26.4.2022 klo 13:36
Uutinen

Kiertotalous mahdollisuutena – mitä pk-yrityksen kannattaa siitä nyt tietää?

Kriisien keskelläkin kiertotalous ja vihreä siirtymä ovat suomalaisille pk-yrityksille mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa, kenties myös laajentua uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua. Nopean päätöksenkykynsä ja joustavuutensa ansiosta pk-yritykset voivat muokata tapojaan tuottaa tavaroita ja palveluita usein ketterämmin kuin suuret yritykset.

– Jopa 45 % ilmastopäästöistä ja 90 % luontokadosta aiheutuu raaka-aineiden käyttöönotosta ja käsittelystä. Siinä on madonluku, joka haastaa kaikki yrittäjät ja ihmiset muuttamaan totuttuja toimintatapojaan tulevina vuosikymmeninä, SITRAn Luontoa vahvistava kiertotalous -ohjelman asiantuntija Riku Sinervo sanoo.

Suomessa yrittäjät ovat tarttuneet ympäristöasioihin mahdollisuutena. Monille pk-yrityksille taloudellinen ja kestävä tapa toimia, esimerkiksi läheltä saatavien raaka-aineiden käyttö, hukan välttäminen ja raaka-aineiden sivuvirtojen hyödyntäminen, on jo tuttua arkea.

Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjägallupin mukaan kasvuhaluiset yritykset näkevät ympäristöuhkissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Mitä isompi yritys, sitä useampi näkee, että sen täytyy kehittää kestäviä ja kiertotalouden mukaisia tuotteita ja prosesseja.

Käsitteet haltuun

Tulevien vuosien haasteet liittyvät niin raaka-aineiden jalostukseen käytettävän fossiilisten energialähteiden korvaamiseen kuin itse raaka-aineiden riittävyyteen, saatavuuteen ja hintaan. Jo nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että tietyistä metalleista ja kriittisistä raaka-aineista on maailmalla pulaa. Venäjän hyökkäys on näkynyt myös muun muassa lannoitteiden ja puuraaka-aineen saatavuuden haasteissa.

Tämän kaltaisiin haasteisiin varautumiseksi ja uuden kestävän kasvun luomiseksi on olennaista kehittää kiertotalouden prosesseja ja liiketoimintamalleja nopeasti. Mutta mitä kiertotalous oikeastaan tarkoittaa?

Nykyinen taloutemme pohjautuu pitkälti lineaariseen talouteen. Lineaaritaloudessa raaka-aine otetaan luonnosta jalostettavaksi, valmistettuja tuotteita ja materiaaleja käytetään lyhyen aikaa ja käytön jälkeen ne hukataan kaatopaikalle tai polttoon.

Kierrätystalous on lineaaritalouden ja kiertotalouden hybridi. Raaka-aineet otetaan käyttöön ja niitä tai osaa niistä kierrätetään uudelleen, mutta rajallinen määrä kertoja. Sen jälkeen niistä tulee jätettä.

Kiertotaloudessa ei jatkuvasti oteta uusia luonnonvaroja käyttöön tai tuoteta uusia tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien materiaalien ja tuotteiden arvoa mahdollisimman pitkään. Hukkaa ja jätettä syntyy vain vähän tai ei ollenkaan.

Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin kuin kierrätystä. Siihen kuuluu toiminnan tehostamista, tuotteiden elinkaaria pidentäviä palveluita, korjaus- ja huoltotoimintaa, uusia materiaaleja ja jakamisalustoja. Kiertotalous on arvon kiertoa ja ennen kaikkea suuri mahdollisuus yrityksille. 

Jokainen askel kohti kestävämpää toimintatapaa on merkityksellinen.

Uudenmaan Yrittäjien webinaarisarja antaa vinkkejä puoliväliin – tai päätyyn saakka

Miten luoda kasvua ja kannattavuutta kiertotaloudella? Mitä helppoja ja nopeita kiertotalousratkaisuja on pk-yritysten saatavilla, jotka kannattaa hoksata ottaa käyttöön? Entä miten kertoa asiakkaille omista kestävistä tai aiempaa kestävämmistä ratkaisuista? Millä rahalla tämä kaikki tehdään?

Uudenmaan Yrittäjät järjestää kesän kynnyksellä yhteistyössä Sitran kanssa webinaarisarjan, jossa tutustutaan kiertotalouden perusasioihin ja yritysesimerkkeihin.

Webinaarisarja auttaa hahmottamaan, mitä käytännössä yritysarjessa tarkoitetaan kiertotaloudella, mitä mahdollisuuksia ja haasteita siihen liittyy ja mistä yritys voi lähteä liikkeelle omia ratkaisuja pohtiessaan.

Kolme webinaaria järjestetään peräkkäisinä keskiviikkoina 1. kesäkuuta, 8. kesäkuuta ja 15. kesäkuuta heti aamusta klo 8.15-9.00.

1.6. Kiertotalouden ABC

Ota perusasiat haltuun ja lähde liikkeelle itsellesi sopivalla tavalla.

8.6. Kiertotaloudesta viestiminen pk-yrityksissä

Vältä viherpesusyytökset ja ota vastaan ansaitut asiakkaat.

  • Miten pienyrityksen kannattaa viestiä kiertotalousratkaisuistaan?
  • Miten erottautua paremmin kilpailijoista?

15.6. Vinkkejä rahoituksen saamiseen ja kiertotalouden hyviä esimerkkejä

Hyödynnä julkinen ja yksityinen rahoitus – vihreä siirtymä on nyt monen rahoittajan painopisteenä.

  • Mitä rahoitusmahdollisuuksia kiertotalousratkaisuja rakentaville yrittäjille löytyy?
  • Miten suomalaisissa yrityksissä on saavutettu säästöjä, kasvua ja toiminnan tehostamisetuja kiertotalouden avulla? 

Haluatko jo heti lisää tietoa kiertotalousliiketoiminnasta? Tutustu Sitran ja Deloitten laatimaan uuteen Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamallista -käsikirjaan. Se tarjoaa suomalaisyrityksille tukea, työkaluja ja käytännön esimerkkejä kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen. Käsikirja sopii kaikkien toimialojen yrityksille.