7.12.2020 klo 14:38
Uutinen

EVA selvitti: Puolet pitäisi hyödyllisenä nykyistä vapaampaa palkkasopimista, Yrittäjägallupin tulokset samansuuntaiset

49 prosenttia on sitä mieltä, että kaikki hyötyisivät, jos palkoista ja muista työehdoista voitaisiin sopia nykyistä joustavammin työpaikoilla. Tulos käy ilmi EVA:n tutkimuksesta. ”Toivottavasti poliitikot kuuntelevat tässä kansaa ja antavat työpaikoille lisää sopimisen mahdollisuuksia”, Yrittäjien Janne Makkula toteaa.

Eri mieltä palkkojen ja muiden työehtojen sopimisen hyödyistä oli 27 prosenttia suomalaisista. EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmesta (64 prosenttia) uskoo, että mikäli työntekijät saisivat osallistua ja vaikuttaa yritysten päätöksentekoon nykyistä enemmän, siitä hyötyisi koko yhteiskunta. Yrittäjävastaajista samaa mieltä oli 57 prosenttia. Eri mieltä on vain 13 prosenttia.

Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset työntekijöiden osallistumisesta ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Yrittäjien Yrittäjägallupin ja Työelämägallupin tulokset.

– Ei ole lainkaan yllättävää, että ihmiset haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa ja sopia niistä. Näin on kaikilla muillakin elämänalueilla kuin työelämässä. Työmarkkinajärjestelmä ei kuitenkaan tue tätä, koska sopimista aktiivisesti estetään sekä lainsäädännössä että työehtosopimuksissa, Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kommentoi.

– Toivottavasti poliitikot kuuntelevat tässä kansaa ja antavat työpaikoille lisää sopimisen mahdollisuuksia. Se edellyttää lainsäädäntöuudistuksia, hän jatkaa.

Yrittäjien tilaaman Työelämägallupin mukaan työllisistä 67 prosenttia haluaa, että työpaikalla on sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Asiaa vastusti 16 prosenttia työntekijöistä Yrittäjien tilaaman ja Kantar TNS:n toteuttaman lokakuisen Työelämägallupin mukaan.

Järjestäytymättömillä eli työnantajaliittoihin kuulumattomilla yrityksillä on noin 50 erilaista kieltoa, jotka estävät niitä sopimasta paikallisesti muun muassa ylityökorvauksista, sairausajan palkasta, vuosilomista ja erilaisista vapaista, vaikka työehtosopimus sen sallii.

Paikallinen sopiminen nostaa tuottavuutta – Myös palkat nousevat

EVAn viimevuotisen Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan, että paikallinen sopiminen johtaisi aiempaa heikompiin työehtoihin ja ansioihin. EVAn ekonomisti Sanna Kurronen huomauttaa, että tutkimuskirjallisuuden valossa huoli työntekijöiden palkkojen polkemisesta paikallisen sopimisen myötä näyttää olevan vailla perustaa.

– Suomessa paikallisesti sovittavat erät ovat nostaneet palkankorotuksia ja samansuuntaisia ovat tulokset myös muualta Euroopasta. Vaikutukset palkkahajontaan työntekijöiden välillä sen sijaan ovat epävarmempia, joten eriytyvä ansiokehitys voi olla osin perusteltu huoli, ekonomisti Sanna Kurronen toteaa EVAn tiedotteessa.

– Paikallinen sopiminen nostaa tutkimusten mukaan tuottavuutta. Sen vuoksi on luontevaa, että myös palkat nousevat. Suomessa ongelmana on se, että palkkausjärjestelmät eivät anna tilaa hyvistä suorituksista palkitsemiselle, koska yleiskorotukset on annettava. Suomessa palkanmuodostus on yksi maailman jäykimmistä. Jos ansiokehitys eriytyy työntekijöiden välillä, se johtuu siitä, että hyvistä suorituksista palkitaan paremmin. Näin pitää ollakin, Makkula kommentoi EVA:n tutkimuksen tuloksia.

EVA:n tutkimukseen vastasi noin 2 020 iältään 18–79-vuotiasta henkilöä. Tiedot kerättiin lokakuun loppupuolella.

Paikallinen sopiminen toisi myös työpaikkoja.

– Paikallisen sopimisen eli työpaikkasopimisen vaikutusten laskeminen työllisyyteen on haasteellista, mutta SY:n arvion mukaan sen vaikutukset voisivat olla jopa 15 000 työpaikan luokkaa pk-yrityksissä, Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen arvioi syyskuussa.

Lue lisää paikallisesta sopimisesta yrittajat.fissä: Yrittäjägallup: Paikallinen sopiminen tuo työpaikkoja – Urakoitsija: ”Ongelmia pitäisi katsoa etenkin pk-yritysten kannalta”

Työelämägallup: 67 prosenttia työllisistä haluaa sopimusvapauden työpaikoille

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi