5.2.2021 klo 15:45
Uutinen

Käräjäoikeuden päätös julki: Pohjolan korvattava ravintolalle keskeytysvakuutuksesta – ”Iso voitto yrittäjille”

Suomen Yrittäjien asiantuntija pitää käräjäoikeuden päätöstä erittäin merkittävänä. Pohjolaa vastaan on vireillä useita muitakin kanteita liittyen keskeytysvakuutuksiin.

Kainuun käräjäoikeuden käsittelyssä punnittiin sitä, onko Pohjolan keskeytysvakuutuksen ottaneella kajaanilaisravintolalla oikeus saada korvauksia viime vuoden kesältä, jolloin tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella rajoitettiin ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä.

Jo aikaisemmin Vakuutuslautakunta on todennut, että Pohjola Vakuutuksen tulisi korvata keskeytysvahinkovakuutuksestaan ravintoloille aiheutuneita tulonmenetyksiä. Pohjola ei ollut halukas korvauksiin, joten asia eteni käräjille.

Oikeus katsoi tuoreessa päätöksessään, että ravintolalla on oikeus saada vakuutuksestaan korvaus 1.6.2020 alkaen. Käräjäoikeus katsoo Vakuutuslautakunnan tavoin, että korvaukseen oikeuttavan viranomaismääräyksen on perustuttava vakuutusehdossa erikseen yksilöityihin lakeihin. Kyseisen vakuutusehdon mukaan viranomaismääräyksen on pitänyt perustua tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelakiin.

PeeVeeBar oli vakuuttanut toimintansa Pohjola Vakuutuksen Yritysykkönen-vakuutuksella, jota Vakuutuslautakunta arvioi viime syksynä. Lautakunta antoi tuolloin asiasta yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan vakuutusyhtiö Pohjolaa suositetaan maksamaan ravintoloille korvauksia osasta koronaepidemian aiheuttamista rahallisista menetyksistä. Lautakunnan päätös oli suositusluontoinen, eikä se velvoittanut Pohjolaa maksamaan korvauksia. Nyt asiaan on saatu oikeuden päätös.

Päätöksen jälkeen monet Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaat ovat nostamassa kanteita yhtiötä vastaan ja aikovat vaatia korvauksia oikeusteitse.

”Iso voitto yrittäjille”

Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila on erittäin tyytyväinen päätökseen.

– Tämä on iso voitto yrittäjille. On tiedossa, että juttuja tullaan viemään oikeuteen paljon lisää. Jo monet yrittäjät ovat aloittaneet tätä koskevan prosessin. Myönteinen käräjäoikeuden ratkaisu tulee varmasti aktivoimaan yrittäjiä lisää.

Katilan mukaan Pohjola Vakuutuksen asiakkaiden on syytä toimia nopeasti.

– Pääsääntöisesti vakuutuksenottajan tulee hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tietää vahingosta, hän jatkaa.

Pohjola: Riski ei ollut ennakoitavissa

Pohjola Vakuutus vetosi oikeuteen näkemyksellä, jonka mukaan ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta aiheutuvat vahingot on tarkoitettu kompensoitaviksi yhteiskunnan varoista. Yhtiön mukaan esillä oleva riski ei ole ollut ennakoitavissa vakuutusehtoja laadittaessa ja vakuutussopimuksia solmittaessa.

”Kyseessä ei ole riski, joka olisi ollut tarkoitus sopijakumppaneiden toimesta vakuuttaa. Epidemiakeskeytysvakuutuksen tarkoitus ei ole korvata niitä taloudellisia menetyksiä, joita ravintolatoiminnan harjoittajille eduskunnan ja valtioneuvoston poikkeuksellisista määräaikaisista perusoikeuksia rajoittavista toimenpiteistä aiheutuu. Vakuutuksenottaja ei ole voinut päätyä tällaiseen käsitykseen vakuutuksesta annettujen tietojen perusteella. Ravintolatoiminnan rajoittaminen ei tapahdu tartuntatautilain eikä muunkaan vakuutusehdossa yksilöidyn lain perusteella. Kyseessä on vahinko, joka ei vakuutusehtojen sanamuodon mukaisesti kuulu vakuutuksen korvauspiiriin”, Pohjola perustelee käräjäoikeuden tuomion mukaan.

Vakuutuslautakunta arvioi syksyllä, ettei päätös ravintoloiden sulkemisesta viime vuoden huhtikuun alusta toukokuun loppuun ei perustunut lakiin, joka on kirjattu Pohjolan keskeytysvakuutuksen perusteeksi. Korvaus määrättiin sen sijaan kesäkuun alusta, jolloin voimaan astui tartuntatautilain väliaikainen muutos.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita