15.3.2022 klo 12:28
Uutinen

Apua työsuhdeasioihin

Työsuojeluhallinto on julkaissut oppaan ”Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa”. Opas on julkaistu 14 eri kielellä. Siinä kerrotaan muun muassa työntekijän oikeuksista, kuten työajoista, palkoista ja lomista.

Oppaan tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tietoisuutta työsuhteen keskeisistä ehdoista ja torjua työperäistä hyväksikäyttöä. Oppaat ovat luettavissa tästä.

Työsuhdeasioiden valvonta laajenee

Kuluvana vuonna työsuojeluviranomaiset kohdistavat työsuhdeasioiden valvontaa uusille aloille. Tarkastuksia on luvassa koko maahan.  Uusia valvonnan kohteina ovat kuntokeskukset, fysikaaliset hoitolaitokset, lasten sisäleikkipuistot, talotekniikka-ala, taksiala sekä maa- ja metsätalousala.

Taloussanomien (27.2) haastatteleman Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Janne Honkosen mukaan alat valikoituivat valvonnan kohteiksi, koska niihin ei ole viime vuosina tehty valtakunnallista työsuhdeasioiden valvontaa. Uusien kohteiden lisäksi työsuhdevalvontaa kohdennetaan muun muassa siivousalalle sekä ravitsemis- ja majoitusaloille, täsmentää Honkonen. Tarkastuskäyntien keskiössä ovat työaika ja minimiehdot työsuhteissa. Lue lisää työsuhdevalvonnasta tästä.