2.8.2018 klo 15:53
Uutinen

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi – Pääkaupunkiseudulla kysyntää rakennusalan osaajista

Helsingin työmarkkinoilla on työllisyyskehityksessä positiivinen vire: työpaikkojen määrä lisääntyy ja työttömien työnhakijoiden määrä alenee. Samaan aikaan kuitenkin yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa ja työttömyysjaksoilla on tapana uusiutua, kerrotaan Helsingin kaupunginkanslian tuoreessa tilastojulkaisussa.

Työllisten määrä kasvoi kaksi prosenttia Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Helsingissä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 73,5 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön edellisvuotta korkeampi. Työpaikkamäärä kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Helsingissä kaksi prosenttia ja pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia vuoden takaisesta.

Vuoden toisella neljänneksellä reilu 70 prosenttia helsinkiläisistä palkansaajista oli kokoaikaisessa jatkuvassa työsuhteessa ja 14 prosenttia kokoaikaisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Osa-aikatyössä kaikista helsinkiläisistä palkansaajista oli vajaa 13 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan rakennusalan työvoimaa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa lähes 7 400. Määrä oli jopa 36 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun tasolla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 30 prosenttia ja koko maan tasollakin 26 prosenttia vuotta aiemmasta. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla kesäkuun lopussa reilu 11 400 avointa työpaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla selvästi suurin kysyntä työvoimasta oli rakennusalalla. Helsingissä haettiin lisäksi runsaasti henkilö- ja pakettiauton kuljettajia sekä myyntialan työntekijöitä. Vantaalla avoimia työpaikkoja oli tarjolla paljon myös siivoustöihin sekä rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille. Espoossa työvoiman kysyntä kohdistui myös lähi- ja kodinhoitajiin.

Työttömyys laskee, mutta vaikeasti työllistyvien määrä edelleen suuri

Helsingin työttömyysaste oli kesäkuussa 10,4 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 aikana työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kuukausi toisensa perään. Työttömien määrän väheneminen ei ole kuitenkaan kiihtynyt vuoden 2017 lopusta ja laskusuunta näyttäisi hidastuneen hieman kesää kohden. Kesäkuun lopussa Helsingissä oli 35 434 työtöntä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi voimakasta alenemistaan myös kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 29 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä ei kuitenkaan laskenut, heitä oli nyt 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vaikka työttömyys katkeaa, saattavat työttömyysjaksot uusiutua lyhyenkin ajan sisään määräaikaisen työllistymisen, koulutusjakson tai tilapäisen työvoiman ulkopuolelle siirtymisen jälkeen. Useilla pitkäaikaistyöttömillä työttömyys on keskeytynyt joksikin aikaa, mutta jatkunut pian uudelleen. Yhä yleisempää näyttäisi olevan myös työttömän liikkuminen TE-hallinnon eri palveluiden välillä. Kaikkiaan Helsingissä oli kesäkuun lopussa lähes 20 800 vaikeasti työllistyväksi luokiteltua henkilöä.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen sekö työ– ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoihin. Työvoimatutkimuksen tiedot ovat luonteeltaan suuntaa antavia ja etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua.

>> Tutustu kaupungin tilastojulkaisuun

Lisätiedot julkaisusta:

projektitutkija Hanna Ahtiainen, p. 09 310 36412, hanna.ahtiainen(a)hel.fi

Lähde: Helsingin kaupunki

Kuva: Helsingin kaupunki