14.2.2022 klo 10:16
Uutinen

Eteläsavolaisten yritysten odotukset henkilöstömäärän kehityksestä parantuneet

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa. Pandemian jatkuminen ja terveysturvallisuuteen tähdänneiden rajoitusten voimassaolo heijastuu heikentäväsi pk-yritysten tulevaisuuden näkymiin. Myönteistä on se, että odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat pysyneet positiivisina ja jopa lievästi parantuneet.

Etelä-Savossa vastauksia kyselyyn tuli 152 kappaletta. Suurin osa vastanneista toimii palvelualalla.

Pandemian pitkittyminen näkyy suhdanneodotuksissa

Tuloksissa näkyvät pandemian pitkittyminen ja elinkeinotoimintaa haittaavat rajoitukset.

– Syksyllä voimakkaasti kohonneet suhdanneodotukset ovat heikentyneet. Yhteiskuntaa on jouduttu sulkemaan uudestaan korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta. Epävarmuus tilanteen muuttumisesta mietityttää yrityksiä.

Suhdanneodotukset Etelä-Savossa olivat laskusuhdanteiset. Henkilökunnan määrässä on nousuodotuksia. Kannattavuuden suhdannenäkymät ovat meillä hieman muuta maata positiivisemmat, toteaa Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen.  

Epävarmuus nakertaa investointiaikeita 

Koko maassa investointiodotusten heikko kehitys on yhteydessä pandemian jatkumiseen ja talouskasvuun sekä toimintaympäristön epävarmuuteen.

Etelä-Savossa on edelleen olemassa intoa hakea rahoitusta kone- ja laiteinvestointeihin tai rakentamiseen muuta maata enemmän. Tämä näkyi jo syksyn 2021 Pk-barometrin tuloksissa, summaa aluejohtaja Loukiainen.

Rahoituksen saatavuus säilyi kokonaisuutena hyvänä

Rahoituksen saatavuus on säilynyt kokonaisuutena hyvänä. Barometrin vastaajista vain viisi prosenttia kertoo hakeneensa ulkoista rahoitusta sitä saamatta. Suhteessa syksyn barometriin ulkoisen rahoituksen käyttö on säilynyt samalla tasolla.

–Suomen pankkisektori on hyvässä kunnossa ja yrityksilläkin menee isossa kuvassa hyvin. Pankkisääntelyn kiristyessä kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuus on turvattava. Vihreä siirtymä ja väestön ikääntyminen vaativat nyt uudistumista ja uudistuminen puolestaan investointeja, liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta sanoo.

–Etelä-Savossa on haettu käyttöpääomarahoitukseen tai kireistä taloudellisista tilanteista johtuen rahoitusta muuta maata vähemmän. Tämä on positiivinen signaali, toteaa aluejohtaja Loukiainen.

Vasta viidennes kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia

Ajankohtaisaiheena barometrissä selvitettiin myös yritysten valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

Kasvuhakuiset pk-yritykset tunnistavat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutukset yrityksen toimintaan muita yrityksiä useammin.

Vain noin viidennes vastanneista yrityksistä on selvittänyt oman liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Yritysten toiminnan vastuullisuus ja ilmastovaikutusten merkitys markkinoilla kasvavat. Tämä vaatii yrityksiltä sopeutumista, mutta toisaalta lisää myös mahdollisuuksia liiketoimintaan. Jatkossa näiden seuraamisen merkitys korostuu liiketoiminnan kaikilla saroilla, painottaa Loukiainen.

Tutustu kevään 2022 Pk-yritysbarometriin tästä.

Aluekalvot Etelä-Savo

Seuturaportti Etelä-Savo

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 200 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2021 puolivälistä ja tammikuun 2022 puoliväliin.

Lisätietoja

aluejohtaja, Heidi Loukiainen, Etelä-Savon Yrittäjät, puh. 050 552 9930, heidi.loukiainen@yrittajat.fi.

Heidi Loukiainen