä varmasti puuttuu turvallisen ja onnistuneen kaupan kannalta tärkeitä asioita.

Mitä kauppakirjan mukaan tapahtuu, jos kauppahintaa ei maksetakaan tai ostetut koneet eivät toimi tai ne eivät ole myyjän, vaikka niin piti olla? Tutki jokainen kauppakirjassa sovittu asia. Kysy, mitä tapahtuu, jos asiat eivät toteudukaan, ja mitä kauppakirjan mukaan sitten tehdään.

Sinun tulisi olla varma, että ainakin kaikki tärkeimmät asiat ovat tulleet paperille ja ymmärrät, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Ostajalla on selonottovelvollisuus ja myyjällä selonantovelvollisuus. Yrityskaupassa ei ole kuluttajansuojaa. Jälkikäteen on tehotonta vedota siihen, ettei ymmärtänyt, mitä sopimuksessa sanottiin.

Hyvä kauppakirja ehkäisee riitoja ennakolta ja ohjaa toimenpiteitä yllätysten sattuessa. Asiantuntijan apu on tässäkin varsin hyödyllistä.

Sopimuksen allekirjoituspäivä ja omistusoikeuden siirtymispäivä eivät useinkaan ole sama päivä. Ennen omistusoikeuden siirtymistä tai sen yhteydessä tehdään monesti muun muassa inventaareja, joiden perusteella kauppahintaa voidaan tarkistaa.

Kun omistus on vaihtunut, myyjän on syytä luopua toiminnasta oikeasti ja antaa tilaa jatkajalle. Näin on syytä toimia, vaikka kaupassa olisikin sovittu siirtymäajasta, jonka aikana myyjä on edelleen yhtiön käytettävissä. Siirtymäaika on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on todellinen haltuunotto, jolla yritys siirtyy ostajan käsiin.


Yrityskauppa – mistä apua?

Suomessa uutta yrittäjää tuetaan ja autetaan alkuun monin tavoin. Kaikille avointa, luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa saat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöistä ja uusyrityskeskuksista. Tarjolla olevia palveluita kannattaa käyttää hyväksi: pääset sujuvammin alkuun saadessasi asiantuntevaa apua.

Markkinoilla toimii useita yritysvälittäjiä, jotka auttavat omistajanvaihdoksessa. Suurimpia toimijoita ovat Suomen yrityskaupat Oy, Advance Team Oy ja Novie. Näiden lisäksi on lukuisia pienempiä toimijoita ympäri Suomen. Ostettavissa olevia yrityksiä voit hakea yksityisiltä kauppapaikoilta, kuten Yrityspörssi, Firmakauppa ja Yritysovi.

Katso myös:

Uusyrityskeskus

Uusyrityskeskus ja sen 30 paikalliskeskusta eri puolilla Suomea tarjoavat kaikille avointa, maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrittäjyyttä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.

Suomen elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien ja kaupunkien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan. Kehitysyhtiöt toimivat yritysten sparraajina ja neuvojina muun muassa omistajanvaihdosasioissa. Palvelu on maksutonta.

TE-palvelut

TE-palveluissa sinua ohjataan muun muassa liiketoiminnan suunnittelussa ja starttirahan hakemisessa sekä omistajanvaihdoksissa.

ELY-keskus

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut auttavat hallittuun sukupolvenvaihdokseen ja/tai omistajanvaihdokseen.

Finnvera

Sivusto tarjoaa tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta ja rahoitusmahdollisuuksista.

Pankit

Pankit tarjoavat rahoituksen lisäksi henkilökohtaista neuvontaa yrityksen perustamista harkitseville ja omaa yritystä aloittaville. Muista kilpailuttaa eri pankkien rahoitustarjoukset!

Yrittäjien jäsenet voivat hyödyntää neuvontapalvelua myös omistajanvaihdosasioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Koulutukset yrityskauppaa harkitsevalle

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu

Kassahenkilö ja asiakas
Omistajanvaihdosneuvonta

Omistajanvaihdosneuvonta