Tutkimukset

Matalapalkkatuen käyttö 2006

Tutkimus

31.12.2006 YHTEENVETO Matalan tuottavuuden työn tuki alle 26-vuotiaille – yhteenveto Matalan tuottavuuden työn tuen laajentaminen koskemaan alle 26-vuotiaita työntekijöitä loisi…

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2006

Tutkimus

31.12.2006 TIIVISTELMÄ Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2006 36.611 euroa noustuaan 4,5 % edellisestä vuodesta. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin…

Pk-yritysten rooli Suomessa 2006

Tutkimus

31.12.2006 Pk-yritysten rooli Suomessa Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti keskimäärin 3 500 yrityksellä vuodessa. Vuonna 2006 yritysten määrä…

Yt-lain soveltamisalan laajentaminen

Tutkimus

19.10.2006 Yhteenveto vaikutuksista 1 Komitean ehdotus yt-lain soveltamisalan laajentamisesta YT-komitean enemmistö on esittänyt, että yt-lakia alettaisiin soveltaa eräitä poikkeuksia lukuunottamatta…

Pk-yritysbarometri 2/2006

Tutkimus

17.10.2006 ESIPUHE Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa…

Hyvinvoiva Suomi 2011

Tutkimus

3.10.2006 Suomen talouskehitys on ollut viime vuosina hyvä. Kasvu on ollut Euroopan kärkijoukossa, työllisyysaste on parantunut ja työttömyys alentunut. Myös…

Pk-yritysbarometri 1/2006

Tutkimus

19.4.2006 ESIPUHE Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa…

Pk-yritys – hyvä työnantaja -selvitys 2006

Tutkimus

23.3.2006 TIIVISTELMÄ Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä? Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjänä kasvaa työmarkkinoiden rakenteen muuttuessa. Samaan aikaan…

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2005

Tutkimus

31.12.2005 YHTEENVETO Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2005 olivat 35.048 euroa. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 72 % ja pääomatuloksi 28…

Pk-yritysten rooli Suomessa 2005

Tutkimus

31.12.2005 Yritysten määrä on kasvanut Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti noin 2 000 yrityksellä vuodessa. Parina viime vuonna…