Yrittäjän YEL-työtuloehdotus meni pahasti metsään
Anne Vänskä noudatti Varmalta saamiaan ohjeita ja esitti oman näkemyksensä oikeasta YEL-työtulosta. Kuvituskuva. Kuva: Getty Images
8.1.2024 klo 10:29
Uutinen

Eläkeyhtiö laski yrittäjän YEL-työtulon pahasti metsään: ”Liikevaihtovirhe noin 300 000 euroa” – Näin Varma vastaa

Yrittäjä ihmettelee, millä perusteilla hänen saamansa YEL-työtuloehdotus oli laadittu.

Joensuulaisen lounasravintolan yrittäjä Anne Vänskä sai loppuvuodesta eläkeyhtiö Varmalta YEL-työtuloehdotuksen, joka ei näyttänyt olevan kunnossa.

– Ehdotukseen kirjattu liikevaihdos suuruus herätti ihmetykseni. Se oli huomattavasti suurempi kuin mitä liiketoiminnastani on kertynyt viime vuosina.

Kerroimme vuonna 2020 Anne Vänskän silloisen yrityksen Liperin Myllyn tulipalosta. Sittemmin yrityksen toiminta päättyi.

Yrittäjä Anne Vänskä.

Tarkasteltuaan YEL-työtuloehdotusta tarkemmin Vänskä huomasi, että työtuloon oli laskettu mukaan useamman yrityksen liikevaihto. Näissä yrityksissä Vänskä on kuitenkin vain hallitusammattilaisena, ei omistajana tai yrittäjänä.

– Liikevaihtovirhe oli noin 300 000 euroa, hän laskee.

Myös Vänskän yritykselle merkitty toimiala oli väärin. Ehdotukseen oli kirjattu toimialaksi ”majoitusliikkeet”.

Vänskä on viime vuosina asettanut YEL-työtulon alarajalle noin 15 000 euroon. Se vastaa totuutta myös tällä hetkellä.

– YEL-työtuloehdotus meni pieleen noin 5 000 eurolla, hän sanoo.

Olemme kertoneet täällä, miten YEL-työtulotarkistukset jatkuvat vuonna 2024.

”Erikoista, että yrittäjä laitetaan tekemään työ”

Vänskä noudatti Varmalta saamiaan ohjeita ja esitti oman näkemyksensä oikeasta YEL-työtulosta.

– Siihen meni muutama tunti aikaa. Piti luetella kaikki yritykset, joiden hallituksessa istun ja tehdä selvitys siitä, olenko niissä omistajana.

Selvityksen jälkeen hän sai uuden ehdotuksen, joka oli samalla tasolla aikaisemman YEL-työtulon kanssa.

– Vastaus tuli pian, mutta ihmettelen sitä, miten alkuperäinen ehdotus on laadittu ja miksi hallituspaikat otetaan huomioon YEL-työtulossa. On myös erikoista, että yrittäjä laitetaan tällaisessa tapauksessa tekemään kaikki työ. Eläkeyhtiö olettaa jotain ja yrittäjällä on selvittämisvelvollisuus. Sen pitäisi olla toisin päin.

”Piti luetella kaikki yritykset, joiden hallituksessa istun ja tehdä selvitys siitä, olenko niissä omistajana.”

Anne Vänskä, yrittäjä

Varma vastaa

Varman vakuutuspalvelujohtaja Riikka Nivus korostaa, että YEL-työtulotarkistuksessa eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen työtulon tasosta saatavilla olevien tietojen perusteella.

– Ehdotus pohjautuu Eläketurvakeskuksen (ETK) kehittämään YEL-työtulolaskuriin, joka hyödyntää verottajalta saatavia tietoja yrityksen liikevaihdosta. Ennen työtulopäätöksen tekemistä yrittäjällä on aina mahdollisuus tarkistaa ehdotettu työtulo sekä esittää oma näkemyksensä työtulosta ja selvitys työtuloon vaikuttavista seikoista ja tarvittaessa huomauttaa, jos liikevaihtotietoihin on virheellisesti laskettu mukaan liikevaihtoa myös yrityksestä, jota hän ei omista, hän selvittää.

Muun muassa Suomen Yrittäjät ja eläkeyhtiö Veritas ovat kritisoineet aikaisemmin työtulolaskurin toimivuutta.

Nivuksen mukaan osasyynä väärään arvioon on se, että viime vuonna tehdyissä työtulotarkistuksissa verottajalta YEL-työtulolaskuriin saadut tiedot eivät sisältäneet kaikkea oleellista tietoa.

– Tietosiitä, oliko yrityksessä johtavassa asemassa toimivalla henkilöllä omistusta yrityksessä, puuttui. Tämän vuoden työtulotarkistuksia varten ETK kehittää laskuria verottajan kanssa muun muassa siten, että se ottaa tarkemmin huomioon liikevaihtotietoja vain niistä yrityksistä, joissa yrittäjällä on omistuksia.

Nämä muutokset tulivat voimaan vuoden 2024 alusta

  • Yrittäjän YEL-työtulo tarkistetaan vuosittain niin kutsutulla palkkakertoimella. Näin varmistetaan, että työtulo seuraa yleistä palkka- ja hintatasoa ja säilyttää saman suhteellisen tason kuin edellisenäkin vuonna. Tänä vuonna palkkakerroin nostaa työtuloa 5,07 prosenttia.
  • Vuodenvaihteessa YEL-työtulon ala- ja yläraja nousivat. Työtulon alaraja vuonna 2024 on 9 010,28 euroa ja yläraja 204 625 euroa.
  • Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousi vuodenvaihteessa 14 803 euroon. Jos YEL-työtulo on vähintään tämän verran, yrittäjä voi kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa kuulumalla Yrittäjäkassaan. Jos yrittäjä ei kuulu Yrittäjäkassaan, mutta työtulo on vähintään tämän verran, hän voi työttömyyden sattuessa saada Kelasta peruspäivärahaa. Jos työtulo on alle alarajan, yrittäjä voi työttömäksi jäädessään hakea Kelasta tarveharkintaista työmarkkinatukea.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen