Tutkimukset

Pk-yritysbarometri 1/2006

Tutkimus

19.4.2006 ESIPUHE Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa…

Pk-yritys – hyvä työnantaja -selvitys 2006

Tutkimus

23.3.2006 TIIVISTELMÄ Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä? Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjänä kasvaa työmarkkinoiden rakenteen muuttuessa. Samaan aikaan…

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2005

Tutkimus

31.12.2005 YHTEENVETO Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2005 olivat 35.048 euroa. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 72 % ja pääomatuloksi 28…

Pk-yritysten rooli Suomessa 2005

Tutkimus

31.12.2005 Yritysten määrä on kasvanut Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti noin 2 000 yrityksellä vuodessa. Parina viime vuonna…

Pk-yritysbarometri 2/2005

Tutkimus

13.10.2005 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat pysyneet suotuisina Pk-sektori odottaa suhdanteiden pysyvän vahvoina seuraavan vuoden aikana, eikä vuoden alkupuolella tapahtunut…

Selvitys yrittäjien koulutustaustasta Suomessa

Tutkimus

1.4.2006 Johdanto Tässä selvityksessä tarkastellaan millainen koulutuspohja yrittäjillä on yleensä sekä onko tämän koulutuspohjan ja eri tyyppisten yritysten välillä yhtäläisyyksiä.…

Pk-yritysbarometri 1/2005

Tutkimus

31.3.2005 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritysten suhdannenäkymät yhä suotuisat Pk-sektori odottaa suhdanteiden jatkuvan melko vahvoina seuraavan vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista lähes 3…

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Tutkimus

18.2.2005 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Kyselyn tärkeimmät tulokset olivat seuraavat: ¾ vastaajista olisi valmis palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän,…

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004

Tutkimus

31.12.2004 YHTEENVETO Yrittäjän keskimääräiset veronalaiset pääoma- (28%) ja ansiotulot (72%) vuonna 2004 olivat 37.708 euroa. Nettopääomaa tarvitaan yritykseen noin kymmenkertainen…

Yrittäjien äänestyskäyttäytyminen

Tutkimus

31.12.2004 Yrittäjien äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa 2000 ja eduskuntavaaleissa 2003 sekä ennusteita äänestyskäyttäytymisestä kunnallisvaaleissa 2004 esitetään oheisessa liitetiedostossa. >> Kannatuskuviot