16.7.2020 klo 16:50
Uutinen

Hämäläiset kunnat ostavat palveluita yrityksiltä lähes 300 miljoonalla

Kuntien hankinnoilla voi olla merkittävä elvyttävä vaikutus. Vuositasolla Kanta-Hämeen kunnat käyttävät ostoihin 300 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulevat vielä julkiset hankinnat, joita kilpailutetaan vuosittain noin 150 miljoonan edestä. Yrittäjät ehdottavatkin kuntia aikaistamaan hankintoja.

Yleinen pienyrittäjän mielikuva kuntien ostoista on: ”raskasta ja vaikeaa – ei maksa vaivaa”. Mielikuvan takana on kynnysarvot ylittävät julkiset kilpailutukset, jotka vaativat paljon työaikaa ja takaisinmaksu käytetylle panokselle on epävarmaa. Sen sijaan puitejärjestelyt ja erityisesti dynaamiset hankinnat luovat joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia. Kummassakin tapauksessa on tärkeää tehdä yritys ja sen palvelut näkyviksi kunnan suuntaan.

Kuntien ostoilla ja hankinnoilla voi olla merkittävä elvyttävä rooli myös aluetalouden näkökulmasta. Kanta-Hämeessä kuntien ostolaskujen yhteismäärä oli vuonna 2018 yhteensä 714 M€. Kynnysarvot ylittäneitä julkisia hankintoja maakunnassa oli Hilmassa kyseisenä vuonna 124 kpl kilpailutusten yhteisarvon ollessa 159 M€.

– Kuntien moninaisia tarpeita oli täyttämässä useat sadat mikro- ja pienyritykset käytännössä kaikilta toimialoilta. Ostojen ja hankintojen kokonaisvolyymin työllistävä vaikutus laskennallisesti on 9000 työpaikkaa. Hyvällä suunnittelulla ja etupainoitteisella toiminnalla on elvyttäviä vaikutuksia. Siksi kuntien tulisi pohtia mahdollisuutta aikaistaa tulevia ostoja ja infrahankkeita, toteaa selvitysmies Juha Haukka.

– Luvuissa eivät ole mukana kuntayhtymien ja valtion hankinnat, joten julkisten ostojen merkitys aluetaloudelle on suuri. Tämän kaltaisia ostajia ei yksityisellä sektorilla ole, kommentoi Hämeen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jarmo Laukkanen asiaa aikaisemmin Hämeen Yrityssanomille.

Asioiden selvittely takkuaa kuntien käytänteissä

Kuntien ostolaskutiedot ovat kiinnostavia niin kunnille itselleen, kuin myös alueen yrittäjille. Julkisuus lisää luottamusta hallintoon, mutta toisaalta antaa hyvän kuvan kunnan toimittajaverkon rakenteesta.

– Hatunnosto Hattulalle, Hämeenlinnalle ja Riihimäelle siitä, että ne ovat julkistaneet tiedot mallikkaasti. Kaikki muut kunnat saavat laiskanläksyksi laittaa näiden tietojen julkisuus ajan- ja kuntaliiton suosituksien tasalle, Haukka toteaa.

Kustannuksista asia ei ole ainakaan kiinni, sillä Suomeen on viime vuonna avattu kansallinen Handata.fi verkkopalvelu tietojen julkaisua varten. Palvelu on kunnille ja yksityisille käyttäjille ilmainen.

Lue myös: